Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Szoftvertechnológia I.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2LK94LAK63B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szoftvertechnológia I.
A tantárgy neve (angolul): Software Technology I.
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Gazdaságinformatika alapjai
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Számítástudományi Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Mohácsi László

A tantárgy szakmai tartalma: A Szoftvertechnológia tárgy célja, hogy gyakorlati példákon keresztül bevezesse a hallgatót a szoftverfejlesztés során használt technikákba és technológiákba. A szoftvertechnológia I. gazdasági és matematikai jellegű példákon vezeti végig a hallgatót a C# nyelv elemein, és mutatja be az objektum-orientált paradigma gyakorlati alkalmazását. Felkészít a .NET keretrendszer osztálykönyvtárának és a hozzá tartozó dokumentációnak használatára.

Évközi tanulmányi követelmények: A szoftvertechnológia alkalmazásához szükséges készségek csak alapos gyakorlás, saját tapasztalat révén sajátíthatók el. A tanterv szerinti gyakorlat ehhez csak kiindulópontként szolgál, az ezen túlmenő önálló, folyamatos tanulás, gyakorlás elengedhetetlen.

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: A számonkérésnek két összetevője van. Első a gyakorlatokon meghatározott projekt megvalósítása, ami a pontszámban nem játszik szerepet, készítője azonban a gyakorlatvezető javaslata esetén a számítottnál eggyel jobb jegyet kaphat (elégséges-közepes-jó érdemjegyekhez képest). Második a problémamegoldással egybekötött dolgozatírás számítógépen a félév utolsó alkalmakor. Az osztályzat az alábbi ponthatár táblázat szerint kerül kiszámításra.
Ponthatárok
0-50 elégtelen
51-62 elégséges
63-75 közepes
76-88 jó
89- jeles

Tananyag leírása: 1. alkalom
Bevezető gondolatok
A szoftvertechnológia lehetőségei, ezen belül a 2000-ben megalkotott C# nyelv, és a változó üzleti igények egymással szoros kölcsönhatásban fejlődnek. Az előadás konkrét problémák, példák segítségével megteremti a kapcsolatot a legújabb határozottan üzleti-gazdasági hatású technológiai megközelítések (pl. szolgáltatás orientált architektúra), és a hallgatók által akár a mindennapi életben is érzékelhető változó követelmények között, valamint átfogó képet ad (séma) a szoftverfejlesztés kulcskérdéseiről.

2. alkalom
Vizuális programozás Visual Studioban
A változó követelmények hatékony kielégítéséhez alkották meg mind a C# nyelvet, mind a Visual Studio integrált fejlesztési környezetet. Az előadás keretében a környezet alapelemeinek megismerése mellett, a hallgatók képessé válnak egy program gyors vizuális elkészítésére látványos eredménnyel.

3. alkalom
Üzleti-gazdasági igények, a moduláris megközelítés és kognitív szükségessége: Üzleti-gazdasági igény jól karbantartható, újrafelhasználható modulokra. Kognitív korlátok. Egységbezárás.

4.alkalom
A C# modularitásának alapelemei
A C# modularitása, osztályok, adattagok, tulajdonságok, metódusok (~tagfüggvények), konstruktorok, szemétgyűjtés, destruktor, rekurzió.
Visual Studio Debugger

5. alkalom
Összetett adatszerkezetek: Struktúrák, felsorolások és tömbök megismerése. A referencia és érték (value) típusok működésének megértése.

6. alkalom
Tagfüggvények túlterhelése, Névterek: A túlterhelés, mint fordítási időben felismerhető többalakúság megértése. Névterek létrehozása és felhasználása.

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: A tárgyat elvégzők jártasságot szereznek a szoftver rendszerek tervezése és megvalósítása során használt fejlett technológiai eszközök és módszerek alkalmazásában. A kurzus megteremti az alapokat, melyek birtokában a hallgató képes az önálló fejlődésre, az osztálykönyvtár elemeinek készségszintű használatára és beépítésére.

Félévközi ellenőrzések: - a szemináriumokon írt dolgozatok (10 db)
- 7. és 14. heti szemináriumon számítógéppel megoldott zárthelyi dolgozat

A vizsgaidőszakban egyetlen alkalommal javító zárthelyi írható a kis és a nagy zárthelyik javítására. Ezek pótlására külön-külön nincs lehetőség.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A feladatok az előadáshoz kapcsolódó gyakorlatokon kerülnek kiadásra. A szoftvertechnológia alkalmazásához szükséges készségek csak alapos gyakorlás, saját tapasztalat révén sajátíthatók el. A tanterv szerinti gyakorlat ehhez csak kiindulópontként szolgál, az ezen túlmenő önálló, folyamatos tanulás, egyéni gyakorlás elengedhetetlen.

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

  • C# jegyzet (2008) by Istvan Reiter licensed under a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el! 2.5 Magyarország License.
  • http://people.inf.elte.hu/reiter_i/csharp.pdf
  • http://csharp.lap.hu/
  • http://dotnet.lap.hu/
  • Deitel, H.M.; Deitel, P.J.: Visual C# 2005 How to Program. (Pearson Education, 2006)
  • Sharp, John: Microsoft Visual C# 2005 lépésről lépésre. (SZAK, 2005)
  • Jones, Bradley L.: C# mesteri szinten 21 nap alatt. (Kiskapu, 2004)
Ajánlott irodalmak:
C# jegyzet (2008) by Istvan Reiter licensed under a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el! 2.5 Magyarország License.
Deitel, H.M.; Deitel, P.J.: Visual C# 2005 How to Program. (Pearson Education, 2006)
Sharp, John: Microsoft Visual C# 2005 lépésről lépésre. (SZAK, 2005)
Jones, Bradley L.: C# mesteri szinten 21 nap alatt. (Kiskapu, 2004)
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.