Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Business Marketing (B2B)

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2LK94LAK74B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Business Marketing (B2B)
A tantárgy neve (angolul): Business Marketing (B2B)
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1+0+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Marketing
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Gáti Mirkó György

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy alapvető célja, hogy megismertesse a hallgatókat a Business marketing (B2B marketing) lényegével és legfontosabb sajátosságaival. A képzés középpontjában a szervezeti vásárlók beszerzési magatartásának összetettsége, az üzleti piacok és szereplőiknek sokfélesége, a szervezeti vevők számára való értékképzés valamint a marketingeszközök sajátos felhasználása áll.

Évközi tanulmányi követelmények: Nincs.

Vizsgakövetelmény: Az írásbeli vizsgára a vizsgaidőszakban kerül sor. A vizsga 60 perces, esszé jellegű kérdéseket tartalmaz.

Az értékelés módszere: A vizsgajegy megállapítása az írásbeli vizsga eredményeinek összegzésével történik, az alábbi ponthatárok szerint:
0-60 pont elégtelen (1)
61-70 pont elégséges (2)
71-80 pont közepes (3)
81-90 pont jó (4)
91-100 pont jeles (5)

Tananyag leírása: Alapfogalmak, a szervezet, a technológia
A szervezetközi piac, származtatott kereslet
A szervezet, mint vevő, a vevői érték értelmezése, piac szegmentáció
Üzleti kapcsolat, üzleti hálózat
Az ajánlat fogalma, alapja, tartalma, az ajánlatadás folyamata
Az ajánlat teljesítése visszacsatolás, vevői elégedettség

Órarendi beosztás: 6x45 perc + 6x45 perc 2 alkalomra elosztva

Kompetencia leírása: A kurzus elvégzése után a hallgatók képesek lesznek egy üzletág piacának megismerésére és bemutatására, az adott piacnak megfelelő marketing stratégiai és taktikai alternatívák felvázolására, illetve tisztában lesznek azzal, hogy a business marketing sarkköve annak megértése, hogy mi jelent értéket a szervezeti vásárlók számára.

Félévközi ellenőrzések: Nincsenek.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A vizsga kiváltható egyéni házi dolgozattal. A házi dolgozat témájául az alábbi témákból egyet kell választani:
1. Egy kiválasztott vállalat beszerzési magatartásának vizsgálata
(beszerzendő termékek/szolgáltatások köre, egy konkrét beszerzés lépései, a beszerzési szituáció, a beszerzési központ)
2. Egy kiválasztott vállalat piac szegmentációs gyakorlatának vizsgálata
(a vállalat vevői, jellemzői, szegmentálás, kapcsolatmenedzsment)
3. Egy kiválasztott vállalat egy konkrét vevőkapcsolatának elemzése vagy az interakciós, vagy az A-R-A modell segítségével
Bármelyik téma választása esetén is a dolgozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a vállalat és az iparág bemutatása a B2B piac jellemzői alapján (a piac szereplői, a piac általános jellemzői, származtatott kereslet, technológia)
A 3. téma választása esetén a vevő szervezet bemutatása is szükséges.

Szak neve: kereskedelem és marketing BA, levelező

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Gelei Andrea – Mandják Tibor (szerk.) (2011): Dzsungel vagy esőerdő. Akadémiai Kiadó. 21-42. o. és 66-81. o.
  • David Ford (szerk.) (2003): Business marketing. KJK Könyvkiadó. 21-51. o., 159-182. o., 183-202. o.

Ajánlott irodalom:

  • Chikán Attila – Wimmer Ágnes (szerk.) (2003): Üzleti fogalomtár. Alinea Kiadó
  • Håkan Håkansson (2010): Határtalan hálózatok. Alinea Kiadó
Ajánlott irodalmak:
Chikán Attila – Wimmer Ágnes (szerk.) (2003): Üzleti fogalomtár. Alinea Kiadó
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Håkan Håkansson (2010): Határtalan hálózatok. Alinea Kiadó
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Gelei Andrea – Mandják Tibor (szerk.) (2011): Dzsungel vagy esőerdő. Akadémiai Kiadó. 21-42. o. és 66-81. o
Megtalálható a Központi Könyvtárban
David Ford (szerk.) (2003): Business marketing. KJK Könyvkiadó. 21-51. o., 159-182. o., 183-202. o.
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2019-02-15 11:27:31

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.