Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Kereskedelemgazdaságtan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2LK94LAK79B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Kereskedelemgazdaságtan
A tantárgy neve (angolul): Retailing
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: vállalatgazdaságtan, marketing
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Csepeti Ádám

A tantárgy szakmai tartalma: A hallgatók megismerik a kis- és nagykereskedelemmel főbb kapcsolatos fogalmakat,kereskedelmi formákat, az alkalmazott marketingeszközöket, valamint a kiskereskedelmi vállalkozások operatív mőködésével kapcsolatos tevékenységeket.

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény: 

Az értékelés módszere: A hallgatók teljesítménye a félév végi házi dolgozat, illetve a félév végi vizsgadolgozat alapján kerül értékelésre.

Tananyag leírása: A kurzus előadások és szemináriumok kombinációjából áll, amelynek során a gyakorlatorientált oktatás nagyon fontos szerepet kap. Ezt a célt szolgálják a szemináriumon megoldott feladatok, esetek, illetve csoportos gyakorlatok, egyéni házi dolgozat.

Órarendi beosztás: Bevezetés a kereskedelembe. Kereskedelmi funkciók. Kis- és nagykereskedık típusai. Többcsatornás kereskedelem.
Kereskedelmi szektor elemzése. Kereskedelmi koncentráció.
mérése. Kereskedelmi fejlıdés elméletek.

Fogyasztói magatartás a kiskereskedelemben.

Kiskereskedelmi mix elemei:
 Választékpolitika
 Árpolitika
 Kiskereskedelmi kommunikáció
 Kiskereskedelmi szolgáltatások
 Telephely-választás
 Eladótér belsı kialakítása, bolti atmoszféra

Kiskereskedelmi technológia. Áru- és információáramlás az értékesítési csatornában.

Üzlethálózat operatív mőködtetése

Kompetencia leírása: A tantárgy ismereteinek elsajátítása a hallgatókat a kereskedelmi folyamatok elemzésére és alkalmazására, illetve a kereskedelemmel kapcsolatos ismereteken túl fejleszti a hallgatók elemzési és prezentációs képességeit, valamint vitakészségét.

Félévközi ellenőrzések: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A hallgatóknak egy 8-10 oldalas házi dolgozatot kell írnia a megadott témakörök (választékpolitika, kiskereskedelmi kommunikáció, bolti atmoszféra, nem bolti kiskereskedelem.

Szak neve: Kereskedelem és Marketing

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Agárdi Irma: Kereskedelmi menedzsment. Akadémiai Kiadó (megjelenés alatt), 2009
  • A tantárgy honlapjára feltöltött elődásanyagok, segédanyagok, esetek,feladatleírások, cikkek.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Agárdi Irma: Kereskedelmi marketing menedzsment. Akadémiai Kiadó, 2009
Megtalálható a Központi Könyvtárban
A tantárgy honlapjára feltöltött elődásanyagok, segédanyagok, esetek,feladatleírások, cikkek.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.