Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Marketingkommunikáció alapjai

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2LK94LAK80B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Marketingkommunikáció alapjai
A tantárgy neve (angolul): Introduction to marketingcommunication
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): előadás (24)
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente - őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Csordás Tamás Viktor

A tantárgy szakmai tartalma: .
A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a vállalati kommunikáció alapjaival, rendszertani elhelyezkedésével, a kommunikációs-mix felépítésével és egyes elemeivel, továbbá a kommunikációs folyamat és egyes fázisai szervezésének és irányításának, kérdéseivel, a marketingkommunikációs szakma és ipar fő képviselőivel.

Évközi tanulmányi követelmények: .
Projekt – Csoportos prezentáció
Marketingkommunikációs példák gyűjtése

Vizsgakövetelmény: Tankönyv, előadások anyaga

Az értékelés módszere: .
Év végi írásbeli vizsga (60%)
Projekt – Csoportos prezentáció (20%)
Marketingkommunikációs példák gyűjtése (20%)

Tananyag leírása: .
A marketingkommunikáció fogalma, elhelyezése a marketing fogalomtárában. A marketingkommunikáció értelmezésének lehetőségei. A marketingkommunikáció eszközrendszere.
Kreativitás a marketingkommunikációban
A kommunikációs piac. A kommunikációs ügynökség. Kommunikáció vállalat és kommunikációs ügynökség között. A brief fogalma
A marketingkommunikáció stratégiai lépései
Hagyományos marketingkommunikáció: Klasszikus reklámmegoldások
Direktmarketing és értékesítésösztönzés
Integrált marketingkommunikáció, POE; vállalati kontrol kérdése
Élménymarketing
A vállalat és a közvélemény kapcsolatrendszere: Public Relations
Arculat, imázs, márka
Digitális és Közösségi média az üzleti kommunikációban
Posztmodern marketingkommunikáció. Felhatalmazott fogyasztók, márkaközösségek és marketingkommunikációs erejük; Co-creation a marketingben és a reklámban

Órarendi beosztás: A tantárgy Moodle felülete alapján.

Kompetencia leírása: .
A kurzus során a hallgatók a következő legfontosabb ismeretek és döntéshozatali készségeket sajátítják el:
- Az integrált marketingkommunikáció helye és jelentősége a vállalati marketingstratégiában,
- A vállalati piaci orientációjú kommunikációs tevékenység (reklám, internet, direkt marketing, SP, stb.) különböző formái integrálásának fogalma, elvei és módszerei,
- A reklám és egyéb kommunikációs tevékenységek létrehozásában részt vevő szereplők (szervezetek és szakértők) megismerése, a velük való hatékony kommunikáció és kapcsolattartás elveinek elsajátítása,
- A résztvevők kommunikációs és kapcsolattartási képességeinek továbbfejlesztése,
- Kommunikációs (ügyfél) brief írása.

A kurzus a következő kompetenciákhoz járul hozzá:
A társadalmi, gazdasági környezet ismerete elemzésének képessége
Specifikus ismeretek, tervezési és elemzési készségek fejlesztése, kommunikációs készségek fejlesztése
Elemzési készségek fejlesztése

Félévközi ellenőrzések: Csoportos feladat prezentációja.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: .
Marketingkommunikációs példák gyűjtése a félév során
(Részletek a tantárgy Moodle-felületén közzétett tematikában)

Szak neve: Kereskedelem és marketing BA, levelező képzés

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • előadások anyaga
  • Horváth Dóra – Bauer András (szerk.) (2013): Marketingkommunikáció – Stratégia, új média, részvétel. Akadémiai Kiadó, Budapest (megadott fejezetek)
  • Horváth Dóra – Nyirő Nóra – Csordás Tamás (szerk.) (2013): Médiaismeret–Reklámeszközök és reklámhordozók, Aula, Budapest (megadott fejezetek)
  • MAKSZ [Magyar Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége] (n.d.). ATL / BTL Briefing útmutató; Brief minta. URL: http://maksz.com/allasfoglalasok.php#tenderutmutatok (http://maksz.com/downloads/ATL-briefing-utmutato.pdf; http://maksz.com/downloads/BTL-briefing-utmutato.pdf; http://maksz.com/downloads/brief-minta.pdf)

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Horváth Dóra – Bauer András (szerk.) (2013): Marketingkommunikáció – Stratégia, új média, részvétel ; Akadémiai Kiadó ; Budapest (megadott fejezetek)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Horváth Dóra – Nyirő Nóra – Csordás Tamás (szerk.) (2013): Médiaismeret–Reklámeszközök és reklámhordozók ; Aula, Budapest (megadott fejezetek)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Bauer András, Berács József, & Kenesei Zsófia (2014): Marketing alapismeretek. Budapest: Akadémiai Kiadó (megadott fejezetek)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
• MAKSZ [Magyar Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége] (n.d.). ATL / BTL Briefing útmutató; Brief minta. URL: http://maksz.com/allasfoglalasok.php#tenderutmutatok (http://maksz.com/downloads/ATL-briefing-utmutato.pdf; http://maksz.com/downloads/BTL-briefing-utmutato.pdf; http://maksz.com/downloads/brief-minta.pdf)

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-02-10 00:38:29

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.