Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium II

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2LK94LBK06B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium II
A tantárgy neve (angolul): Thesis Work II
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+4
Kreditérték: 10
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Szabó Zoltán

A tantárgy szakmai tartalma: A diplomamunka téma kidolgozása egyéni munkaterv alapján, egyéni felkészülés, irodalomfeldolgozás, rendszeres konzultációk segítségével a dolgozat befejezése.

Évközi tanulmányi követelmények: A szakdolgozat kidolgozása, a tárgy színterében a feladatok határidőre történő teljesítése (előrehaladást bemutató szakdolgozat-változatok).

Vizsgakövetelmény: A beadott dolgozat verziók és a leadott szakdolgozat értékelése. A szakdolgozatokkal szemben támasztott formai és tartalmi követelmények kielégítése.

Az értékelés módszere: Gyakorlati jegy

Tananyag leírása: A témaválasztástól függően

Órarendi beosztás: Egyéni konzultáció és alkalmankénti csoportos megbeszélések egyeztetett időpontban (a félév elején és végén).

Kompetencia leírása: A témában való széleskörű áttekintés képességének megszerzése, összefüggések feltárása. A témához kapcsolódó irodalom kutatása és feldolgozása.

Félévközi ellenőrzések: Beadandó feladatok határidőre való elkészítése.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A téma feldolgozása, szakdolgozat elkészítése, kiselőadás elkészítése. Formai követelmények a TVSZ G-kari mellékletében.

Szak neve: Gazdaságinformatika BSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Témakör szerint egyénileg.

Ajánlott irodalom:

  • Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, 2005
Ajánlott irodalmak:
Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, 2005
Megtalálható a Könyvtárban / Find in the Library Kiadási év: 2003
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Szabó Zoltán, Borbásné Szabó Ildikó, Rab Árpád Szörény, Csáki Csaba, Dr. Klimkó Gábor György

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GKonzultáció2017/18/2Dr. Szabó Zoltán
G3Konzultáció2017/18/2Borbásné Szabó Ildikó
G5Konzultáció2017/18/2Rab Árpád Szörény
G2Konzultáció2017/18/2Csáki Csaba
G4Konzultáció2017/18/2Dr. Klimkó Gábor György


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.