Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Nemzetközi marketing

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2LK94LBK13B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Nemzetközi marketing
A tantárgy neve (angolul): International Marketing
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavasz
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Malota Erzsébet

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy a nemzetközi marketing vállalatpolitika egészébe való beágyazódását mutatja be. Részletesen vizsgálja a környezetet, az ahhoz való adaptáció követelményeit és lehetőségeit. Kiemelten foglalkozik a nemzetközi marketing kulturális környezetével, bemutatja a lehetséges vállalati stratégiákat és piaci lépéseket. A tárgy középpontjában nem az egyes ügyletek, hanem az ügyletek megtervezésének halmaza áll. A kurzus elvégzése után a hallgatók készen állnak arra, hogy egy konkrét termék külpiaci bevezetését megtervezzék.

Évközi tanulmányi követelmények: -

Vizsgakövetelmény: vizsga

Az értékelés módszere: vizsga 100 pont

Tananyag leírása: A nemzetközi marketing környezete,
globális környezet,
kulturális környezet
nemzetközi marketing stratégia,
nemzetközi marketing mix

Órarendi beosztás: neptun szerint

Kompetencia leírása: A kurzus elvégzése után a hallgatók készen állnak arra, hogy
-egy konkrét termék külpiaci bevezetését megtervezzék
- egy vállalat nemzetközi aktivitását értékeljék
-megtervezzék a nemzetközi marketing aktivitásokat
-döntéshozatal és elemzési készég fejlesztése vállalati esetek alapján

Félévközi ellenőrzések: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: -

Szak neve: Kereskedelem és Marketing Levelező BA

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Tóth Tamás: Nemzetközi marketing, Akadémiai Kiadó 2008

Ajánlott irodalom:

  • Philip R. Cateora, International Marketing, McGraw Hill/Irwin 2014
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Tóth Tamás: Nemzetközi marketing, Akadémiai Kiadó 2008
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.