Július - 2018
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgy adatlap

Korszerű IT biztonság

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2LK94LBK53B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Korszerű IT biztonság
A tantárgy neve (angolul): Modern IT Security
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Számítástudományi Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Lovrics László

A tantárgy szakmai tartalma: 
IT biztonság. Hálózati biztonság. Social engineering. Kibernetikai bűnözés Spamming, phishing, stb. Kódolás: szimmetrikus és aszimmetrikus rendszerek. Diffie-Hellmann kulcscsere. PKI. Az RSA algoritmus. Elektronikus aláírás - matematikai, üzleti és jogi kérdések.
A gyakorlati órákon elsősorban a kódolással és az elektonikus biztonsággyal kapcsolatos gyakorlati feladatokat oldanak meg a hallgatók.

Évközi tanulmányi követelmények: 
A félév folyamán egy ZH-t kell írni. Ennek súlya 50%.
Ezen kívül 3 csoportos házi feladat lesz.
A ZH-k és az évközi munka (csoportos feladatmegoldás - 50%) alapján megajánlott jegyet kapnak:

A jegy elérésének ponthatárai
48-60% elégséges
61-73% közepes
74-86% jó
87%- jeles

Akinek nem felel meg vagy nem elfogadható az eredménye, az javítóvizsgát tehet. A javítóvizsgák időpontjai benne lesznek a Neptunban és jelentkezni kell rájuk. A vizsga szóbeli jellegű, ami nem zárja ki, hogy gyakorlati feladatot is meg kelljen oldani számítógéppel.

Vizsgakövetelmény: 
Az évközi feladatmegoldások alapján megajánlott jegy, vagy annak hiányában vizsga.

Az értékelés módszere: 
A tárgy vizsgajeggyel zárul. A dolgozat és az évközi munka (Az évközi csoportos gyakorlati feladatok megoldása, valamint a ZH) értékelése határozza meg a megajánlott jegyet. Ennek hiányában vizsgázni kell.

Tananyag leírása: 
ld. fent

Órarendi beosztás: 
A félév során három összevont alkalom az előadásokra és gyakorlatokra.

Kompetencia leírása: 
Biztonságmenedzsment, biztonsági politika.

Félévközi ellenőrzések: 
Gyakorlatok.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 
Gyakorlatok.

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • A félév folyamán kiadott segédanyagok és előadásvázlatok.

Ajánlott irodalom:

  • Ködmön józsef: Kriptográfia, ComputerBooks 1999/2000.
  • Buttyán Levente és Vajda István, Kriptográfia és alkalmazásai, Typotex, 2004.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.