Július - 2018
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgy adatlap

Informatikai Rendszerek Fejlesztése

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2LK94LBK60B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Informatikai Rendszerek Fejlesztése
A tantárgy neve (angolul): Development of IT Systems
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb):  2+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:  őszi félév
Az oktatás nyelve:  magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:  Szoftvertechnológia I. és II.
A tantárgy típusa:  kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Számítástudományi Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Csetényi Artur

A tantárgy szakmai tartalma:  A tantárgy keretében a hallgatók megismerik a szoftverrendszerek fejlesztésének: specifikációjának, tervezésének, implementálásának és menedzselésének legfontosabb kérdéseit, eszközeit és technikáit. A félév során megtanulják, hogyan lehet nagy komplexitású rendszereket költséghatékony módon fejleszteni, amelyek egyúttal eleget tesznek az üzembiztonság összetett kritériumának. Részletes tárgyalásra kerülnek a szoftverprojekt-menedzsment és a kockázatkezelés technikái. A kurzus egyik legfontosabb célja a rendszerkövetelmények (a rendszer által nyújtott szolgáltatások magas szintű, absztrakt megfogalmazásai) tervezési folyamatának megismerése. A szemináriumokon egy korszerű CASE eszköz használatával a hallgatók betekintést nyernek az UML modellezési nyelv használatába.

Évközi tanulmányi követelmények:  A félév folyamán a hallgatók egy elméleti zárthelyi dolgozatot írnak, a szemináriumokon pedig feladatokat oldanak meg.
A gyakorlatokon való részvétel kötelező!

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: A félév folyamán a hallgatók egy elméleti géptermi zárthelyi dolgozatot írnak max. 60 pontért, s maximum 40 pontot szerezhetnek egy csoportmunkával elkészítendő projektfeladat beadásával. Az osztályzat az alábbi ponthatár-táblázat szerint kerül kiszámításra:

Ponthatárok érdemjegy
0 50 1 elégtelen
51 63 2 elégséges
64 76 3 közepes
77 89 4 jó
90 100 5 jeles

A félév utolsó elméleti óráján lehetőség van hallgatói prezentációk tartására, amelyekkel extra pontokat lehet szerezni.

Az elmaradt ZH pótlására a vizsgaidőszak elején egy alkalommal van lehetőség. Mindazok, akik utóvizsgát kényszerülnek tenni, a félév teljes anyagát lefedő elméleti írásbeli dolgozatot írhatnak. max. 60 pontért. A projektfeladatra kapott pontszámot a hallgató megtarthatja, de választhatja a gyakorlati ZH írás lehetőségét is. Az utóvizsgán az osztályzat szintén a megadott ponthatár-táblázat szerint kerül kiszámításra.
Az elméleti ZH írásakor semmilyen segédeszköz nem használható.

Tananyag leírása: Témakörök:
1. Bevezetés. Informatikai rendszerek fogalma, típusai és alkalmazásaik.

2. Szoftvertervezés és rendszertervezés kapcsolata. Szoftvertervezési módszerek. CASE. Szakmai és etikai felelősség.

3. Szociotechnikai rendszerek. Szervezetek és számítógéprendszerek. Ősrendszerek.

4. Kritikus rendszerek. Üzembiztonság, megbízhatóság, biztonságosság, védettség.

5. Szoftverfolyamat modelljei I.(vízesés modell, evolúciós fejlesztés, evolúciós és eldobható szoftverprototípusok készítése).

6. Szoftverfolyamat modelljei II.(CBSE, inkrementális fejlesztés, spirális fejlesztés).

7. Projektmenedzsment, projektek tervezése és ütemezése. Kockázatkezelés, kockázat azonosítása, elemzése, tervezése.

8. Funkcionális és nem funkcionális szoftverkövetelmények, felhasználói és rendszerkövetelmények.

9. Követelmények tervezésének folyamatai (megvalósíthatósági tanulmányok, nézőpont-orientált feltárás, forgatókönyvek, használati esetek, etnográfia).

10. Gyors szoftverfejlesztés. Agilis módszerek. Extrém programozás. Scrum módszer.

Órarendi beosztás: A NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint.

Kompetencia leírása: A hallgató a kurzus során elsajátítja azokat az ismereteket, amelyek alkalmassá teszi őt arra, hogy aktív résztvevője legyen közepes- és nagyméretű informatikai rendszerfejlesztési projekteknek, s azokban különböző szerepköröket legyen képes betölteni. A tárgy elsősorban nem a programozással kapcsolatos kérdésekre fókuszál, hanem a rendszerelemzés, modellezés és a szoftverkövetelmény-tervezés folyamatára.

Félévközi ellenőrzések: A félév folyamán a hallgatók egy elméleti zárthelyi dolgozatot írnak 60 pontért. Az elméleti ZH időpontja a 6. vagy a 7. héten lesz. (Az ütemezéstől kényszerű eltérések elképzelhetők).
A szemináriumokon a számonkérés folyamatos, a hallgatók aktív részvétele szükséges és elengedhetetlen. A félév sikeres zárásának feltétele, hogy az elméleti zárthelyi dolgozat eredménye legalább 15 pont legyen. A zárthelyi dolgozat külön nem pótolható.
Azon hallgatók, akik a félév során nem érik el a minimum követelményt (51 pont), összevont vizsgát tesznek a vizsgaidőszakban, amelyen az elméleti, illetve hallgatói kérésre a gyakorlati ismeretek kerülnek számonkérésre.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A rendszerelemzés és modellezés praktikus fogásait komoly gyakorlással kell és lehet elsajátítani. A szemináriumokon feladatmegoldás folyik, ezek befejezése általában önállóan, egyéni munkával történik.

Szak neve: Gazdaságinformatikus (BSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Sommerville: Szoftverrendszerek fejlesztése, Panem Kiadó, 2002.
  • Csetényi Arthur: Informatikai rendszerek fejlesztése, In: Informatika alapjai (Csala, Csetényi, Tarlós), pp. 271-436, Computerbooks, 2001.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.