Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2LK94LBK85B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Menedzsment kontroll
A tantárgy neve (angolul):Management Control
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
6 idősáv előadás + önálló irodalomfeldolgozás
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:minden őszi félévben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Szervezet- és vezetéselmélet
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Vezetés és Kontroll Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Tirnitz Tamás József

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
- A menedzsmentkontroll külső és belső befolyásoló tényezőinek feltárása és következményeik felismerése
- Felelősségi egységek kialakítása, felelősség alapú számvitel és (teljesítmény)értékelés
- Különböző költségszámítási módszerek előnyeinek és hátrányainak ismerete
- A tervezési rendszer különöző szintjei tartalmának és összakapcsolódásának megismerése
- A controlling szervezeten belüli sajátosságainak
- A beszámolás és teljesítményértékelés differenciált rendszerének és legújabb eredményeinek megismerése


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: