Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Fogyasztói magatartás

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2LK94LBK93B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Fogyasztói magatartás
A tantárgy neve (angolul): Consumer Behaviour
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1+0
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Neulinger Ágnes

A tantárgy szakmai tartalma: 
A kurzus célja, hogy
 a félév során a hallgatók megismerkedjenek azzal, hogyan jön létre a vásárlási döntés, illetve milyen tényezők befolyásolják a döntéshozatalt
 gyakorlati ismereteket szerezzenek arról, hogy ezeket az információkat hogyan hasznosíthatják hatékonyan a marketing menedzserek.
A félév során a hallgatók megismerik a különféle koncepciókat arra vonatkozóan, hogy a fogyasztók hogyan és miért választanak termékek, szolgáltatások, valamint márkák között és milyen tényezőktől függően alakul a fogyasztói magatartás.

Évközi tanulmányi követelmények: Egyéni esszé

Vizsgakövetelmény: Zárthelyi vizsga

Az értékelés módszere: 
A zárthelyi dolgozat az előadások anyagaira, valamint a megadott szakirodalomra támaszkodva tartalmaz kérdéseket, feladatokat. A zárthelyi dolgozat megírása a vizsgaidőszakban történik.

A jegy a következőkből tevődik össze:
- Órai aktivitás: 8 pont
- Írásbeli dolgozat: 30 pont
- Zárthelyi dolgozat: 62 pont
Összesen 100 pont

Tananyag leírása: 1. A vásárlási döntési folyamat
2. A kultúra és az értékek befolyása a vásárlási döntésre
3. Társadalmi réteg, életstílus
4. A referencia csoport befolyása a vásárlási döntésre
5. Család és háztartás szerepe a vásárlási döntésekben
6. A percepció és a tanulás elméletek
7. Az attitűd, motiváció, személyiség

Órarendi beosztás: A Neptun szerint

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: Órai feladatok megoldása és óralátogatás ellenőrzése

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Egyéni esszé és órai egyéni feladatok

Szak neve: Kereskedelem és Marketing levelező

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • 1. Dr. Hofmeister-Tóth Ágnes: Fogyasztói magatartás alapjai, Akadémia Kiadó, Budapest, 2014.
  • 2. Az előadások anyagai

Ajánlott irodalom:

  • 1. Kozák Ákos: Kincskeresők, HVG Kiadó, 2008
  • 2. Dr. Csutora Mária - Dr. Hofmeister Ágnes (2011): Fenntartható fogyasztás? BCE, Budapest. Elérhető: http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/464/
  • 3. Kerekes Sándor - Szirmai Viktória – Székely Mózes (2011): A fenntartható fogyasztás környezeti dimenziói, Aula Kiadó Elérhető: http://korny.uni-corvinus.hu/publikaciok/2011/a-fenntarthato-fogyasztas-kornyezeti-dimenzioi.pdf
Ajánlott irodalmak:
Kozák Ákos: Kincskeresők, HVG Kiadó, 2008
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Dr. Csutora Mária - Dr. Hofmeister Ágnes (2011): Fenntartható fogyasztás? BCE, Budapest
Kerekes Sándor - Szirmai Viktória – Székely Mózes (2011): A fenntartható fogyasztás környezeti dimenziói, Aula Kiadó
Kötelező irodalmak:
Dr. Hofmeister-Tóth Ágnes: Fogyasztói magatartás alapjai, Akadémia Kiadó, Budapest, 2014
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.