Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Folyamatmenedzsment

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2LK94LBK96B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Folyamatmenedzsment
A tantárgy neve (angolul): Workflow Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Őszi félév
Az oktatás nyelve: Magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Varga Krisztián

A tantárgy szakmai tartalma: Az informatikai üzleti alkalmazása mindig hatással van a befogadó szervezetre, és rendszerint szervezeti átalakulásokkal jár. A szervezet, a folyamatok és a technológia összehangolása bonyolult és kockázatos feladat, amely meghatározza a hosszú távú hatékonyságot és eredményességet. Korábban BPR (Business Process Reengineering) néven vált ismertté a folyamatok vevoközpontú radikális átszervezése/újraszervezése. Komolyabb apparátussal ma Business Process Management néven illetik a rendszerelemzésre épülo megközelítést. A tárgy megismerteti a hallgatót a BPM alapjaival, a folyamatmodellezés módszereinek, technikáinak elemeivel, az optimalizálás, az átszervezés, az implementáció és a mérés kérdéseivel.

Évközi tanulmányi követelmények: Aktív órai munka, folyamatmodellek fejlesztése, kialakítása, óráról órára.

Vizsgakövetelmény: Feleletválasztós teszt, melynek legalább 50%-ára helyes választ kell adni.

Az értékelés módszere: Órai folyamatmodellek: 30%
Csoportos feladat: 30%
Év végi teszt: 40%

Tananyag leírása: 1. hét: Definíciók, alapfogalmak
2. hét: Folyamatmenedzsment stratégia
3. hét: Folyamatfelmérés és optimalizálás
4. hét: Folyamatimplementáció
5. hét: Változáskezelés
6. hét: Folyamatkontrolling
Minden héten modellezési gyakorlat

Órarendi beosztás: Kéthetente, a félév során 6 alkalommal 2 × 80 perc.

Kompetencia leírása: Folyamatok feltárásának és elemzésének képessége
Folyamatok újratervezésének képessége
Folyamatok újratervezésével kapcsolatos technikai feltételek meghatározásának képessége
Folyamat-újraszervezéssel kapcsolatos szervezeti problémák kezelésének képessége

Félévközi ellenőrzések: Beadott folyamatmodellek ellenőrzése, pontozása.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Az évközi dolgozatok és a szemináriumi egyéni és csoportos feladatok és házidolgozatok elkészítése.

Szak neve: Gazdaságinformatikus BSc, levelező képzés

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • A félév folyamán elkészülő jegyzet - elektronikusan letölthető formában.
  • Az előadások diasorai

Ajánlott irodalom:

  • Raffai Mária: BPR Üzleti folyamatok újjászervezése. Módszertanok, sikertényezok, kudarcelemek, Novadat 1999
  • HAMMER, Michael, CHAMPY, James (2000): Vállalatok újraszervezése (Business Process Reengineering), Panem
  • TENNER, Arthur R., DeTORO, Irving J. (1998): BPR Vállalati Folyamatok Újraformálása, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Hungary
  • HAVEY, Michael (2005): Essential Business Process Modeling, O’Reilly Media, Inc., Sebastopol, CA, USA
Ajánlott irodalmak:
Raffai Mária: BPR Üzleti folyamatok újjászervezése. Módszertanok, sikertényezok, kudarcelemek, Novadat 1999
HAMMER, Michael, CHAMPY, James (2000): Vállalatok újraszervezése (Business Process Reengineering), Panem
TENNER, Arthur R., DeTORO, Irving J. (1998): BPR Vállalati Folyamatok Újraformálása, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Hungary
HAVEY, Michael (2005): Essential Business Process Modeling, O`Reilly Media, Inc., Sebastopol, CA, USA
Kötelező irodalmak:
A félév folyamán elkészülő jegyzet - elektronikusan letölthető formában.
Az előadások diasorai

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.