Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

ERP I.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2LK94LBK97B
A tantárgy megnevezése (magyarul): ERP I.
A tantárgy neve (angolul): ERP I
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): Előadás + szeminárium
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: A tantárgy tematikájának összeállítása során feltételezzük, hogy a hallgatók rendel- keznek az alapvető gazdasági és vállalatgazdaságtani ismeretekkel, s motiváltnak érzik magukat ezen ismeretek gyakorlati hasznosításának kiszélesítése irányában.
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Ternai Katalin

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtani a vállalati gazdálko-
dás üzleti folyamatainak integrált vállalatirányítási rendszerrel való támogatására.
A gyakorlati foglalkozások során a hallgatók egy kisebb, jól áttekinthető és a
félév során megismerhető hazánkban is piacvezető ERP rendszerrel dolgozhatnak.
A kurzus során előadások és bemutatók segítik a hallgatókat a szükséges ismeretek elsajátításához.

Évközi tanulmányi követelmények: A feladatok elvégzése hétről - hétre.

Vizsgakövetelmény: Vizsgafeladat elvégzése.

Az értékelés módszere: ZH és a kurzus során elvégzett munka alapján.

Tananyag leírása: Elektronikus.

Órarendi beosztás: 1. hét A Microsoft Navision rendszer bemutatása.
2. hét Általános kezelés.
3. hét Üzleti logika.
4. hét Készlet,
5. hét Beszerzés.
6. hét Értékesítés.
7. hét Pénzügy.
8. hét Főkönyv.
9. hét Integrált vállalati folyamatok.
10. hét Komplex folyamatok megvalósítása.
11. hét Vizsgafeladatok elvégzése.
12. hét Vizsgafeladatok prezentálása.
13. hét ZH.
14. hét Eredmények értékelése.

Kompetencia leírása: A tantárgy tematikájának összeállítása során feltételezzük, hogy a hallgatók rendel-
keznek az alapvető gazdasági és vállalatgazdaságtani ismeretekkel, s motiváltnak
érzik magukat ezen ismeretek gyakorlati hasznosításának kiszélesítése irányában.

Félévközi ellenőrzések: Folyamatos.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A feladatok elvégzése hétről - hétre.Vizsgafeladat.

Szak neve: Gazdasáinformatika

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Ternai, Katalin (2007): Vállalatirányítás Integrált rendszerrel, Üzleti informatika, pp. 55 -77, ISBN 978 963 9698 19 2, Aula Kiadó, Budapest.
  • Elektronikus anyagok és prezentációk.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.