Július - 2018
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgy adatlap

Üzleti intelligencia

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2LK94LCK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Üzleti intelligencia
A tantárgy neve (angolul): Business Intelligence
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0,5+0,5
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: szakirány tárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Csáki Csaba

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy áttekintést nyújtson az üzleti intelligencia megoldások elméleti hátteréről, alkalmazási lehetőségeiről, és a gyakorlat során fellépő kihívásokról. A tárgy keretében foglalkozunk az adatminőséghez kötődő kérdésekkel és megvizsgáljuk az adattárházakra épülő üzleti intelligencia megoldások sajátosságait és alkalmazásuk korlátait.

Évközi tanulmányi követelmények: Az órán kiadott gyakorlati feladatok megoldása.

Vizsgakövetelmény: A tárgy vizsgajeggyel zárul. A kurzus során megszerezhető a pontok 60%-a, míg további 40% egy év végi ZH megírásával szerezhető meg.

Az értékelés módszere: Évközi munka értékelése - gyakorlati rész: csoportos projektek megoldása és az eredményekről jelentés beadása.
Év végén irásos vizsga (1 óra) elméleti kérdések megválaszolása.
E kettő együtt határozza meg a jegyet.

Tananyag leírása: Az üzleti intelligencia alapfogalmai, üzleti intelligencia és döntéstámogatás,
Adatgyűjtés problémái, adatminőség
Adattárházak (adatpiacok) jellegzetességei, kialakításuk folyamata
Üzleti elemzések, riportoló megoldások
Üzleti analitika
Üzleti teljesítmény-menedzsment megoldások
Adatbányászat

Órarendi beosztás: 0,5+0,5

Kompetencia leírása: A hallgatók képesek lesznek...
- definiálni az üzleti intelligencia fogalmát és értelmezni annak szervezeti környezetét.
- felsorolni az üzleti intelligencia főbb alkalmazási területeit;
- leírni a szervezeti teljesítmény fogalmát és a kapcsolódó szervezeti elvárásokat;
- megtárgyalni a stratégiai teljesítmány menedzselés és mérés főbb kérdéseit, problémáit és alklamazni eszközrendszerüket (beleértve a Balanced Score Card és a fő telljesítmény mutatók – KPI – jellegzetességeit);
- kritikus módon áttekintést adni az adatmenedzselés főbb kérdéseiről az adat életciklus megközelítés szempontjából elemezve;
- felhasználói szinten dolgozni üzleti intelligencia megoldásokkal és önállóan ismerkedni a kapcsolódó legfontosabb jelenlegi és jövőbeni eszközökkel;
- kiválasztani és alkalmazni olyan specializált rendszereket ill. rendszertípusokat, mint az adattárház, OLAP, üzleti elemzések, riportok, adatvizualizáció;
- munkájuk során üzleti intelligenci megoldásokat javasolni attól függően, miként támogatják az üzleti döntéshozatalt egy-egy kiválasztott probléma esetében.

Félévközi ellenőrzések: Az üzleti intelligencia tárgy vizsgajeggyel zárul, de a kurzus során megszerezhető a pontok 60%-a (gyakorlati feladatok megoldásával). További 40% elméleti ZH megírásával szerezhető meg (amiből min. 20%-ot el kell érni az elégtelentől különböző végső jegyhez).
A gyakorlatokon való részvétel és folyamatos munka a tárgy teljesítésének feltétele. Hiányozni a szemináriumok 25%-ról lehet. A szemináriumi feladatok más módon nem teljesíthetőek (TVSZ 21§ / 5 pont). Nagyobb mértékű hiányzás esetében a hallgató elégtelen osztályzatot szerez, melyet javító vizsgával módosíthat. A javító vizsgán a tanszék biztosítja, hogy a közepes szint a javító vizsgán elérhető legyen, azaz az elérhető legjobb eredmény a közepes (70% értékben).

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A félév során a gyakorlatokon kiadott csoportos feladatok megoldása - hallgatók csoportban való akttív részvételét ellenőrizzük.

Szak neve: Gazdaságinformatika szak, levelező

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • 1. Kő Andrea: Üzleti intelligencia; Döntéstámogató rendszerek 4. fejezet, szerk.: Sántáné-Tóth Edit, Panem Kiadó, 2007 október
  • 2. Kő Andrea: Üzleti intelligencia, in. Üzleti informatika, ISBN 978 963 9698 19 2, 113-127 old., Bologna Tankönyvsorozat, Aula Kiadó, 2007

Ajánlott irodalom:

  • 1.Inmon, W. H., “Building the Data Warehouse” New York: Wiley, Third ed. 2002
  • 2. Kimball, R.: “Rating Your Dimensional Data Warehouse” www.intelligententerprise.com – 2000
  • 3. Turban, E., Aronson, J. E. Tin-Peng Liang, and Sharda R: Decision Support and Business Intelligence Systems – Eighth Edition, Pearson Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2007 (ISBN: 0-13-158017-5)
  • 4.Turban, E., Aronson, King, D., J. E., Sharda, R.: Business Intelligence, Prentice Hall, 2008 (ISBN-10: 013234761X, ISBN-13: 9780132347617)
  • 5. Fajszi Bulcsú – Cser László - Fehér Tamás: Üzleti haszon az adatok mélyén, Alinea Kiadó, 2009
Ajánlott irodalmak:
Inmon, W. H., ``Building the Data Warehouse`` New York: Wiley, Third ed. 2002
Kimball, R.: ``Rating Your Dimensional Data Warehouse`` ***URL*** - 2000
Turban, E., Aronson, J. E. Tin-Peng Liang, and Sharda R: Decision Support and Business Intelligence Systems - Eighth Edition, Pearson Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2007 (ISBN: 0-13-158017-5)
Turban, E., Aronson, King, D., J. E., Sharda, R.: Business Intelligence, Prentice Hall, 2008 (ISBN-10: 013234761X, ISBN-13: 9780132347617)
Fajszi Bulcsú - Cser László - Fehér Tamás: Üzleti haszon az adatok mélyén, Alinea Kiadó, 2009
Kötelező irodalmak:
Kő Andrea: Üzleti intelligencia; Döntéstámogató rendszerek 4. fejezet, szerk.: Sántáné-Tóth Edit, Panem Kiadó, 2007 október
Kő Andrea: Üzleti intelligencia, in. Üzleti informatika, ISBN 978 963 9698 19 2, 113-127 old., Bologna Tankönyvsorozat, Aula Kiadó, 2007

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2014-11-17 18:28:51

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.