Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Dokumentum menedzsment

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2LK94LCK13B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Dokumentum menedzsment
A tantárgy neve (angolul): Document Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi szemeszterben
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Lovrics László

A tantárgy szakmai tartalma: 
A közigazgatási apparátus működése, eljárások során számtalan hivatalos dokumentum születik, melyek kezelése az informatika hatékony támogatása nélkül óriási kihívást jelentene. Az irattározás, visszakereshetőség és nyomonkövethetőség elvárásai megkövetelik a korszerű dokumentummenedzsment eljárások használatát. Ez a terület kapcsolatot mutat a tudásmenedzsment témakörével, mivel itt az apparátusban, illetve a dokumentumokban felhalmozott információ és tudás felhasználása, kezelése a cél.

Évközi tanulmányi követelmények: 
A félév folyamán egy ZH-t kell írni. Ennek súlya 50%.
Ezen kívül 3 csoportos házi feladat lesz.
A ZH-k és az évközi munka (csoportos feladatmegoldás - 50%) alapján megajánlott jegyet kapnak:

A jegy elérésének ponthatárai
48-60% elégséges
61-73% közepes
74-86% jó
87%- jeles

Akinek nem felel meg vagy nem elfogadható az eredménye, az javítóvizsgát tehet. A javítóvizsgák időpontjai benne lesznek a Neptunban és jelentkezni kell rájuk. A vizsga szóbeli jellegű, ami nem zárja ki, hogy gyakorlati feladatot is meg kelljen oldani számítógéppel.

Vizsgakövetelmény: 
Az évközi feladatmegoldások alapján megajánlott jegy, vagy annak hiányában vizsga.

Az értékelés módszere: A tárgy vizsgajeggyel zárul. A dolgozat és az évközi munka (Az évközi csoportos gyakorlati feladatok megoldása, valamint a ZH) értékelése határozza meg a megajánlott jegyet. Ennek hiányában vizsgázni kell.

Tananyag leírása: 
A dokumentum-menedzsment informatikai támogatásának elemzéséhez kiindulópont a dokumentumok csoportosítása, tipizálása, a veluk és rajtuk végezhető tevékenységek beazonosítása. Az alapfeladatok, a visszakereshetőség és nyomonkövethetőség hagyományos és elektronikus megoldásainak összehasonlítása. Az egyes dokumentumfajták jellemzői, ezek következményei. A hagyományos irattározás, iktatás és az elektronikus változat összehasonlítása. Az irodai biztonság. A kriptográfia alapjai. Integrált irodai megoldások: Workflow és Groupware.

Órarendi beosztás: 
1. Áttekintés, a dokumentum-menedzsment informatikai támogatása.
2. Alapfeladatok, visszakereshetőség és nyomonkövethetőség.
3. Dokumentumfajták.
4. Hagyományos irattározás, iktatás.
5. Irodai biztonság.
6. Kriptográfiai áttekintés.
7. Kapcsolat a munkafolyamat-menedzsment megoldásokkal.
8. Munkafolyamat-menedzsment gyakorlatok 1.
9. Munkafolyamat-menedzsment gyakorlatok 2.
10. Kapcsolat a csoportmunka megoldásokkal.
11. Csoportmunka gyakorlatok 1.
12. Csoportmunka gyakorlatok 2.
13. ZH

Kompetencia leírása: 
Dokumentum-menedzsment rendszerek elemzése, tervezése, megvalósítása

Félévközi ellenőrzések: 
A félév során csoportos feladatmegoldás is történik, mely során az elérhető pontszám 50%-a szerezhető meg.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 
A félév folyamán több esettanulmány és komplex (csoportos) hallgatói projekt megoldása szükséges

Szak neve: 
Gazdaságinformatikus szak/ Közszolgálati informatika szakirány

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • A félév folyamán kiadott segédanyagok és előadásvázlatok.

Ajánlott irodalom:

  • Gábor András szerk./Gábor András: Információ menedzsment/Intelligens iroda, 1997, Aula
  • Dobay Péter: Az iroda, 1996, Panem-McGraw-Hill
  • Adamcsik János: Irodaautomatizálás, 1999, Indok Bt.
  • Karl M. Wiig: Knowledge Management: Foundation; Schema Press, Ltd., 1995.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.