Május - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Marketingstratégia

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MA41LAK02S
A tantárgy megnevezése (magyarul): Marketingstratégia
A tantárgy neve (angolul): Marketing Strategy
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Gyulavári Tamás

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy az eltérő háttérismeretekkel rendelkező hallgatók számára összegzi és szintetizálja azokat a marketing elméleteket és modelleket, amelyek segítenek értelmezni a vállalat piaccal kapcsolatos magatartását, ezáltal hozzájárul a tudatosabb döntéshozatali mechanizmusokhoz.
Az oktatás elsősorban stratégiai kérdésekkel foglalkozik, és egyrészt törekszik a szűkös erőforrásokból adódó döntési kényszerek (trade-offs) strukturáltabb megközelítésére, másrészt figyelembe veszi a gyakorlati implementálás során felmerülő problémákat, és azok hatását a stratégia kialakítási folyamatára

Évközi tanulmányi követelmények: -

Vizsgakövetelmény: Szóbeli kollokvium

Az értékelés módszere: -

Tananyag leírása: - A marketingkoncepció, marketing-értékalkotás, a marketing és az üzleti teljesítmény kapcsolata; marketing a társadalomban
- Marketingstratégia, marketing-erőforrások, STP
- Piaci információk és marketingtudás menedzselése
- Termékstratégiák, termék-innovációk, marketing-innovációk
- Árképzési módok és annak menedzselése a szervezetben
- Iparági árháborúk; árazás online környezetben
- Értékesítési stratégiák
- Többcsatornás marketing és kihívásai
- Lojalitásprogramok
- Márkaérték-modellek
- Kommunikációs stratégiák, integrált marketingkommunikáció
- Reklámhatás

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: A hallgató képesek lesznek megfelelően értelmezni a marketingstratégiai alapfogalmait és alakalmazni azokat a különböző üzleti föntéshozatali folyamatokban.

Félévközi ellenőrzések: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: -

Szak neve: Projektmenedzsment szakközgazdász képzés

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Gyulavári Tamás (2014): Marketingstratégia, Egyetemi jegyzet, Budapest: BCE MMI

Ajánlott irodalom:

  • Bauer-Berács (2006): Marketing. Budapest: Aula Kiadó.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.