Május - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Marketing

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MA41NAK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Marketing
A tantárgy neve (angolul): Marketing
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi szemeszter
Az oktatás nyelve: magyar, angol
Előtanulmányi kötelezettségek: Marketing
A tantárgy típusa: kötelező tárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Bauer András

A tantárgy szakmai tartalma:  A tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a hallgatóknak mélyebb és rendezett ismereteket közvetítsen a piacról, annak működéséről és a vállalatok piaci műveleteiről. Az oktatás ideális esetben akkor hatékony, ha a hallgató jelen van az előadásokon, értékeli a hallottakat, folyamatosan feldolgozza a tankönyv megjelölt fejezeteit, aktívan részt vesz az előadásokat követő szemináriumokon és megoldja a témakörhöz kapcsolt egyéni gyakorlati készségfejlesztő feladatokat.

Évközi tanulmányi követelmények:  1 csoportos szóbeli prezentáció, szemináriumi aktivitás, évközi teszt, év végi teszt és dolgozat megírása

Vizsgakövetelmény:  vizsga

Az értékelés módszere: csoportos prezentáció (20 pont),
szemináriumi aktivitás (15 pont),
évközi teszt (15 pont)
év végi teszt (20 pont)
év végi dolgozat megírása (30 pont).

Tananyag leírása:  1. Marketing alapfogalmak
2. Piac szegmentáció
3. Fogyasztói magatartás
4. Marketingkutatás
5. Termék és márka
6. Szolgáltatások marketing kérdései
7. Árképzés
8. Értékesítési megoldások
9. Értékesítés, kereskedelem
10. Személyes eladás
11. Reklám
12. Reklám - Eladásösztönzés
13.Marketingtervezés

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása:  A tárgy keretében a hallgató olyan ismeretekre tesz szert, amellyel mind elméleti, mind gyakorlati tudása gazdagodik. Ezen ismeretek egyrészről az egyetemen más tárgyak keretében is előkerülnek, másrészről a hallgató későbbi munkájában rendkívül jól hasznosíthatók.

Félévközi ellenőrzések: évközi teszt

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: csoprotos prezentáció

Szak neve:  Kereskedelem és Marketing BSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Bauer András - Berács József – Kenesei Zsófia (2007): Marketing alapismeretek, Aula kiadó

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Bauer András - Berács József - Kenesei Zsófia (2007): Marketing alapismeretek ; Aula kiadó
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Katona Ádám, Dr. Bauer András, Somosi Ágnes, Kasza-Kelemen Kata, Horváth Daniella Dominika, Simay Attila Endre, Mucsi Attila, Bogáromi Eszter, , Dr. Deák-Zsótér Boglárka, Márkus Anita, Molnár-Csomós Ilona Erzsébet, Dr. Gáti Mirkó György, Kökény László, Kun Zsuzsanna, Cserdi Zsófia Hajnalka

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G1Gyakorlat2017/18/2Katona Ádám
E1Elmélet2017/18/2Dr. Bauer András
E2Elmélet2017/18/2Dr. Bauer András
G7Gyakorlat2017/18/2Somosi Ágnes
G8Gyakorlat2017/18/2Kasza-Kelemen Kata
G22Gyakorlat2017/18/2Horváth Daniella Dominika
G18Gyakorlat2017/18/2Simay Attila Endre
G3Gyakorlat2017/18/2Mucsi Attila
G25Gyakorlat2017/18/2Bogáromi Eszter
G24Gyakorlat2017/18/2Horváth Daniella Dominika
G5Gyakorlat2017/18/2
G23Gyakorlat2017/18/2Dr. Deák-Zsótér Boglárka
G9Gyakorlat2017/18/2Bogáromi Eszter
G16Gyakorlat2017/18/2Simay Attila Endre
G21Gyakorlat2017/18/2Márkus Anita
G14Gyakorlat2017/18/2Molnár-Csomós Ilona Erzsébet
G10Gyakorlat2017/18/2Bogáromi Eszter
G11Gyakorlat2017/18/2Bogáromi Eszter
G15Gyakorlat2017/18/2Dr. Gáti Mirkó György
G4Gyakorlat2017/18/2Katona Ádám
G2Gyakorlat2017/18/2Kökény László
G12Gyakorlat2017/18/2Kun Zsuzsanna
G19Gyakorlat2017/18/2Cserdi Zsófia Hajnalka
G6Gyakorlat2017/18/2Kun Zsuzsanna
G17Gyakorlat2017/18/2Dr. Gáti Mirkó György
G13Gyakorlat2017/18/2Dr. Deák-Zsótér Boglárka
G20Gyakorlat2017/18/2Márkus Anita


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.