Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Marketing

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MA41NAK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Marketing
A tantárgy neve (angolul): Marketing
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi szemeszter
Az oktatás nyelve: magyar, angol
Előtanulmányi kötelezettségek: Marketing
A tantárgy típusa: kötelező tárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Bauer András

A tantárgy szakmai tartalma:  A tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a hallgatóknak mélyebb és rendezett ismereteket közvetítsen a piacról, annak működéséről és a vállalatok piaci műveleteiről. Az oktatás ideális esetben akkor hatékony, ha a hallgató jelen van az előadásokon, értékeli a hallottakat, folyamatosan feldolgozza a tankönyv megjelölt fejezeteit, aktívan részt vesz az előadásokat követő szemináriumokon és megoldja a témakörhöz kapcsolt egyéni gyakorlati készségfejlesztő feladatokat.

Évközi tanulmányi követelmények:  1 csoportos szóbeli prezentáció, szemináriumi aktivitás, évközi teszt, év végi teszt és dolgozat megírása

Vizsgakövetelmény:  vizsga

Az értékelés módszere: csoportos prezentáció (20 pont),
szemináriumi aktivitás (15 pont),
évközi teszt (15 pont)
év végi teszt (20 pont)
év végi dolgozat megírása (30 pont).

Tananyag leírása:  1. Marketing alapfogalmak
2. Piac szegmentáció
3. Fogyasztói magatartás
4. Marketingkutatás
5. Termék és márka
6. Szolgáltatások marketing kérdései
7. Árképzés
8. Értékesítési megoldások
9. Értékesítés, kereskedelem
10. Személyes eladás
11. Reklám
12. Reklám - Eladásösztönzés
13.Marketingtervezés

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása:  A tárgy keretében a hallgató olyan ismeretekre tesz szert, amellyel mind elméleti, mind gyakorlati tudása gazdagodik. Ezen ismeretek egyrészről az egyetemen más tárgyak keretében is előkerülnek, másrészről a hallgató későbbi munkájában rendkívül jól hasznosíthatók.

Félévközi ellenőrzések: évközi teszt

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: csoprotos prezentáció

Szak neve:  Kereskedelem és Marketing BSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Bauer András - Berács József – Kenesei Zsófia (2007): Marketing alapismeretek, Aula kiadó

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Bauer András - Berács József - Kenesei Zsófia (2007): Marketing alapismeretek ; Aula kiadó
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Bauer András, Bogáromi Eszter, , , Cserdi Zsófia Hajnalka, Dr. Gáti Mirkó György, Simay Attila Endre, Boros Kitti, Kovács Edina, Horváth Daniella Dominika, , Márkus Anita,

Utolsó módosítás: 2019-02-05 15:30:37

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
E_1Elmélet2018/19/2Dr. Bauer András
G1Gyakorlat2018/19/2Bogáromi Eszter
G10Gyakorlat2018/19/2
G15Gyakorlat2018/19/2
G6Gyakorlat2018/19/2
G9Gyakorlat2018/19/2Cserdi Zsófia Hajnalka
G5Gyakorlat2018/19/2Dr. Gáti Mirkó György
G22Gyakorlat2018/19/2Simay Attila Endre
G3Gyakorlat2018/19/2Boros Kitti
G21Gyakorlat2018/19/2Simay Attila Endre
G16Gyakorlat2018/19/2Dr. Gáti Mirkó György
G13Gyakorlat2018/19/2Bogáromi Eszter
G4Gyakorlat2018/19/2Kovács Edina
G12Gyakorlat2018/19/2Horváth Daniella Dominika
G18Gyakorlat2018/19/2
G14Gyakorlat2018/19/2Bogáromi Eszter
G8Gyakorlat2018/19/2Dr. Gáti Mirkó György
G7Gyakorlat2018/19/2Dr. Gáti Mirkó György
G11Gyakorlat2018/19/2Horváth Daniella Dominika
G20Gyakorlat2018/19/2
G23Gyakorlat2018/19/2Márkus Anita
G2Gyakorlat2018/19/2Boros Kitti
G17Gyakorlat2018/19/2Simay Attila Endre
G19Gyakorlat2018/19/2
E_2Elmélet2018/19/2Dr. Bauer András
G24Gyakorlat2018/19/2Cserdi Zsófia Hajnalka
G25Gyakorlat2018/19/2Bogáromi Eszter


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.