Június - 2017
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Marketing

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MA41NAK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Marketing
A tantárgy neve (angolul): Marketing
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi szemeszter
Az oktatás nyelve: magyar, angol
Előtanulmányi kötelezettségek: Marketing
A tantárgy típusa: kötelező tárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Bauer András

A tantárgy szakmai tartalma:  A tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a hallgatóknak mélyebb és rendezett ismereteket közvetítsen a piacról, annak működéséről és a vállalatok piaci műveleteiről. Az oktatás ideális esetben akkor hatékony, ha a hallgató jelen van az előadásokon, értékeli a hallottakat, folyamatosan feldolgozza a tankönyv megjelölt fejezeteit, aktívan részt vesz az előadásokat követő szemináriumokon és megoldja a témakörhöz kapcsolt egyéni gyakorlati készségfejlesztő feladatokat.

Évközi tanulmányi követelmények:  1 csoportos szóbeli prezentáció, szemináriumi aktivitás, évközi teszt, év végi teszt és dolgozat megírása

Vizsgakövetelmény:  vizsga

Az értékelés módszere: csoportos prezentáció (20 pont),
szemináriumi aktivitás (15 pont),
évközi teszt (15 pont)
év végi teszt (20 pont)
év végi dolgozat megírása (30 pont).

Tananyag leírása:  1. Marketing alapfogalmak
2. Piac szegmentáció
3. Fogyasztói magatartás
4. Marketingkutatás
5. Termék és márka
6. Szolgáltatások marketing kérdései
7. Árképzés
8. Értékesítési megoldások
9. Értékesítés, kereskedelem
10. Személyes eladás
11. Reklám
12. Reklám - Eladásösztönzés
13.Marketingtervezés

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása:  A tárgy keretében a hallgató olyan ismeretekre tesz szert, amellyel mind elméleti, mind gyakorlati tudása gazdagodik. Ezen ismeretek egyrészről az egyetemen más tárgyak keretében is előkerülnek, másrészről a hallgató későbbi munkájában rendkívül jól hasznosíthatók.

Félévközi ellenőrzések: évközi teszt

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: csoprotos prezentáció

Szak neve:  Kereskedelem és Marketing BSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Bauer András - Berács József – Kenesei Zsófia (2007): Marketing alapismeretek, Aula kiadó

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Bauer András - Berács József - Kenesei Zsófia (2007): Marketing alapismeretek ; Aula kiadó
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Nógrádi-Szabó Zoltán, Kasza-Kelemen Kata, Dr. Bauer András, Katona Ádám, Komár Zita, Gáti Mirkó György, Márkus Anita, Somosi Ágnes, Kovács Bence, , Kásler Tina Timea, Bogáromi Eszter, Vajkai Éva, Zsótér Boglárka, Simay Attila Endre

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
KREDITÁTVITELI KURZUVizsgakurzus2016/17/2
G_22Gyakorlat2016/17/2Nógrádi-Szabó Zoltán
G_21Gyakorlat2016/17/2Kasza-Kelemen Kata
E_1Elmélet2016/17/2Dr. Bauer András
G_1Gyakorlat2016/17/2Katona Ádám
G_10Gyakorlat2016/17/2Komár Zita
G_18Gyakorlat2016/17/2Gáti Mirkó György
E_2Elmélet2016/17/2Dr. Bauer András
G_4Gyakorlat2016/17/2Márkus Anita
G_14Gyakorlat2016/17/2Somosi Ágnes
G_20Gyakorlat2016/17/2Kovács Bence
G_7Gyakorlat2016/17/2
G_17Gyakorlat2016/17/2
G_11Gyakorlat2016/17/2Katona Ádám
G_16Gyakorlat2016/17/2Kásler Tina Timea
G_8Gyakorlat2016/17/2Bogáromi Eszter
G_15Gyakorlat2016/17/2Kásler Tina Timea
G_2Gyakorlat2016/17/2Vajkai Éva
G_3Gyakorlat2016/17/2Zsótér Boglárka
G_13Gyakorlat2016/17/2Vajkai Éva
G_19Gyakorlat2016/17/2
G_12Gyakorlat2016/17/2Komár Zita
G_5Gyakorlat2016/17/2Márkus Anita
G_6Gyakorlat2016/17/2Nógrádi-Szabó Zoltán
G_9Gyakorlat2016/17/2Simay Attila Endre


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.