Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Marketingmenedzsment

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MA41NAK01M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Marketingmenedzsment
A tantárgy neve (angolul): Marketing Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavasz
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: szak kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Gyulavári Tamás

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy a különböző hátterű résztvevők számára bemutatja a vezetők számára fontos marketing koncepciókat és az egyes marketing területek irányításának módszereit, a teljesítmények mérését

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény: Értékelési ponthatárok: 0 - 60 elégtelen
61 - 70 elégséges
71 - 80 közepes
81 - 90 jó
91 - 100 jeles

Az értékelés módszere: A tárgy értékelési szerkezete:
Egyéni részvétel 20 pont
Csoportos projektmunka 40 pont
Vizsga 40 pont

Tananyag leírása: Bauer András - Berács József: Marketing, Aula, 2006
A Gazdasági Versenyhivatal 2008. évi beszámoló jelentése
Esettanulmányok, Írásos gyakorlati feladatok

Órarendi beosztás: A Marketing menedzsment tárgy részletes tematikája

Időpont Előadás Időpont Gyakorlat Tananyag
II. 10. Bevezetés, marketing értékalkotás II.8-10 Bevezetés, tantárgy megbeszélése BB 1
II. 17. Pozicionálás II.15-17 Panaszkodó vevő esete BB 2
II.24. Fogyasztói magatartás II. 22-24 Iparágelemzési eset BB 3
III. 3. Szervezetközi kapcsolatok III..1-3 Piacszegmentáció BB 4
III. 10. Marketing tudásmenedzsment III. 8-10 Szervezetközi piac kutatási kérdései BB 14
III.17. Márkázási döntések III. 15-17 Márkamodellek (M) BB 14
III.24. Új termékek bevezetése III. 22-24 Colgate eset BB 5
III.31. Árképzés stratégiai kérdései III.29 – 31. Omnitel eset feldolgozása BB 7-8
IV. 7. Az értékesítési rendszer IV. 5-7 Árképzési gyakorlat BB 9
IV.14. Többutas értékesítés IV. 12-14 Projekt konzultáció BB 10
IV.21. CRM IV. 19-21 UNME eset BB 11
IV.28. Integrált marketing kommunikáció irányítási kérdései IV. 26-28 Prezentációk BB 12-13
V. 5. Reklámhatás V, 3- 5 Prezentációk BB 12-13
V.12 Szervezeti megoldások a marketing területén V.10-12 Záró szeminárium, értékelés BB 16

Kompetencia leírása: A résztvevők megismerik azon elméleteket (pl. tranzakciós költségek közgazdaságtana, megbízó-ügynök elmélet stb.), amelyek révén mérlegelhető a vállalaton belüli ill. vállalaton kívüli feladatellátás célszerűsége. A tárgy vezetési problémákkal foglalkozó esettanulmányok feldolgozásával segíti az elemzési és kommunikációs képességek és készségek fejlesztését, a vállalati értékalkotás és a teljesítmény mérését, a kreatív problémamegoldást, a konfliktusok feloldásának képességét.

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Projektek

Szak neve: Marketing Msc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Bauer András - Berács József: Marketing, Aula, 2006

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Keszey Tamara Nóra, Dr. Bauer András, Hubert József

Utolsó módosítás: 2019-02-15 21:46:57

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G1Gyakorlat2018/19/2Dr. Keszey Tamara Nóra
EElmélet2018/19/2Dr. Bauer András
G5Gyakorlat2018/19/2Hubert József
G3Gyakorlat2018/19/2Hubert József
G2Gyakorlat2018/19/2Dr. Keszey Tamara Nóra
G4Gyakorlat2018/19/2Hubert József


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.