Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Nemzetközi tárgyalástechnika

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MA41NAK03B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Nemzetközi tárgyalástechnika
A tantárgy neve (angolul): Techniques of International Negotiations
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Ősz
Az oktatás nyelve: Magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Mitev Ariel Zoltán

A tantárgy szakmai tartalma: A mindennapjainkat átszövő kommunikációs problémák és tárgyalási konfliktusok megoldása nemzetközi környezetben óriási kihívások elé állítja a partnereket. A tárgyaláshoz szükséges személyes adottságokon túl kiemelt szerepet kapnak az adott ország kulturális, gazdasági, politikai és társadalmi sajátosságai. A tárgyalási készség olyan tulajdonság, amit nagyon erősen befolyásol a tanulás és a tapasztalat. Tárgyalni nehéz, de megtanulható, a tárgyalási készség pedig fejleszthető.

Évközi tanulmányi követelmények: Részvétel a gyakorlatokban, szerepjátékokban, projektmunka

Vizsgakövetelmény: Évközi dolgozat a kötelező irodalom kijelölt fejezeteiből.

Az értékelés módszere: Órai részvétel 40 %
Projekt 30 %
Zárthelyi 30 %

Tananyag leírása: Lásd: órarendi beosztás

Órarendi beosztás: Beosztás hét és témakör alapján
Hét Témakör
1. A nemzetközi tárgyalások kommunikációs alapjai
2. Önismeret és aktív odafigyelés
3. Nem verbális kommunikáció nemzetközi környezetben
4. A nemzetközi tárgyalás jellemzői I.
5. A nemzetközi tárgyalás jellemzői II.
6. A nemzetközi tárgyalás környezete és körülményei
7. Nemzetközi tárgyalás és konfliktus
8. A konfliktus kezelése
9. A nemzetközi tárgyalás szakaszai
10. Disztributív tárgyalások
11. Integratív tárgyalások
12. Nemzetközi tárgyalási tippek
13. Nemzetközi tárgyalások akadályozó tényezői
14. Projektek prezentálása

Kompetencia leírása: A kurzus célja megismertetni a hallgatókat a nemzetközi üzleti kommunikáció és a tárgyalás elméleti és gyakorlati kérdéseivel. Tárgyalni csak úgy lehet megtanulni, ha valaki maga is aktívan részt vesz a tárgyalási folyamatban. A tárgy keretében a hallgatók konkrét üzleti kommunikációs esetekben, illetve tárgyalási szituációkban gyakorolnak, elemzik a lehetséges kimeneteleket. A szituációs játékok kapcsán lehetőség nyílik az egyéni kommunikációs és tárgyalási stílus megismerésére és fejlesztésére.

Félévközi ellenőrzések: Évközi dolgozat a kötelező irodalom kijelölt fejezeteiből.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Projektfeladat: Négy-öt fős csoportok kiválasztanak egy országot, mellyel való üzleti tárgyalási gyakorlatot elemzik. A projektek prezentálására év végén kerül sor.

Szak neve: Nemzetközi gazdálkodás (BA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Hofmeister-Tóth Ágnes - Mitev Ariel (2007): Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika. Akadémiai Kiadó, Budapest. (HOF)
  • Malota Erzsébet – Mitev Ariel (2013): Kultúrák találkozása: Nemzetközi kommunikáció, kultúrsokk, sztereotípiák. Alinea Kiadó, Budapest. (MAL)

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Hofmeister-Tóth Ágnes - Mitev Ariel (2007): Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika. Akadémiai Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Malota Erzsébet – Mitev Ariel (2013): Kultúrák találkozása: Nemzetközi kommunikáció, kultúrsokk, sztereotípiák. Alinea Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2019-02-05 17:10:20

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.