Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2MA41NAV02M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Szolgáltatásmarketing
A tantárgy neve (angolul):Service Marketing
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:félévente
Az oktatás nyelve:magyar (angol olvasmányokkal))
Előtanulmányi kötelezettségek:Marketing menedzsment
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Marketing Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Kenesei Zsófia

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Noha a hallgatók alapos ismeretekkel rendelkeznek az általános marketingproblémákat illetően, ezek az ismeretek néha nehezen használhatóak a szolgáltatások világában. A szolgáltatásoknak rengeteg olyan sajátossága van, amelyek speciális megközelítést kívánnak. A tárgy ezekre a speciális jellemzőkre kívánja felhívni a hallgatók figyelmét, s amellett, hogy erősen épít a marketing alapfogalmaira, kifejezetten a szolgáltatások eltérő jellemzőiből fakadó marketingproblémákra koncentrál. Fontos része az óráknak az esettanulmányok, feladatok kidolgozása, ami lehetőséget ad a hallgatóknak arra, hogy az elméleti ismereteket a gyakorlati élet problémáinak megoldásában is kamatoztassák.

A fenntarthatóság szempontjai:
Biztosítani kell a tartós, átfogó és fenntartható fejlődést, a teljes és produktív foglalkoztatást, a tisztességes munkát mindenki számára.
Fontos a rugalmas infrastruktúra kiépítése, az átfogó és fenntartható iparosodás támogatása, valamint az innováció előmozdítása.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri a szolgáltatásteljesítés modelljét és annak implikációit a marketing-mix-re vonatkozóan.
Azonosítani tudja a szolgáltatások speciális jellemzőit.
Értékelni tudja az egyes szolgáltatások típusait.
Definiálni tudja a szolgáltatások esetében alkalmazható marketingeszközöket.
Áttekintéssel rendelkezik a szolgáltatások minőségmodelljéről és a panaszkezelési stratégiákról.


Képesség:
Képes a szolgáltatások speciális marketingproblémáinak meghatározására és az ezek megoldására alkalmazott stratégiák azonosítására.
Átlátja a különféle szolgáltatások jellegzetességeit és értelmezni tudja ezen különbségekből fakadó marketingimplikációkat.
Képes az egyes marketingeszközök meghatározására és azok szinergikus alkalmazására.
Alkalmazni tudja a szolgáltatások rés-modelljét a minőségi problémák meghatározására, ki tud alakítani egy vállalati panaszkezelési rutint.
Stratégiai szemszögből tudja értékelni egy szolgáltatóvállalat működését.


Attitűd:
Fogékony a szolgáltatások nemzetgazdasági szerepének értékelésére.
Kíváncsi a szolgáltatások világára.
A csoportmunkában aktív résztvevő.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: