Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Marketingstratégia

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MA41NBK04M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Marketingstratégia
A tantárgy neve (angolul): Marketing Strategy
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): Előadás 2 Szeminárium 2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Marketing (12), Vállalatgazdaságtan (6), Vállalati pénzügyek (6)
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Bauer András

A tantárgy szakmai tartalma: Marketing és részvényesi érték. A marketing hajtóerői, mint a megkülönböztetés, a vevőkkel való kapcsolattartás, a vevőorientált szervezet. A növekedési kényszer megvalósítása. A stratégiai pozíció meghatározása és érvényrejuttatása a marketing eszközei segítségével. Érték-vezérelt marketing. A piacvezérelt és a piacalakító stratégiák érvényesítése. Marketingerőforrások, erőforrásalapú vállalatelmélet és a stratégiai management koncepciók alkalmazása a gyakorlatban. Márkázás az internetes világban.

Évközi tanulmányi követelmények: Folyamatos számonkérés, elméleti anyag elsajátítása, gyakorlati feladatok, prezentációk, adatgyűjtések elvégzése.

Vizsgakövetelmény: Zárthelyi dolgozat

Az értékelés módszere: 

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 1. hét Február 8. Marketing és a részvényesi érték.

2. hét A gazdasági, a pénzügyi és a marketing hajtóerők.

3. hét Esettanulmány prezentáció, vita.

4. hét Fogyasztói értékteremtés, vevői kapcsolatépítés, vevőorientált szervezet.

5. hét Növekedési kényszer a globális piacon. Növekedési utak.

6. hét Stratégiai pozícionálás, stratégiai célok és értékelvű vállalati tervek.

7. hét Projekt prezentáció, vita.

8.hét Érték-vezérelt marketingstratégia, vállalati, üzletági és marketing tervek.

9. hét Márkaérték, mint vállalati erőforrás. Márkaportfólió és a megfoghatatlan vagyontárgyak a vállalat tulajdonában.

10. hét Esettanulmány prezentáció, vita.

11. hét Ármeghatározás, árváltoztatás, árstratégia és részvényesi érték.

12. hét Kommunikáció, marketingkommunikáció, reklámstratégia a részvényesi érték növelése érdekében.

13. hét Az internet és a web hatása a marketingstratégiára és a termékpolitikára. A termékek szolgáltatási tartalmának stratégiai következményei a merketingerőforrások felhasználásában.

14. hét Projekt prezentáció, vita. Kurzus értékelés.

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Az elméleti ismeretek elsajátítása egyénileg történik. A gyakorlati feladatokon csoportosan dolgoznak a hallgatók.

Szak neve: Marketing

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Doyle, Peter (2002): Értékvezérelt marketing, marketingstratégiák a vállalati növekedés és a részvényesi érték növelése érdekében. Geomédia Kiadó

Ajánlott irodalom:

  • Farris, W. Paul-Bendle, Neil T.-Pfeifer, Philip E.-Reibstein, David J. (2008) Marketing mérések, 50+ mutató amelyet valamennyi vezetőnek ismernie kell, GFK Könyvek, Scolar Kiadó
Ajánlott irodalmak:
Farris, W. Paul-Bendle, Neil T.-Pfeifer, Philip E.-Reibstein, David J. (2008) Marketingmérések, 50+ mutató amelyet valamennyi vezetőnek ismernie kell ; GFK Könyvek, Scolar Kiadó
Kötelező irodalmak:
Doyle, Peter (2002): Értékvezérelt marketing : A részvényesi értéket és a vállalati növekedést támogató marketingstratégiák, Geomédia Kiadó

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Berács József, Csepeti Ádám

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Dr. Berács József
G1Gyakorlat2018/19/2Csepeti Ádám
G2Gyakorlat2018/19/2Csepeti Ádám
G4Gyakorlat2018/19/2Csepeti Ádám
G3Gyakorlat2018/19/2Csepeti Ádám


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.