Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Árpolitika

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MA41NCK01M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Árpolitika
A tantárgy neve (angolul): Pricing
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1+1
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Mikroökonómia, Marketingmenedzsment
A tantárgy típusa: alternatív
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Gyulavári Tamás

A tantárgy szakmai tartalma: 
A profitorientált szervezetek sikerében a megfelelő árak kialakítása az egyik legfontosabb eszköz. A tárgy menedzseri szemszögből tárgyalja az egyes árképzési stratégiák és taktikák piaci hatásait.
A hallgatók a tárgy elvégése után képesek lesznek:
- a feldolgozott tudományos cikkek alapján gyakorlati problémák különböző elméleti megközelítések szerint strukturálni
- az interaktív órai viták révén az árképzési stratégiákat és azok szerepét a marketingstratégiában értékelni, ill. a taktikai árképzési technikákat illeszteni a vállalati stratégiához

Évközi tanulmányi követelmények: 
1. A hallgatók párosával felkészülnek egy adott témakörből a weboldalon található cikkek segítségével, amelyekből egy vitaindító, ppt. alapú előadást tartanak az óra első felében. Az előadások során ismertetik a cikkek főbb kérdéseit, a citált elméleti modellek lényegét, röviden az empirikus kutatás módszerét és eredményeit, és kérdéseket fogalmaznak meg, amely az eredmények gyakorlati alkalmazhatóságához kapcsolódnak.
2. A referátumokat követő vita akkor lesz színvonalas, ha minél többen olvasnak az adott témában. Ezt szolgálja, hogy mindenkinek 1 db olyan cikket írásban is össze kell foglalni 2-3 oldal terjedelemben, amely nem a saját prezentációs témáját érinti, és ezt email-en az óra megkezdéséig el kell küldenie (tamas.gyulavari@uni-corvinus.hu)

Vizsgakövetelmény: 

Az értékelés módszere: 
Órai aktivitás 20 pont
Szóbeli prezentáció 20 pont
Szakcikk-összefoglaló 20 pont
Szóbeli vizsga 40 pont
Összesen: 100 pont

Ponthatárok:

0-60 elégtelen (1)
61-70 elégséges (2)
71-80 közepes (3)
81-90 jó (4)
91- jeles (5)

Tananyag leírása: 
- Az árképzés közgazdasági alapjai, a marketing elméleti árkutatások irányai
- Árkutatások
- Iparági eset
- A vevő árismerete
- Árak a kereskedelemben, kereskedelmi márkák árazása
- Referenciaár,
- Tisztességes árazás, "Fair pricing"
- Árérzékenység, árküszöb, ár-minőség
- Árakciók, "price framing"
- Termékvonalak árazása, árdifferenciálás
- Keresési magatartás, árképzés az online csatornákban
- Az árképzés menedzselése a szervezetben
- Nemzetközi árazás
- Iparági árháborúk

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 
A hallgatóknak el kell sajátítaniuk azokat a készségeket, amelyek alapján az árképzést mind stratégiai, mind taktikai szinten összhangba tudják hozni a hosszú távú piaci siker követelményeivel. A tárgy a klasszikus mikroökonómiai megközelítés mellett elsősorban a menedzseri tényezőkre és a fogyasztói magatartásra összpontosít.

Félévközi ellenőrzések: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: -

Szak neve: Marketing

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Rekettye Gábor, Multidimenzionális árazás, Akadémia Kiadó, 2011

Ajánlott irodalom:

  • Robert J. Dolan - Hermann Simon, Árképzés okosan, Geomédia, 2000
Ajánlott irodalmak:
Robert J. Dolan - Hermann Simon: Árképzés okosan ; Geomédia, 2000
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Rekettye Gábor: Multidimenzionális árazás ; Akadémia Kiadó, 2011

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2015-03-16 11:26:04

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.