Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Értékesítési és eladástechnikák

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MA41NCK04B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Értékesítési és eladástechnikák
A tantárgy neve (angolul): Sales and selling techniques
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1+1
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Gazdálkodás és menedzsment szak/ Üzleti kommunikáció szakirány - tavaszi félév, Kereskedelem és marketing szak - őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Marketing
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Mitev Ariel Zoltán

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja az ügyfélorientált értékesítési tevékenység elméleti és gyakorlati elsajátítása. Az üzletkötés szakaszain kívül a hallgató megismerkedhet az üzletkötői tevékenység jogi és etikai kérdéseivel, a meggyőzés pszichológiájával, az empatikus kommunikáció sajátosságaival, valamint az értékesítés szerves részét képező kulcsfolyamatokkal.

Évközi tanulmányi követelmények: Kötelező szemináriumi részvétel

Vizsgakövetelmény:  gyakorlati jegy
Tankönyv és előadás anyaga

Az értékelés módszere: 
Szemináriumi munka: 30%
Év végi zh: 70%

Tananyag leírása: 
Hét
Tartalom
Tananyag
1.hét (előadás)
Az értékesítési rendszer tervezési kérdései
1-2. fejezet
2. hét (szeminárium)
Értékesítési út tervezési esettanulmány (Royal)
3. hét (előadás)
A személyes eladás fogalma és területei
3-4. fejezet
4. hét (szeminárium)
Telefonos és internetes eladás gyakorlatok
5. hét (előadás)
A személyes eladás etikai és jogi kérdései
9. fejezet
6. hét (szeminárium)
Etikai esettanulmány (Gazella Sportruházat)
7. hét (előadás)
Eladási folyamat I.
5-6. fejezet
8. hét (szeminárium)
Személyes eladási gyakorlatok (SPIN, FAB)
9. hét (előadás)
Eladási folyamat II.
6. fejezet
10. hét (szeminárium)
Személyes eladási gyakorlatok (értékesítési prezentáció)
11. hét (előadás)
Az eladószemélyzet menedzselése
7. fejezet
12. hét (szeminárium)
Motivációs gyakorlatok, esettanulmány (Volta)
13. hét (előadás)
Az eladószervezet tervezése és teljesítménymérése
8. fejezet
14. hét (szeminárium)
Tervezési gyakorlatok, esettanulmány (Tetőfedő)

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 
A tárgy képessé teszi a hallgatókat az értékesítés és az eladás területén a hatékony munkavégzésre, a gyakorlati problémák megoldására. A résztvevők fejleszthetik értékesítési, kommunikációs, prezentációs, meggyőzési képességeiket, valamint empátiájukat és kreatív, problémamegoldó gondolkodásmódjukat.

Félévközi ellenőrzések:  -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 
Szemináriumi gyakorlatok és esetek

Szak neve:  Gazdálkodás és menedzsment szak/ Üzleti kommunikáció szakirány, Kereskedelem és marketing

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Bauer András – Mitev Ariel Zoltán (2006): Az értékesítés módszerei és technikái. Kiadó, Budapest.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Bauer András - Mitev Ariel Zoltán (2006): Az értékesítés módszerei és technikái ; Kiadó, Budapest.
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Mitev Ariel Zoltán, Dr. Gáti Mirkó György

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Mitev Ariel Zoltán
G1Gyakorlat2018/19/2Dr. Gáti Mirkó György
G3Gyakorlat2018/19/2Dr. Gáti Mirkó György
G2Gyakorlat2018/19/2Dr. Gáti Mirkó György


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.