Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Marketing Engineering

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MA41NCK04M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Marketing Engineering
A tantárgy neve (angolul): Marketing engineering
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Marketingmenedzsment
A tantárgy típusa: szakmodul
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Gyulavári Tamás

A tantárgy szakmai tartalma: 
A kurzus a marketingmodellek és elemzési technikák tudatosabb alkalmazását segíti elő a döntési szituációkban. A tárgy szimulált versenyre épül, ahol a hallgatók elméleti és empirikus modellek alapján hozhatnak döntéseket és ellenőrizhetik azok hatását.
A hallgatók a szimulált versenyen való részvétel és a döntéseket megalapozó modellek kifejlesztése, ill. prezentálása segítségével képesek lesznek arra, hogy:
- üzleti problémákhoz köthető elméleti modelleket azonosítsanak;
- új, relevánsabb (jobban illeszkedő) modelleket fejlesszenek.

Évközi tanulmányi követelmények: 
A tárgyat félévi aktív részvétellel lehet abszolválni, ahol a hallgatók dokumentálják a szimulációs játékban hozott döntések mögötti elemzéseiket, modellezési gyakorlatukat. A félév végén a csoportok bemutatják az általuk képviselt fiktív cégek félév során követett stratégiáját, értékelik a vállalat teljesítményét.

Vizsgakövetelmény: 

Az értékelés módszere: 
Csoportos szimulált verseny-részvétel és prezentáció: 60 pont
Órai részvétel: 10 pont
Szóbeli kollokvium: 30 pont
Összesen: 100 pont

Ponthatárok:

0-60 elégtelen (1)
61-70 elégséges (2)
71-80 közepes (3)
81-90 jó (4)
91- jeles (5)

Tananyag leírása: 
Marketing modellek szerepe a döntéshozatalban, tervezésben; Az elméleti modellektől a döntéstámogató rendszerekig, A marketing modellek típusai, Marketingstratégiai modellek, Piacelemző és előrejelző modellek; piacszegmentálási eljárások, Piacra lépés és piacelhagyás modellezése, Termék-portfolió döntések; piacrészesedési modellek, Új termék tervezése és bevezetése; Bass-modell, Árazási modellek, Eladás-ösztönzési (promóciós) modellek, Kommunikációs modellezés; reklámhatékonysági vizsgálatok, Médiatervezési modellek és eljárások, Egy- és többcsatornás értékesítési modellek; telephely-kiválasztási modellek a kiskereskedelemben, Értékesítési személyzet számnak és allokációjának tervezése, Integrált modellek alkalmazás a vállalati információs rendszerben

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 
A hallgatók a kurzus során képesek lesznek mérlegelni, hogy egy-egy döntési szituációban melyek a releváns kvantitatív modellek, és azokat milyen mértékben lehet és kell figyelembe venni a döntéshozatali fázisban.

Félévközi ellenőrzések: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: -

Szak neve: Marketing mester

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Gary L. Lillien – Arwind Rangaswamy: Marketing Engineering, Computer-Assisted Marketing Analysis and planning, Addision-Wesley Educational Publishers Inc., 1998

Ajánlott irodalom:

  • Philip Kotler: Marketing menedzsment, Műszaki Könyvkiadó, 1999
  • Lilien, Kotler and Morthy: Marketing models, Prentice Hall, 1992
  • Naresh Malhotra: Marketingkutatás, Műszaki Kiadó, 2000
  • M. Berk Ataman, Harald J. Van Heerde, Carl F. Mela (2010) The Long-Term Effect of Marketing Strategy on Brand Sales. Journal of Marketing Research: October 2010, Vol. 47, No. 5, pp. 866-882.
  • Mike Bradbury, Neal Kissel, (2006) "Investment in marketing: the allocation conundrum", Journal of Business Strategy, Vol. 27 Iss: 5, pp.17 - 22
  • Leeflang, Wittink (2000): Building models for marketing decisions:: Past, present and future, International Journal of Research in Marketing, Volume 17, Issues 2–3, Pages 105-126.
Ajánlott irodalmak:
Lilien, Kotler and Morthy: Marketing models, Prentice Hall, 1992
M. Berk Ataman, Harald J. Van Heerde, Carl F. Mela (2010) The Long-Term Effect of Marketing Strategy on Brand Sales. Journal of Marketing Research: October 2010, Vol. 47, No. 5, pp. 866-882.
Elérhető az egyetemi hálózaton
Mike Bradbury, Neal Kissel, (2006)
Elérhető az egyetemi hálózaton
Leeflang, Wittink (2000): Building models for marketing decisions:: Past, present and future, International Journal of Research in Marketing, Volume 17, Issues 2–3, Pages 105-126.
Elérhető az egyetemi hálózaton
Kötelező irodalmak:
Gary L. Lilien - Arwind Rangaswamy: Marketing Engineering, Computer-Assisted Marketing Analysis and planning, Addison-Wesley Educational Publishers Inc., 1998

 
A tantárgy oktatói:

Gyulavári Tamás

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/2Gyulavári Tamás
EElmélet2018/19/2Gyulavári Tamás


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.