Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Marketingkommunikációs stratégia

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2ME43NAK02M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Marketingkommunikációs stratégia
A tantárgy neve (angolul): Marketing communication strategy
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: marketing
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Horváth Dóra

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus célja, hogy a vállalati gyakorló szakembereket, döntéshozókat a reklám és integrált marketingkommunikációs tevékenység vállalati piaci szereplésben betöltött jelentőségével ismertesse meg. A kurzus a vállalati piaci orientációjú kommunikációs tevékenység fő formáit (klasszikus reklám, Internet- és elektronikus kommunikáció, direkt marketing, eladáshelyi ösztönzés) nem az alkotói, hanem a vállalati döntéshozói oldalról közelíti. A kurzus során a résztvevők azt sajátítják el, hogy melyek azok a legfontosabb kérdések és szempontok, amelyeket a vállalati döntéshozónak figyelembe kell vennie, hogy az adott vállalat stratégiai célkitűzéseit legjobban szolgáló kommunikációs üzenetet és kommunikációs formákat megtalálhassa. A kurzus intenzíven épít a meglévő saját vállalati tapasztalatokra és menedzsment ismeretekre.

Évközi tanulmányi követelmények: órai feladatok teljesítése

Vizsgakövetelmény: Szabadon választott iparág kommunikációs szempontú elemzése

A kommunikációs szakma elsajátítása a megvalósult jó és rossz munkák tanulmányozásán keresztül valósulhat meg, ezért a félév során a magyar kommunikációs piac jellegzetes szektorait elemzik a résztvevők.

A feladat a választott szektor piacának rövid jellemzése, a főszereplők felsorolása, a piacot jellemző néhány mutató bemutatása (értékesítési volumen, piacrészesedés, reklámköltések, stb. amennyiben elérhető). A kommunikációs elemzés a következőkre térjen ki:
• A piacvezetők kommunikációjának bemutatása
• Mik a jellemző kommunikációs üzenetek? Mik a jellemző kommunikációs csatornák? Találkozunk-e alternatív kommunikációs csatornákkal?
• A legjellemzőbb reklámok bemutatása és értékelése

Az értékelés módszere: írott dolgozat + szóbeli vizsga

Tananyag leírása: o Bernard Brochand – Jacques Lendrevie: A reklám alapkönyve. KJK Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2004.
o Sándor Imre: A marketingkommunikáció kézikönyve. Aula. 2004.

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: A kurzus során a hallgatók a következő legfontosabb ismeretek és döntéshozatali készségeket sajátítják el:

1. A piaci orientációjú kommunikációval kapcsolatos vezetői döntéshozatal fő lépései
2. A reklám és integrált marketingkommunikáció helye és jelentősége a vállalati marketingstratégiában. A reklám, integrált marketingkommunikáció és vállalati stratégia viszonya
3. A vállalati piaci orientációjú kommunikációs tevékenység (reklám, Internet, direkt marketing, SP, PR, stb.) különböző formái integrálásának fogalma, elvei és módszerei
4. A reklám és piaci orientációjú tevékenység (saját múltbeli kommunikáció, versenytársak kommunikációja, jövőre vonatkozó kommunikációs javaslatok) vállalati értékelésének fő kritériumai
5. A reklám és egyéb kommunikációs tevékenységek létrehozásában részt vevő szereplők (szervezetek és szakértők) megismerése, a velük való hatékony kommunikáció és kapcsolattartás elveinek elsajátítása
6. A résztvevők kommunikációs és kapcsolattartási képességeinek továbbfejlesztése

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Szabadon választott iparág kommunikációs szempontú elemzése

A kommunikációs szakma elsajátítása a megvalósult jó és rossz munkák tanulmányozásán keresztül valósulhat meg, ezért a félév során a magyar kommunikációs piac jellegzetes szektorait elemzik a résztvevők.

A feladat a választott szektor piacának rövid jellemzése, a főszereplők felsorolása, a piacot jellemző néhány mutató bemutatása (értékesítési volumen, piacrészesedés, reklámköltések, stb. amennyiben elérhető). A kommunikációs elemzés a következőkre térjen ki:
• A piacvezetők kommunikációjának bemutatása
• Mik a jellemző kommunikációs üzenetek? Mik a jellemző kommunikációs csatornák? Találkozunk-e alternatív kommunikációs csatornákkal?
• A legjellemzőbb reklámok bemutatása és értékelése

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • o Bernard Brochand – Jacques Lendrevie: A reklám alapkönyve. KJK Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2004.
  • o Sándor Imre: A marketingkommunikáció kézikönyve. Aula. 2004.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Bernard Brochand - Jacques Lendrevie: A reklám alapkönyve ; KJK Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2004
Sándor Imre: A marketingkommunikáció kézikönyve ; Aula. 2004.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.