Szeptember - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Médiagazdaságtan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2ME43NAK03B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Médiagazdaságtan
A tantárgy neve (angolul): Media Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2 (ea+ szem)
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Urbán Ágnes

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja a médiapiacok vizsgálata. A piac leírása során a termékek, a fogyasztás, a termelés, a piacszerkezet és kisebb részben a szabályozás hatásának vizsgálata történik meg általában és fő ágazatonként (lapkiadás, rádiózás, televíziózás, új média). A kurzus kiemelten foglalkozik a média digitális forradalmával, a konvergencia jelenségével és hajtóerőivel, a hálózati média tartalomszolgáltatások sajátosságaival és fejlődési tendenciáival.

Évközi tanulmányi követelmények: Órai teljesítmény:
Az órai teljesítmény megítélésben mind a részvétel, mind pedig az órai aktivitás (hozzászólás, önálló vélemény kifejtése) szerepet kap. A részvétel/aktivitás mindenkinél kizárólag a Neptun szerinti csoportban kerül beszámításra.

A félév folyamán egyéni házi feladatot kell megoldani és moodle-n leadni.

Házi dolgozat:
A hallgatóknak maximum 3 fős csoportokat alkotva kell egy hozzávetőleg 20 oldal (Times New Roman, 12-es betűtípus, 1,5 sorköz) terjedelmű házi dolgozatot elkészíteni, előre egyeztetett témában.

Vizsgakövetelmény: Félév végi írásbeli vizsga:
A vizsgára a félév végi vizsgaidőszakban kerül sor, negyedévi vizsgát nem tartunk. A vizsga szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rögzíti.

Az értékelés módszere: A pontokhoz tartozó érdemjegy skála a következő:
- 50 pont: elégtelen (1)
51 - 62 pont: elégséges (2)
63 - 74 pont: közepes (3)
75 - 86 pont: jó (4)
87 - pont: jeles (5)

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: előadás:
hétfő 11.20-12.40, E I. ea

szeminárium:
hétfő 13.10-14.30, C 107
péntek 9.40-11.00, C 206
péntek 11.20-12.40, C 203

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: Gazdaságinformatikus alapszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Gálik M.-Urbán Á. (2008): Bevezetés a médiagazdaságtanba. Aula Kiadó, Budapest

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Gálik M.-Urbán Á. (2008): Bevezetés a médiagazdaságtanba. Aula Kiadó, Budapest

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.