Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Public Relations kommunikáció vállalaton belül és kívül

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2ME43NCK02M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Public Relations kommunikáció vállalaton belül és kívül
A tantárgy neve (angolul): Corporate Public Relations
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1+1
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: félévente
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Üzleti kommunikáció és stratégiája
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Varga Ákos

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus elsődleges célja, hogy a hallgatókat bevezesse - elméleti alapot nyújtson - a marketingkommunikáció keretein belül értelmezett PR (vagyis Public Relations) témakörébe. A kurzus másodlagos célja, hogy gyakorlati alapot nyújtson a hallgatóknak úgy, hogy vállalati, ügynökségi gyakorló szakembereket, döntéshozókat, a szakma neves kutatóit a hallgatókkal megismerteti.
A kurzus során elméleti és gyakorlati előadások lesznek a téma bemutatására, valamint órai beszélgetést és projektmunkát alkalmazunk, hogy az elméletet összekapcsoljuk a gyakorlattal. A kurzus során esetek is feldolgozásra kerülnek, mely az elméleti anyag gyakorlati felhasználását hivatott elősegíteni.
A kurzus azon hallgatóknak szól, akik már legalább egy, de inkább több marketing témájú kurzust is felvettek tanulmányaik során (Bevezetés a marketingbe, Üzleti kommunikáció, Marketingkutatás, stb.).

Évközi tanulmányi követelmények: A félév során esettanulmányokat dolgozunk fel. Az esetmegbeszélések és viták főleg a kreatív és innovatív gondolkozást fejlesztik, abban az esetben, ha az órán teremtett környezet megfelelő. Ahhoz, hogy az esetmegbeszélés stimuláló és felszabadult legyen, elengedhetetlen mindenki aktív részvétele.

Vizsgakövetelmény: Negyedéves vizsga: 60%
Csoportos előadás: 40%

Az értékelés módszere: NEGYEDÉVES VIZSGA (60%)
Az előadások során elhangzott elméleti ismeretek ellenőrzésére szolgáló negyedéves vizsga az érdemjegy 60%-át teszi ki. A zárthelyi dolgozat (60 pont) 50%-át el kell érni a sikeres teljesítéshez. Ellenkező esetben a tantárgy teljesítése sikertelen!
CSOPORTOS ELŐADÁS (40%). A hallgatók a félév során kapott projektfeladat kidolgozását prezentálják.
A végleges minősítésben az előadás 40%-ot tesz ki. Az előadás 1 oldalas szöveges összefoglalóját, valamint a ppt fájlt az előadást az adott óra megkezdése előtt kell feltölteni a moodle felületére. Késve leadott anyagot nem áll módomban elfogadni.

Tananyag leírása: Bevezetés: a PR eredete: definíciók és története
A PR szervezése és menedzselése. A PR-os feladataiPR és média.
A PR társadalmi beágyazottsága. A CSR. Nemzetközi kontextus.
A PR elméletei. Rendszerelméletek. Alternatív megközelítések.
A PR tervezése.
PR kutatás és értékelés.
A PR és az érintettek. Vállalati imázs, hírnév és arculat. A meggyőzés pszichológiája.
Etika és szakmaiság a PR-ban.
Speciális PR területek I.: Média kapcsolatok, belső PR, válságkommunikáció.
Speciális PR területek II.: Fogyasztói kapcsolatok, B2B PR, közönségkapcsolatok, Szponzorálció
Vállalati kommunikáció.
Kulturális PR.

Órarendi beosztás: 
Bevezetés a kurzusba
PR területei, részei, kialakulása
Marketing és PR
PR ügynökségi oldalról
Kríziskommunikáció
PR a sajtó oldaláról; Események, rendezvények
Lobbitevékenység
Negyedéves vizsga
Aktuális PR probléma - esettanulmány
Politikai PR
Hallgatói előadások
Hallgatói előadások, a félév zárása, értékelés

Kompetencia leírása: A hallgatók a tárgy elvégzése után képesek lesznek a vállalati PR feladatok szervezésére, vezetői alkalmazására.

Félévközi ellenőrzések: Negyedéves vizsga (60%)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Negyedéves vizsga, esettanulmány feldolgozás

Szak neve: Marketing

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Nyárády Gáborné, Szeles Péter (2011): Public Relations I.-II.
 • Szeles Péter (1999): Public Relations a gyakorlatban

Ajánlott irodalom:

 • Avidar, R., Ariel, Y., Malka, V., & Levy, E. C. (2013). Smartphones and young publics: A new challenge for public relations practice and relationship building. Public Relations Review, 39(5), 603-605. doi:10.1016/j.pubrev.2013.09.010
 • Avidar, R.: The responsiveness pyramid: Embedding responsiveness and interactivity into public relations theory, Public Relations Review, Volume 39, Issue 5, December 2013, Pages 440-450, ISSN 0363-8111, http://dx.doi.org/10.1016/j.pubrev.2013.05.004
 • Benecke, D. R., & Oksiutycz, A. (2015). Changismartphng conversation and dialogue through LeadSA: An example of public relations activism in South Africa. Public Relations Review, 41(5), 816-824. doi:10.1016/j.pubrev.2015.06.003
 • Bilowol, J., & Doan, M. A. (2015). Multinational corporations’ role in developing Vietnam's public relations industry through corporate social responsibility. Public Relations Review, 41(5), 825-832. doi:10.1016/j.pubrev.2015.06.004
 • Carim, L., Warwick, C.: Use of social media for corporate communications by research-funding organisations in the UK, Public Relations Review, Volume 39, Issue 5, December 2013, Pages 521-525, ISSN 0363-8111, http://dx.doi.org/10.1016/j.pubrev.2013.08.006
 • Chung, J. Y., Lee, J. Heath, R. L.: Public relations aspects of brand attitudes and customer activity, Public Relations Review, Volume 39, Issue 5, December 2013, Pages 432-439, ISSN 0363-8111, http://dx.doi.org/10.1016/j.pubrev.2013.05.001
 • Ciszek, E. L. (2015). Bridging the gap: Mapping the relationship between activism and public relations. Public Relations Review, 41(4), 447-455. doi:10.1016/j.pubrev.2015.05.016
 • Dimitrov, R. (2015). Silence and invisibility in public relations. Public Relations Review, 41(5), 636-651. doi:10.1016/j.pubrev.2014.02.019
 • Duhé, S. (2015). An overview of new media research in public relations journals from 1981 to 2014. Public Relations Review, 41(2), 153-169. doi:10.1016/j.pubrev.2014.11.002
 • Fitch, K. (2015). Promoting the Vampire Rights Amendment: Public relations, postfeminism and True Blood. Public Relations Review, 41(5), 607-614. doi:10.1016/j.pubrev.2014.02.029
 • Halff, G., & Gregory, A. (2015). What is public relations to society? Toward an economically informed understanding of public relations. Public Relations Review, 41(5), 719-725. doi:10.1016/j.pubrev.2015.06.007
 • Holladay, S. J., Coombs, W. T.: Successful prevention may not be enough: A case study of how managing a threat triggers a threat, Public Relations Review, Volume 39, Issue 5, December 2013, Pages 451-458, ISSN 0363-8111, http://dx.doi.org/10.1016/j.pubrev.2013.06.002
 • Huang-Horowitz, N. C. (2015). Public relations in the small business environment: Creating identity and building reputation. Public Relations Review, 41(3), 345-353. doi:10.1016/j.pubrev.2014.10.018
 • Kiesenbauer, J., & Zerfass, A. (2015). Today’s and tomorrow’s challenges in public relations: Comparing the views of chief communication officers and next generation leaders. Public Relations Review, 41(4), 422-434. doi:10.1016/j.pubrev.2015.05.013
 • Lee, N., Sha, B., Dozier, D., & Sargent, P. (2015). The role of new public relations practitioners as social media experts. Public Relations Review, 41(3), 411-413. doi:10.1016/j.pubrev.2015.05.002
 • Men, L. R.: The internal communication role of the chief executive officer: Communication channels, style, and effectiveness, Public Relations Review, Volume 41, Issue 4, November 2015, Pages 461-471, ISSN 0363-8111, http://dx.doi.org/10.1016/j.pubrev.2015.06.021
 • Molleda, J., Kochhar, S., & Wilson, C. (2015). Tipping the balance: A decision-making model for localization in global public relations agencies. Public Relations Review, 41(3), 335-344. doi:10.1016/j.pubrev.2015.05.004
 • Myers, C. (2015). Reconsidering propaganda in U.S. public relations history: An analysis of propaganda in the popular press 1810–1918. Public Relations Review, 41(4), 551-561. doi:10.1016/j.pubrev.2015.05.010
 • Ott, L. Theunissen, P.: Reputations at risk: Engagement during social media crises, Public Relations Review, Volume 41, Issue 1, March 2015, Pages 97-102, ISSN 0363-8111, http://dx.doi.org/10.1016/j.pubrev.2014.10.015.
 • Paek, H., Hove, T., Jung, Y., & Cole, R. T. (2013). Engagement across three social media platforms: An exploratory study of a cause-related PR campaign. Public Relations Review, 39(5), 526-533. doi:10.1016/j.pubrev.2013.09.013
 • Sanderson, J., Barnes, K., Williamson, C., Kian, E. T.: ‘How could anyone have predicted that #AskJameis would go horribly wrong?’ public relations, social media, and hashtag hijacking, Public Relations Review, Available online 19 November 2015, ISSN 0363-8111, http://dx.doi.org/10.1016/j.pubrev.2015.11.005.
 • Sühlsen, K., Hisschemöller, M.: Lobbying the ‘Energiewende’. Assessing the effectiveness of strategies to promote the renewable energy business in Germany, Energy Policy, Volume 69, June 2014, Pages 316-325, ISSN 0301-4215, http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2014.02.018.
 • Taylor, M., & Yang, A. (2015). Have Global Ethical Values Emerged in the Public Relations Industry? Evidence from National and International Professional Public Relations Associations. Journal Of Business Ethics, 130(3), 543-555. doi:10.1007/s10551-014-2226-4
 • Valentini, C.: Is using social media “good” for the public relations profession? A critical reflection, Public Relations Review, Volume 41, Issue 2, June 2015, Pages 170-177, ISSN 0363-8111, http://dx.doi.org/10.1016/j.pubrev.2014.11.009.
 • Verčič, D. Verčič, T. A. Sriramesh, K.: Looking for digital in public relations, Public Relations Review, Volume 41, Issue 2, June 2015, Pages 142-152, ISSN 0363-8111, http://dx.doi.org/10.1016/j.pubrev.2014.12.002
 • Verčič, D., Zerfass, A., & Wiesenberg, M. (2015). Global public relations and communication management: A European perspective. Public Relations Review, 41(5), 785-793. doi:10.1016/j.pubrev.2015.06.017
 • Willis, P. (2015). Preach wine and serve vinegar: Public relations, relationships and doublethink. Public Relations Review, 41(5), 681-688. doi:10.1016/j.pubrev.2014.02.004
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Nyárády Gáborné, Dr. Szeles Péter (2000): Public Relations. Elmélet és gyakorlat
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Nyárády Gáborné, Dr. Szeles Péter (2011): Public Relations I.-II.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Szeles Péter (1999): Public Relations a gyakorlatban
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Varga Ákos

Utolsó módosítás: 2018-02-12 18:41:26

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/2Dr. Varga Ákos
EElmélet2018/19/2Dr. Varga Ákos


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.