Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Marketingkommunikáció alapjai

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2ME43NCK03B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Marketingkommunikáció alapjai
A tantárgy neve (angolul): Introduction to marketingcommunication
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb):  1+2
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve:  magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:  nincs
A tantárgy típusa:  kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Csordás Tamás Viktor

A tantárgy szakmai tartalma: .
A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a vállalati kommunikáció alapjaival, rendszertani elhelyezkedésével, a marketingkommunikációs-mix felépítésével és egyes elemeivel, továbbá a kommunikációs folyamat és egyes fázisai szervezésének és irányításának kérdéseivel, a marketingkommunikációs szakma és ipar fő képviselőivel.

A kurzus célja, hogy a jövő vállalati szakembereit a reklám és integrált marketingkommunikációs tevékenység vállalati piaci szereplésben betöltött jelentőségével ismertesse meg. A kurzus a vállalati piaci orientációjú kommunikációs tevékenység fő formáit (klasszikus reklám, elektronikus és digitális kommunikáció, direkt marketing, értékesítésösztönzés) főként a vállalati oldalról közelíti.

Évközi tanulmányi követelmények: aktív részvétel, szemináriumi feladatok, szemináriumi tesztek

Vizsgakövetelmény: kötelező irodalom, előadások, szemináriumok tartalma

Az értékelés módszere: .
Szemináriumi gyakorlati feladatok megoldása: 20 pont
Szemináriumi tesztek: 20 pont
Marketingkommunikációs példák gyűjtése: 20 pont
Év végi írásbeli vizsga (kötelező irodalom, előadások, szemináriumok tartalma): 40 pont

Tananyag leírása: .
Első gondolatok a marketingkommunikációról. A marketingkommunikáció fogalma, értelmezésének lehetőségei.
A marketingkommunikáció keretrendszere: STP, marketingkommunikáció, reklám
A marketingkommunikáció eszközrendszere. A klasszikus reklám. Integrált marketingkommunikáció, POE-elv
A reklámügynökség; Kommunikáció vállalat és kommunikációs ügynökség között
A brief fogalma; Briefing
Kreativitás a marketingkommunikációban
Direktmarketing
CRM, Adatvezérelt marketing
Élménymarketing: Események, Brand placement, Sales promotion, Designkommunikáció
B2B marketingkommunikáció
Digitális és közösségi marketingkommunikáció
Posztmodern marketingkommunikáció. Felhatalmazott fogyasztók, márkaközösségek és marketingkommunikációs erejük; Co-creation a marketingben és a reklámban

Órarendi beosztás: A MOODLE e-learning rendszerben találhatóak alapján.

Kompetencia leírása: .
A kurzus során a hallgatók a következő legfontosabb ismeretek és döntéshozatali készségeket sajátítják el:
- Az integrált marketingkommunikáció helye és jelentősége a vállalati marketingstratégiában,
- A vállalati piaci orientációjú kommunikációs tevékenység (reklám, internet, direkt marketing, SP, stb.) különböző formái integrálásának fogalma, elvei és módszerei,
- A reklám és egyéb kommunikációs tevékenységek létrehozásában részt vevő szereplők (szervezetek és szakértők) megismerése, a velük való hatékony kommunikáció és kapcsolattartás elveinek elsajátítása,
- A résztvevők kommunikációs és kapcsolattartási képességeinek továbbfejlesztése,
- Kommunikációs (ügyfél) brief írása.

A kurzus a következő ismeretek fejlesztéséhez járul hozzá:
- Specifikus marketing ismeretek, tervezési és elemzési készségek fejlesztése, kommunikációs készségek fejlesztése
- A társadalmi, gazdasági környezet (incl. nemzetközi) ismerete elemzésének képessége
- Módszertani ismeretek, elemzési készségek fejlesztése
- Irányítási, elemzési és tervezési képességek fejlesztése

Félévközi ellenőrzések: .
Szemináriumi feladatmegoldások
Szemináriumi tesztek

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Marketingkommunikációs példák gyűjtése a félév során
(Részletek a tantárgy Moodle-felületén közzétett tematikában)

Szak neve: .
Kereskedelem és marketing (BA) szak
Gazdálkodás és menedzsment (BA) szak üzleti kommunikáció specializáció

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Horváth Dóra, & Bauer András (szerk.) (2013): Marketingkommunikáció – Stratégia, új média, részvétel kérdései. Budapest: Akadémiai Kiadó (megadott fejezetek)
  • Horváth Dóra, Nyirő Nóra, & Csordás Tamás (szerk.) (2013): Médiaismeret: Reklámeszközök és reklámhordozók. Budapest: Akadémiai Kiadó (megadott fejezetek)
  • Bauer András, Berács József, & Kenesei Zsófia (2014): Marketing alapismeretek. Budapest: Akadémiai Kiadó (megadott fejezetek)
  • MAKSZ [Magyar Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége] (n.d.): ATL / BTL Briefing útmutató; Brief minta. URL: http://maksz.com/tenderutmutatok.php (http://maksz.com/file_jogszabaly/phpxsz1F7.pdf; http://maksz.com/file_jogszabaly/phpisXsKd.pdf; http://maksz.com/file_jogszabaly/phpH8IeP1.pdf)

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Dahlén, Micael, Lange, Fredrik, & Smith, Terry (2010). Marketing communications: a brand narrative approach. Chichester, UK: John Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-31992-5
www.mediapiac.com
www.kreativ.hu
www.mediainfo.hu
www.emarketer.com
www.adweek.com
www.adage.com
Kötelező irodalmak:
Horváth Dóra, & Bauer András (szerk.) (2013): Marketingkommunikáció – Stratégia, új média, részvétel kérdései. Budapest: Akadémiai Kiadó (megadott fejezetek)
Horváth Dóra, Nyirő Nóra, & Csordás Tamás (szerk.) (2013): Médiaismeret: Reklámeszközök és reklámhordozók ; Budapest: Akadémiai Kiadó (megadott fejezetek)
Bauer András, Berács József, & Kenesei Zsófia (2014): Marketing alapismeretek. Budapest: Akadémiai Kiadó (megadott fejezetek)
MAKSZ [Magyar Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége] (n.d.): ATL / BTL Briefing útmutató; Brief minta

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Csordás Tamás Viktor, Horváth Daniella Dominika, Markos-Kujbus Éva

Utolsó módosítás: 2019-02-15 20:30:38

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G1Gyakorlat2018/19/2Dr. Csordás Tamás Viktor
EElmélet2018/19/2Dr. Csordás Tamás Viktor
G4Gyakorlat2018/19/2Horváth Daniella Dominika
G3Gyakorlat2018/19/2Markos-Kujbus Éva
G2Gyakorlat2018/19/2Markos-Kujbus Éva
G5Gyakorlat2018/19/2Dr. Csordás Tamás Viktor


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.