Január - 2018
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 24 25 26 27 28
29 30 31  

Tantárgy adatlap

Marketingkommunikáció alapjai

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2ME43NCK03B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Marketingkommunikáció alapjai
A tantárgy neve (angolul): Introduction to marketingcommunication
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb):  1+2
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve:  magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:  nincs
A tantárgy típusa:  kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Csordás Tamás Viktor

A tantárgy szakmai tartalma: .
A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a vállalati kommunikáció alapjaival, rendszertani elhelyezkedésével, a marketingkommunikációs-mix felépítésével és egyes elemeivel, továbbá a kommunikációs folyamat és egyes fázisai szervezésének és irányításának kérdéseivel, a marketingkommunikációs szakma és ipar fő képviselőivel.

A kurzus célja, hogy a jövő vállalati szakembereit a reklám és integrált marketingkommunikációs tevékenység vállalati piaci szereplésben betöltött jelentőségével ismertesse meg. A kurzus a vállalati piaci orientációjú kommunikációs tevékenység fő formáit (klasszikus reklám, elektronikus és digitális kommunikáció, direkt marketing, értékesítésösztönzés) főként a vállalati oldalról közelíti.

Évközi tanulmányi követelmények: aktív részvétel, szemináriumi feladatok, szemináriumi tesztek

Vizsgakövetelmény: tankönyv, előadások, szemináriumok anyaga

Az értékelés módszere: .
Szemináriumi gyakorlati feladatok megoldása: 20 pont
Szemináriumi tesztek: 20 pont
Marketingkommunikációs példák gyűjtése: 10 pont
Évvégi írásbeli vizsga (tankönyv és előadás anyaga): 50 pont

Tananyag leírása: .
Első gondolatok a marketingkommunikációról. A marketingkommunikáció fogalma, értelmezésének lehetőségei. A marketingkommunikáció eszközrendszere.
Klasszikus reklámmegoldások
Nem klasszikus reklámmegoldások
A reklám kritikai megközelítése
A reklámügynökség
Kommunikáció vállalat és kommunikációs ügynökség között: A brief fogalma
Direktmarketing, Promóció
Product placement. Esemény- élménymarketing
CRM, PR
Internet, közösségi média, e-wom
Eladáshelyi reklámok.
Design, védjegy és csomagolás, mint marketingkommunikációs eszköz. Egyedi szervezeti arculat és szervezeti imázs
Integrált marketingkommunikáció / POE

Órarendi beosztás: A MOODLE e-learning rendszerben találhatóak alapján.

Kompetencia leírása: .
A kurzus során a hallgatók a következő legfontosabb ismeretek és döntéshozatali készségeket sajátítják el:
- Az integrált marketingkommunikáció helye és jelentősége a vállalati marketingstratégiában,
- A vállalati piaci orientációjú kommunikációs tevékenység (reklám, internet, direkt marketing, SP, stb.) különböző formái integrálásának fogalma, elvei és módszerei,
- A reklám és egyéb kommunikációs tevékenységek létrehozásában részt vevő szereplők (szervezetek és szakértők) megismerése, a velük való hatékony kommunikáció és kapcsolattartás elveinek elsajátítása,
- A résztvevők kommunikációs és kapcsolattartási képességeinek továbbfejlesztése,
- Kommunikációs (ügyfél) brief írása.

A kurzus a következő ismeretek fejlesztéséhez járul hozzá:
- Specifikus marketing ismeretek, tervezési és elemzési készségek fejlesztése, kommunikációs készségek fejlesztése
- A társadalmi, gazdasági környezet (incl. nemzetközi) ismerete elemzésének képessége
- Módszertani ismeretek, elemzési készségek fejlesztése
- Irányítási, elemzési és tervezési képességek fejlesztése

Félévközi ellenőrzések: .
Szemináriumi feladatmegoldások
Szemináriumi tesztek

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Marketingkommunikációs példák gyűjtése

Szak neve: .
Kereskedelem és marketing (BA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Horváth Dóra, & Bauer András (szerk.) (2013): Marketingkommunikáció – Stratégia, új média, részvétel kérdései. Budapest: Akadémiai Kiadó (megadott fejezetek)
  • Horváth Dóra, Nyirő Nóra, & Csordás Tamás (szerk.) (2013): Médiaismeret: Reklámeszközök és reklámhordozók. Budapest: Akadémiai Kiadó (megadott fejezetek)
  • Bauer András, Berács József, & Kenesei Zsófia (2014): Marketing alapismeretek. Budapest: Akadémiai Kiadó (megadott fejezetek)
  • • MAKSZ [Magyar Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége] (n.d.): ATL / BTL Briefing útmutató; Brief minta. URL: http://maksz.com/tenderutmutatok.php (http://maksz.com/file_jogszabaly/phpxsz1F7.pdf; http://maksz.com/file_jogszabaly/phpisXsKd.pdf; http://maksz.com/file_jogszabaly/phpH8IeP1.pdf)

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Horváth Dóra, & Bauer András (szerk.) (2013): Marketingkommunikáció – Stratégia, új média, részvétel kérdései. Budapest: Akadémiai Kiadó (megadott fejezetek)
Horváth Dóra, Nyirő Nóra, & Csordás Tamás (szerk.) (2013): Médiaismeret: Reklámeszközök és reklámhordozók ; Budapest: Akadémiai Kiadó (megadott fejezetek)
Bauer András, Berács József, & Kenesei Zsófia (2014): Marketing alapismeretek. Budapest: Akadémiai Kiadó (megadott fejezetek)
MAKSZ [Magyar Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége]

 
A tantárgy oktatói:

Csordás Tamás Viktor, Markos-Kujbus Éva, Horváth Daniella Dominika, Komár Zita

Utolsó módosítás: 2015-02-07 17:25:32

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G1Gyakorlat2017/18/2Csordás Tamás Viktor
EElmélet2017/18/2Csordás Tamás Viktor
G3Gyakorlat2017/18/2Markos-Kujbus Éva, Horváth Daniella Dominika
G2Gyakorlat2017/18/2Csordás Tamás Viktor
G5Gyakorlat2017/18/2Komár Zita
G4Gyakorlat2017/18/2Markos-Kujbus Éva, Horváth Daniella Dominika


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.