Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Médiagazdaságtan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2ME43NCK04B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Médiagazdaságtan
A tantárgy neve (angolul): Media Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:  tavasz
Az oktatás nyelve:  magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa:  Szakmai kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Infokommunikációs Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Urbán Ágnes

A tantárgy szakmai tartalma: A Médiagazdaságtan kurzus bevezetést ad a médiapiacok működésébe, az egyes médiaszektorok közgazdasági jellemzőibe. A kínálati és keresleti sajátosságok mellett kiemelt figyelmet kap a médiafogyasztási szokások változása. A kurzus során a hallgatók megismerik az egyes médiaágazatok sajátosságait és digitális technológiák hatását a média fejlődésére.

Évközi tanulmányi követelmények: A félév során a hallgatóknak csoportos munkával házi dolgozatot kell készíteniük (25 pont).
További 25 pont egyéni munkával szerezhető meg. Ez egyrészt magában foglalja az órai részvételt és aktivitást, illetve a szemináriumvezető által kiosztott feladatot.

Vizsgakövetelmény: A vizsgaidőszakban írásbeli vizsgára kerül sor (50 pont). Ennek anyaga a kötelező irodalom és az előadáson elhangzottak.

Az értékelés módszere: A félév folyamán összesen 100 pont szerezhető.

Félév végi írásbeli vizsga 50 pont
Házi dolgozat 25 pont
Évközi munka 25 pont

Tananyag leírása: A média fogalma, a médiagazdaságtan tárgya. A magyarországi médiapiac.
A médiatermékek keresletének általános jellemzői.
A médiatermékek kínálatának általános jellemzői.
A lapkiadás piaca, a lapolvasási szokások változása.
A lapkiadás piacának változása az új technológiai környezetben. Az újságírás szerepe a modern társadalmakban. A felelős média
A rádiózás piaca. A közszolgálati műsorszolgáltatás modellje
A televíziózás piaca: üzleti modellek kialakulása, nézési szokások változása
A sokcsatornás televíziózás, a terjesztési technológiák fejlődése. Digitális televíziózás – a platformok versenye
A konvergencia, a médiapiac átalakulása
Az online médiaszolgáltatások piaca
Az új médiaszolgáltatások közgazdaságtana
Médiapolitikai kihívások

Órarendi beosztás: 2+1
A pontos órarendi információk a Neptunból érhetők el.

Kompetencia leírása: A hallgatók ismereteket szereznek a médiapiacok működéséről, fogyasztási jellemzőiről, társadalmi beágyazottságáról. A félév során bevezetést kapnak az egyes médiumok piacának jellegzetességeibe, a legfontosabb üzleti és szabályozási folyamatokba.

Félévközi ellenőrzések: Ld. az Évközi tanulmányi követelmények pontot.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Az évközi munka (25 pontért) egyéni munkával szerezhető meg. Ez egyrészt magában foglalja az órai részvételt és aktivitást, illetve a szemináriumvezető által kiosztott feladatot.

Szak neve: Kereskedelem és marketing alapszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Gálik M.-Urbán Á. (2014): Médiagazdaságtan. Akadémiai Kiadó, Budapest

Ajánlott irodalom:

 • Bátorfy Attila (2017): Az állam foglyul ejtésétől a piac fogvatartásáig. Orbán Viktor és a kormány médiamodellje 2014 után. Médiakutató. 18 (1-2) pp 7-30 http://mediakutato.hu/cikk/2017_01_tavasz_nyar/01_az_allam_foglyul_ejtesetol_a_piac_fogvatartasaig.pdf
 • Berg, C. E. – Lund, A.B (2012): Financing Public Service Broadcasting: A Comparative Perspective. Journal of Media Business Studies. 9(1): 7-22
 • Bodoky Tamás – Urbán Ágnes (2011): A Facebook hatása a hírfogyasztásra: közönségépítés helyett közösségépítés. Információs Társadalom 1-4. szám. 121-135. o. http://epa.oszk.hu/01900/01963/00035/pdf/EPA01963_informacios_tarsadalom_2011_1_4_121-135.pdf
 • Fletcher, R. – Nielsen, R. K. (2017): Paying for Online News. Digital Journalism. 5:9, 1173-1191
 • Huang, J. S. – Wang, W. (2014): Application of the Long Tail Economy to the Online News Market: Examining Predictors of Market Performance The Journal of Media Economics 27(3) 158-176
 • Karlsen, R. – Steen-Johnsen, K. – Wollabaek, D. – Enjrolras, B. (2017): Echo chamber and trench warfare dynamics in online debates. European Journal of Communication. 32:3 257-273
 • Nechushtai, E. (2017): Could digital platforms capture the media through infrastructure? Journalism. August, 1-16
 • Newman, N. – Fletcher, R. - Kalogeropoulos, A. – Levy, D. A. L. – Nielsen, R. K. (2017): Reuters Institute Digital News Report 2017. http://www.digitalnewsreport.org/
 • Newman, N. (2018): Journalism, Media and Technology Predictions 2018. Reuters Institute for the Study of Journalism. http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2018-01/RISJ%20Trends%20and%20Predictions%202018%20NN.pdf
 • Nixon, B. (2016): The old media business in the new: ‘the Googlization of everything’ as the capitalization of digital consumption. Media, Culture & Society 38(2): 212-231
 • Picard, R. (2005): Unique Characteristics and Business Dynamics of Media Products. Journal of Media Business Studies, 2(2), 61-69. http://www.robertpicard.net/PDFFiles/uniquecharacteristics.pdf
 • Picard, R. (2015): The Humanisation of Media? Social Media and the Reformation of Communication. Communication Research and Practice, 1(1):32-41 http://www.robertpicard.net/files/The_humanisation_of_media.pdf
 • Polyák, G. – Urbán, Á. (2017): Az elhalkítás eszközei. Politikai beavatkozások a médiapiac és a nyilvánosság működésébe. Médiakutató 16 (3-4) pp 109-123. http://mediakutato.hu/cikk/2016_03_osz_tel/09_az_elhalkitas_eszkozei.pdf
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Urbán Ágnes, Simay Attila Endre

Utolsó módosítás: 2018-02-05 21:01:39

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Urbán Ágnes
G1Gyakorlat2018/19/2Urbán Ágnes
G3Gyakorlat2018/19/2Simay Attila Endre
G2Gyakorlat2018/19/2Simay Attila Endre


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.