Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Kreatív és médiatervezés a reklámban

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2ME43NCK06M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Kreatív és médiatervezés a reklámban
A tantárgy neve (angolul): Creative and Media Planning in Advertising
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2 (elmélet+gyakorlat)
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelezően választható
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Horváth Dóra

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy keretében a hallgatók megismerkedhetnek a reklámok kreatív és média tervezésének kommunikációs és művészeti módszereivel, sajátosságaival, megismerhetik a reklámügynökségi munka fő jellemzőit és lépéseit, megtapasztalhatják a csoportmunka és a korlátok közötti alkotás feszültségét, a tanácsadói munka sajátosságait.

A kurzus a következő ismeretek fejlesztéséhez járul hozzá:
Specifikus marketing ismeretek, tervezési és elemzési készségek fejlesztése, kommunikációs készségek fejlesztése, kreatív kompetenciák fejlesztése és megerősítése

Évközi tanulmányi követelmények: Csoportdolgozat (a csoportok, mint reklámügynökségek dolgoznak, és egy valódi, piaci probléma kommunikációs megoldását készítik el) és az eredmények prezentálása. Kutatási feladatban való részvétel.

Vizsgakövetelmény: A vizsga keretein belül korábban kiadott szakmai témák megvitatására kerül sor csoportokban. A témák megvitatása nemcsak a kurzus keretében elhangzott tények ismeretét igényli, hanem további kutatómunkát is igényel. A szóbeli alkalmával 5 fős csoportokban beszélik meg a hallgatók a későbbi hetekben kiadott témákat valamelyikét.

Az értékelés módszere: Évközi értékelés:
Csoportdolgozat és csoportos prezentáció 50 %
Kutatási feladat 10 %

Év végi értékelés:
Vizsga (szakmai téma megvitatása) 40 %

Tananyag leírása: A tantárgy főbb témakörei:
- A kreativitás általános funkciója
- Kreatív stratégiák a reklámban
- A reklámüzenet megformálása
- A reklámüzenet művészi megfogalmazása és a kivitelezésének megformálása:
- A médiatervezés stratégiája
- A médiatervezési taktika
- Kreatív média
- Kreatív és média tervezés összefüggései

Órarendi beosztás: Hétfő 17:20-20:40.

Kompetencia leírása: A tantárgy során a kurzus résztvevői gyakorlati példák kidolgozásával ismerhetik meg a kreatív gondolkodásnak a reklámüzenet megfogalmazásában és közzétételben játszott szerepét. Áttekintést kapnak a vállalati marketingkommunikációs aktivitások során alkalmazott tevékenységek lehetőségeiről, módszereiről, a kommunikációs célok eléréséhez alkalmazható médiamix gazdasági, elméleti, kutatási és menedzselési kérdéseiről, az egyes kampányok és aktivitások mérési módszereiről.

Félévközi ellenőrzések: A 10. és a 11. héten a csoportoknak haladási beszámolót kell bemutatniuk szóban.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Kutatási felatatban való részvétel: esszé írása megadott témában.

Szak neve: Marketing mester szak.

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Az előadások anyaga, amelyek vázlata felkerül a tantárgy Moodle felületére.
 • Móricz, É. – Téglássy, T (1997): Kreatív tervezés a reklámban. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Marketing Tanszék.
 • Incze, K. – Pénzes, A.: A reklám helye 2.0 – A hatékony médiatervezés és -vásárlás kézikönyve.

Ajánlott irodalom:

 • Barry, P. (2008): The Advertising Concept Book. Thames & Hudson. URL:
 • Csikszentmihályi, M. (2008): Kreativitás. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája, Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • Griffin, E. (2003): Bevezetés a Kommunikációelméletbe. Harmat Kiadó, Budapest.
 • Ogilvy, D. (1990): Ogilvy a reklámról. Park Kiadó, Budapest.
 • Sas, I. (2007): Az ötletes reklám. Kommunikációs Kiadó, Budapest.
 • Steel, J. (2002): Igazság, hazugság, reklám. A stratégiai tervezés művészete. Sanoma Kiadó, Budapest.
 • Smith, R. E. – MacKenzie, S. B. – Yang, X. – Buchholz, L. M. – Darley, W. K. (2007): Modelling the Determinants and Effects of Creativity in Advertising, Marketing Science, Vol. 26. No. 6. pp. 819-833.
 • Csíkszentmihályi, M: KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája, Akadémiai Kiadó, 2008
Ajánlott irodalmak:
Csikszentmihályi, M. (2008): Kreativitás. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája, Akadémiai Kiadó, Budapest.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Griffin, E. (2003): Bevezetés a Kommunikációelméletbe. Harmat Kiadó, Budapest.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Ogilvy, D. (1990): Ogilvy a reklámról. Park Kiadó, Budapest.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Sas, I. (2007): Az ötletes reklám. Kommunikációs Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Steel, J. (2002): Igazság, hazugság, reklám ; A stratégiai tervezés művészete. Sanoma Kiadó, Budapest.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Smith, R. E. – MacKenzie, S. B. – Yang, X. – Buchholz, L. M. – Darley, W. K. (2007): Modeling the Determinants and Effects of Creativity in Advertising, Marketing Science, Vol. 26. No. 6. pp. 819-833.
Elérhető az egyetemi hálózaton
Kötelező irodalmak:
Móricz, É. – Téglássy, T (1997): Kreatív tervezés a reklámban ; Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Marketing Tanszék.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Incze, K. – Pénzes, A.: A reklám helye 2.0 – A hatékony médiatervezés és -vásárlás kézikönyve
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Komár Zita, Dr. Faludi Julianna, Markos-Kujbus Éva

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
E-PElmélet2018/19/2Komár Zita, Dr. Faludi Julianna
G-PGyakorlat2018/19/2Dr. Faludi Julianna, Komár Zita
G-REGGyakorlat2018/19/2Komár Zita, Markos-Kujbus Éva
E-REGElmélet2018/19/2Markos-Kujbus Éva, Komár Zita


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.