Január - 2018
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 24 25 26 27 28
29 30 31  

Tantárgy adatlap

Médiaismeret

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2ME43NDK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Médiaismeret
A tantárgy neve (angolul): Media vehicles and advertising an introduction
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: minden félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: kötelezően választható
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Csordás Tamás Viktor

A tantárgy szakmai tartalma: .
A tantárgy keretében a hallgatók megismerkedhetnek az egyes médiumokkal és szerepükkel a kommunikációs piacon. A félév során áttekintjük az egyes médiumok jellemzőit, tulajdonságait, helyét és súlyát a médiapiacon belül a fogyasztók és a hirdetők szempontjából, valamint a médium kommunikációs felhasználási lehetőségeit. A kurzus során a hallgatók képessé válnak az egyes médiumok és tömegkommunikációs csatornák több szempontú elemzésére, a kapcsolódó kommunikációs és kreatív megoldások értékelésére. Összességében a médiapiacról és az azon belül alkalmazható kommunikációs csatornákról egy átfogó kép megalkotására törekszünk, gyakorlati megközelítések integrálása mellett.
Az oktatás részét képezik gyakorlati szakemberek előadásai, és a médiapiacon működő vállalatok kapacitásának függvényében egyes médiumoknál, produkciós vállalatoknál tett látogatások, ahol a napi folyamatokba nyerhetnek betekintést a hallgatók.
A kurzus interaktív jellegű, mind az előadások és a szemináriumok a résztvevők aktív részvételére építenek.

Évközi tanulmányi követelmények: .
- órai felkészülés, részvétel és aktivitás
- csoportos házi feladat

Vizsgakövetelmény: vizsga

Az értékelés módszere: .
- Órai felkészülés, részvétel és aktivitás: 25 pont
- Csoportos házi dolgozat: 25 pont
- Írásbeli vizsga: 50 pont (tankönyv és előadások anyaga)

Tananyag leírása: .
1. Kommunikáció, média, marketingkommunikáció. Média fogalma, a különböző elméleti és gyakorlati megközelítések értékelése, elemzése
2. Közterületi médiumok bemutatása: Hagyományos és alternatív közterületi eszközök
3. A rádiópiac jellemzői, rádiópiaci verseny, rádióreklámok sajátosságai, rádió mint médium előnyei, hátrányai
4. Nyomtatott sajtó (1). Napilapok piaca, jellemzői, előállítása, lappiaci verseny, sajtóreklámok sajátosságai, sajtó mint médium előnyei, hátrányai
5. Nyomtatott sajtó (2). Magazinok piaca, jellemzői, előállítása, lappiaci verseny, sajtóreklámok sajátosságai, sajtó mint médium előnyei, hátrányai
6. Televíziós piac jellemzői, televíziópiaci verseny, televíziós reklámok sajátosságai, a televízió mint médium előnyei és hátrányai
7. Internet, interaktív médiumok. Online piac jellemzői, online piaci verseny, online médiumok sajátosságai
8. Mobilkommunikációs eszközök a marketingkommunikációban
9. Bevezetés a médiatervezésbe
10. Önszabályozás kérdései a marketingkommunikációs és médiapiacon

Órarendi beosztás: .
A MOODLE e-learning rendszerben találhatóak alapján.

Kompetencia leírása: .
A kurzus során a résztvevők elsajátítják, hogy melyek azok a legfontosabb kérdések és szempontok, amelyeket a vállalati döntéshozónak figyelembe kell vennie, hogy az adott vállalat stratégiai célkitűzéseit legjobban szolgáló, a marketingstratégiához és marketingkommunikációs tevékenységhez integráltan illeszkedő médiacsatornát, médiumokat, illetve média-mixet kialakítsa.

A kurzus a következő ismeretek fejlesztéséhez járul hozzá:
- Specifikus marketing ismeretek, tervezési és elemzési készségek fejlesztése, kommunikációs készségek fejlesztése
- A társadalmi, gazdasági környezet (incl. nemzetközi) ismerete elemzésének képessége
- Módszertani ismeretek, elemzési készségek fejlesztése
- Irányítási, elemzési és tervezési képességek fejlesztése

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házi feladatok; Csoportos házi dolgozat

Szak neve: Kereskedelem és Marketing (BA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Horváth Dóra, Nyirő Nóra, Csordás Tamás (szerk.) (2013). Médiaismeret. Budapest: Akadémiai Kiadó
  • Mrs. White Media Consulting Kft. (2013). Magyarországi médiapiaci körkép, 2013. 1. félév. Médiatudományi Intézet, 2013. URL: http://mtmi.hu/dokumentum/438/mkpp_13_01.pdf

Ajánlott irodalom:

  • Horváth Dóra, & Bauer András (2013). Marketingkommunikáció : Stratégia, új média, fogyasztói részvétel. Budapest: Akadémiai Kiadó
  • Gálik Mihály, & Urbán Ágnes (2014). Bevezetés a Médiagazdaságtanba. Budapest: Akadémiai Kiadó
  • Tasnádi József (2000): Reklámstratégia. BKÁE Marketing Tanszék. Jegyzet
  • www.mediapiac.com
  • www.kreativ.hu
  • www.mediainfo.hu
Ajánlott irodalmak:
Horváth Dóra, & Bauer András (2013). Marketingkommunikáció: Stratégia, új média, fogyasztói részvétel. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Gálik Mihály, & Urbán Ágnes (2014). Bevezetés a Médiagazdaságtanba. Budapest: Akadémiai Kiadó
Tasnádi József (2000): Reklámstratégia ; BKÁE Marketing Tanszék. Jegyzet
www.mediapiac.com
www.kreativ.hu
www.mediainfo.hu
Kötelező irodalmak:
Horváth Dóra, Nyirő Nóra, Csordás Tamás (szerk.) (2013). Médiaismeret. Budapest: Akadémiai Kiadó
Mrs. White Media Consulting Kft. (2013). Magyarországi médiapiaci körkép, 2013. 1. félév. Médiatudományi Intézet, 2013. URL: http://mtmi.hu/dokumentum/438/mkpp_13_01.pdf

 
A tantárgy oktatói:

Csordás Tamás Viktor

Utolsó módosítás: 2014-10-13 23:51:36

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2017/18/2Csordás Tamás Viktor
GGyakorlat2017/18/2Csordás Tamás Viktor


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.