Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR Communication)

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2ME43NDK12B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR Communication)
A tantárgy neve (angolul): Corporate Social Responsability
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév + tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: kötelező/ szakmai kötelezően választható
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Ásványi Katalin

A tantárgy szakmai tartalma: A félév során a hallgatók megismerik a társadalmi felelősségvállalás (CSR) kommunikációs aspektusait. A hallgatók mint leendő gazdasági, kommunikációs és marketing szakemberek, a vállalatoknál, nonprofit szervezeteknél vagy állami intézményeknél a társadalmi felelősségvállalás gyakorlati problémáival fognak szembesülni. Bár különböző tárgyak foglalkoznak a CSR egyes területeivel (környezeti menedzsment, üzleti etika), eddig még nem volt példa a CSR integrált, kommunikációs szemléletű és gyakorlatorientált megközelítésére.

Évközi tanulmányi követelmények: - Az előadások és a szemináriumok rendszeres látogatása, valamint:
- zh - 40 %
- csoportos beadandó - 20 %
- csoportos prezentáció - 20 %
- órai feladatok - 20 %

Vizsgakövetelmény: A teljesítményekhez, az elért pontszámokhoz tartozó érdemjegy skála a következő:
- 50: elégtelen (1)
51 - 62: elégséges (2)
63 - 74: közepes (3)
75 - 86: jó (4)
87 - : jeles (5)

Az értékelés módszere: - zh - 40 %
- 10 oldal csoportos beadandó - 20 %
- csoportos prezentáció - 20 %
- órai feladatok - 20 %
Az írásbeli vizsga időtartama 45 perc.

Tananyag leírása: 09.12. -
Bevezetés. A hallgatói projektek ismertetése.
A fenntarthatóság és a fenntartható fejlődés problémái.
09.19. -
JÖN Alapítvány bemutatkozása
09.26. A fenntarthatóság és a CSR kapcsolata
A CSR fogalma, Carroll piramis
10.03. CSR belső dimenziói, CSR külső dimenziói
CSR gyakorlati aspektusai, lokális CSR
10.10. Kotler modellje, érintett térkép
CSR értékelése, előnye, hátránya
10.17. JÖN Alapítvány meglátogatása
JÖN Alapítvány meglátogatása
10.24. -
CSR és reputáció, CSR stratégia
10.31. OKTATÁSI SZÜNET
OKTATÁSI SZÜNET
11.07. -
Decathlon prezentációja
11.14. CSR kommunikáció
CSR kommunikációs eszközök
11.21.
Konzultáció a hallgatói projektekről
11.28. -
Hallgatói projektek prezentálása az oktatónak – előszelektálás
beadandó leadásának határideje: 2018.11.28. 8:00
12.05. -
Hallgatói projektek prezentálása az oktatónak - előszelektálás
12.12. 4 döntős projekt prezentálása zsűri előtt
Összefoglalás, hallgatói projektek értékelése.

Órarendi beosztás: előadás szerda 8:00
szemináriumok
9:50 és 11:40

Kompetencia leírása: A társadalmi, gazdasági környezet (incl. nemzetközi) ismerete elemzésének képessége
A vállalati gazdálkodás átfogó ismerete, mérési kérdései, teljesítménymérés
Empátia képesség fejlesztése
Motiváció erősítése, felelős magatartás fejlesztése, kulturális empátia erősítése

Félévközi ellenőrzések: - zh - 40 %
- 10 oldal csoportos beadandó - 20 %
- csoportos prezentáció - 20 %
- órai feladatok - 20 %
Az írásbeli vizsga időtartama 45 perc.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: - zh - 40 %
- 10 oldal csoportos beadandó - 20 %
- csoportos prezentáció - 20 %
- órai feladatok - 20 %
Az írásbeli vizsga időtartama 45 perc.

Szak neve: Gazdálkodás és menedzsment/ Üzleti kommunikáció szakirány
Kereskedelem és marketing

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Carroll: The Pyramid of CSR
 • Kotler – Lee: Bevezető, 10-29. o.
 • Braun Róbert: Három megatrend formálja a jövőt. Ma-holnap. Népszabadság, 2010. július 15.
 • Reputation Institute: Why CSR Matters to Corporate Reputation
 • Lukács Rita: A társadalmi felelősségvállalás „célcsoportjai”: Az érintettek
 • Braun Róbert: A vállalatok politikája: vállalati társadalmi felelősségvállalás, vállalati közösségek és a vállalati stratégia jövője
 • GRI G3 jelentéskészítési irányelvek
 • KPMG: Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál
 • Lukács Rita: A CSR kommunikáció főbb eszközei
 • Kotler – Lee: 10. fejezet, 271-285. o.
 • Lukács Rita – Nyirő Nóra: A társadalmi felelősségvállalás és a médiapiac összefüggései. Marketing & Menedzsment 2010/1. szám
 • Európai Bizottság CSR stratégia (2011-2014)

Ajánlott irodalom:

 • Tudatos Vásárlók Egyesülete: Jó cuccok
 • GSZT CSR ajánlások
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Carroll: The Pyramid of Corporate Social Responsibility (CSR)
Elérhető az egyetemi hálózaton
Kotler - Lee: Vállalatok társadalmi felelősségvállalása. HVG Zrt., 2007. Bevezető, 10-29. o.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Braun Róbert: Három megatrend formálja a jövőt. Ma-holnap. Népszabadság, 2010. július 15.
Braun Róbert: A vállalatok politikája: vállalati társadalmi felelősségvállalás, vállalati közösségek és a vállalati stratégia jövője
GRI G3 jelentéskészítési irányelvek
KPMG: Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál
Lukács Rita: A CSR kommunikáció főbb eszközei
elérhető az egyetemi hálózaton
Kotler - Lee: Vállalatok társadalmi felelősségvállalása : Jót tenni - egy ügyért és a vállalatért 10. fejezet, 271-285. o.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Tudatos Vásárlók Egyesülete: Jó cuccok
GSZT CSR ajánlások
Lukács Rita - Nyirő Nóra: A társadalmi felelősségvállalás és a médiapiac összefüggései ; Marketing & Menedzsment 2010/1. szám
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Európai Bizottság CSR stratégia (2011-2014)

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Harangozó Gábor

Utolsó módosítás: 2019-02-13 09:48:30

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Dr. Harangozó Gábor
G1Gyakorlat2018/19/2Dr. Harangozó Gábor
G2Gyakorlat2018/19/2Dr. Harangozó Gábor


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.