Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Márkaépítés alapjai

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2ME43NDV01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Márkaépítés alapjai
A tantárgy neve (angolul): Introduction to brand management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb):  1+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:  őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve:  magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:  -
A tantárgy típusa:  választható
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Faludi Julianna

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy fő célja, hogy a hallgatók olyan marketingszemléletet nyerjenek, amely a márkákat kellő fontossággal és hozzáértéssel kezeli. Ezért a félév során rendszerezett elméleti ismereteket nyújtunk a márkázás témakörében. A hallgatók megismerik a legfontosabb márkázással kapcsolatos koncepciókat, problémaköröket. Másrészt célunk, hogy vendégelőadók segítségével, gyakorlati példákon keresztül a márkamenedzsment napi gyakorlatát is megismerhessék a hallgatók. A projekt révén lehetővé válik a hallgatók számára, hogy a megismert koncepciókat alkalmazzák, próbára tegyék magukat egy valós probléma megoldásán dolgozva.

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: Órai munka 10%
Félév végi zárhelyi 40%
Csoportos projekt prezentációja 30%
Egyéni esszé 20%

Tananyag leírása: Bevezetés a márkamenedzsment témakörébe. A márkázás jelentősége.Márkaérték különböző megközelítései. A márkaérték lánc. A fogyasztói márkaérték.
A fogyasztói márkaérték következményei: piaci részesedés. A márka hozzájárulása a vállalat értékéhez. A márka kialakítása. Mit jelent a márkaidentitás? A márka értékajánlata és pozícionálása. A márkaidentitás azonosító elemei. A védjegy és jelentősége.Márkázási stratégiák. Márkázási rendszerek, márkaportfoliók - termékportfoliók. A márka/termék mátrix. Márkakiterjesztések. Márkatípusok: vállalati márka és termékmárka, esernyőmárka. A márkaépítés eszközei. 1. Márkaépítő marketing programok. A márkaépítés eszközei. 2. Márkakommunikáció

Órarendi beosztás:  a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: Projektfeladat prezentációja
Órai feladatok

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Egyéni esszé 10 oldal

Szak neve: Kereskedelem és marketing (BA) szak/ Marketingkommunikáció és Nemzetközi marketing szakirány

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  •  Előadáson, szemináriumon használt fóliák

Ajánlott irodalom:

  • Geoffrey Randall könyve (Márkázás a gyakorlatban. Geomédia szakkönyvek, 2000.), illetve Philip Kotler + Kevin Lane Keller Marketing-menedzsment (2006) 9-10 fejezet)
  • K. Roberts Lovemarks - szeretetmárkák
  • Naomi Klein: No logo
Ajánlott irodalmak:
Geoffrey Randall: Márkázás a gyakorlatban ; Geomédia ; 2000
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Philip Kotler, Kevin Lane Keller: Marketingmenedzsment (2006) 9-10. fejezet
Megtalálható a Központi Könyvtárban
K. Roberts: Lovemarks
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Naomi Klein: No logo ; AMF ; Bp., 2004
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.