Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

A design vállalati irányítási kérdései

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2ME43NDV01M
A tantárgy megnevezése (magyarul): A design vállalati irányítási kérdései
A tantárgy neve (angolul): Design management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: marketing
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Horváth Dóra

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy oktatásának célja alapvetően közgazdasági illetve műszaki területen bachelor tanulmányokat végzett hallgatók bevezetése az alkotó folyamatok közgazdasági aspektusainak megismerésébe, értékelésébe és alkalmazásába.

A kurzus a következő ismeretek fejlesztéséhez járul hozzá:
Specifikus marketing ismeretek, tervezési és elemzési készségek fejlesztése, kommunikációs készségek fejlesztése, empátia készség fejlesztése

A tantárgyat teljesítő résztvevők megismerik:
- a design alapvető fogalmait, történetét és az alkotó folyamatok technikáit
- a design elméleti közelítésének főbb irányzatait és kapcsolatát a fenntartható fejlődéssel
- az értékalkotó marketing folyamatok és az innováció kapcsolatát,
- a termék és szolgáltatatás kínálat elemeit és fejlesztését,
- a termék és szolgáltatásfejlesztés projektek gazdasági alapjait és értékelési módszereit
- a vállalati kommunikáció alapjait, módszereit és a vizuális kommunikáció alapvető hatásmechanizmusát
- a márka, márkaidentitás és a fizikai megjelenítés összefüggéseit
- a marketing rendszer működését, az értékalkotás módjait, az érték mérésének és növelésének módszereit,
- a fogyasztói érték alkotó tényezőit és annak irányítási módszereit,
- a projektirányítás módszereit
- a kvalitatív kutatás módszereit
- szellemi termékek létrehozásának és használatának alapvető jogi és szabályozási összefüggéseit, szakmailag releváns irányelveit, szabályozását

Évközi tanulmányi követelmények: Ld. lenn részvétel a megjelelölt eseményeken, csoportos feladat benyújtása, prezentáció

Vizsgakövetelmény:  Egyéni esszék 50 %
 Esettanulmány és reflexiók 50 %

Az értékelés módszere: 61- elégséges (2)
71- közepes (3)
81 - jó (4)
91- jeles (5)

Tananyag leírása: Design olvasóköny, BCE MMI

Órarendi beosztás: 1. hét
Bevezetés, a kurzus követelményeinek ismertetése. Kérdések és kérések
A design fogalma

2. hét Design a közgazdasági értékalkotásban.
Közgazdasági paradigmák – változó marketing és design megközelítések
3. hét Marketing – innováció – design

4. hét Design – tudományos megközelítések

5. hét Design 7 –események látogatása
Látogatás az iparművészeti múzeumba:
MAGYAR FORMATERVEZÉSI DÍJ KIÁLLÍTÁS

6. hét Egyéni és csoportmunka, konzultáció
7. hét Egyéni és csoportmunka, konzultáció
8. hét Egyéni és csoportmunka, konzultáció
9. hét Design 7 csapatértékelés, prezentációk.

10. hét Design 7 csapatértékelés, prezentációk.

11. hét. Design esettanulmány csapat-reflexiók (egy másik csapat munkájának összevetése a sajáttal) 5 perc prezentáció és csoport vita

12. hét Design és építészet

13. hét Design és divat
14. hét Összefoglalás

Kompetencia leírása: A design alapfogalmai és története, a vizuális kommunikáció alapfogalmai. A közgazdasági értékalkotás alapvető szempontjai és a design hozzájárulása az értékalkotáshoz. A termék és szolgáltatás fejlesztés alkotói és szervezeti kérdései. A design kapcsolata a vállalati kommunikációval, márkaépítéssel, és az interneten történő kommunikációval.

Félévközi ellenőrzések: Csoportos feladat:

http://designhet.hu/2014/programok

Fejenként legalább egy program látogatása.
Csapatonként egy témakörben:
design és technológia
design és gasztró
design és hollandia
design és okosság „smart”
design és közösségek
divat

Design 7 csapatértékelés, prezentációk.
Mit és hogyan közvetít a Design 7 a designról? Szakembernek, laikusnak, érdeklődőnek? Mit tanult a csapat? Mit változtatna?
(Feladat a tapasztaltak és a design elméletek összekötése)

Design esettanulmány csapat-reflexiók (egy másik csapat munkájának összevetése a sajáttal) 5 perc prezentáció és csoport vita

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Instrukciók a házi dolgozat megírásához

A feladat

A Magyar Formatervezési Díj 2014 kiállítás megtekintése (megadott időpont alapján), a látottak közül egy vagy több munka kiválasztása és az érintett vagy javasolt design elméleti kérdéskörök egyikének összekapcsolása.
Miért és hogyan köthetők, értelmezhetők a látottak a megismert valamelyik elméleti keret alapján.
A kiállításon elhangzott magyarázatok, hogyan értelmezhetők a közgazdasági, piaci szemléletben?
Melyek a felmerülő új szempontok?

Felhasználandó források:
• A kiválasztott cikk
• Legalább két önállóan kiválasztott szakcikk
• Legalább két Internet forrás
• Egy gyakorlati példa – a kiállításon szereplő valamelyik munka

Formai követelmények:
Terjedelem 5-10 oldal, + címlap + hivatkozások

Határidő
Benyújtás határideje: vizsgaidőszak második hét, kedd

Szak neve: Marketing mesterszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  •  Heskett, John (2009): Creating Economic Value by Design. International Journal of Design Vol.3 No.1, p. 71-84 http://www.ijdesign.org/ojs/index.php/IJDesign/article/view/477/243
  •  Verganti, Robert (2008): Design, Meanings, and Radical Innovation: A Metamodel and a Research Agenda. J PROD INNOV MANAG; 25, p.:436–456
  •  Kristensen et al. (2003): Plagiarized Designs: Understanding Consumer Acceptance. Advances in Consumer Research. Volume 6., p. 42-47. http://www.acrwebsite.org/search/view-conference-proceedings.aspx?Id=11441
  •  € Design | Measuring Design Value (kutatási tanulmány) – elérhető a tárgy moodle oldalán
  •  By: C. Dell’Era, D. Horvath, M. Jahnke, Rylander, B. Tether, R. Verganti (2013): Review of Literature on Design, Design and Innovation and Design and Competitiveness. (kutatási tanulmány)

Ajánlott irodalom:

  • Zalavári József: A FORMA TERVEZÉSE – DESIGNÖKOLÓGIA. Scolar Kft. 2008. ISBN: 9789632440446
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Heskett, John (2009): Creating Economic Value by Design ; International Journal of Design Vol.3 No.1, p. 71-84
Verganti, Robert (2008): Design, Meanings, and Radical Innovation: A Metamodel and a Research Agenda. J PROD INNOV MANAG; 25, p.:436–456
Elérhető az egyetemi hálózaton
Kristensen et al. (2003): Plagiarized Designs: Understanding Consumer Acceptance. Advances in Consumer Research. Volume 6., p. 42-47.
C. Dell’Era, D. Horvath, M. Jahnke, Rylander, B. Tether, R. Verganti (2013): Review of Literature on Design, Design and Innovation and Design and Competitiveness (kutatási tanulmány)
€ Design | Measuring Design Value (kutatási tanulmány)

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.