Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Nemzetközi marketing

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MF44EAK04S
A tantárgy megnevezése (magyarul): Nemzetközi marketing
A tantárgy neve (angolul): International Marketing
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 24
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: előadás
Tantárgyfelelős tanszék: Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Jenes Barbara

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy a nemzetközi marketing beágyazódását mutatja be a vállalatpolitika egészébe. Részletesen vizsgálja a környezetet, az ahhoz való adaptáció követelményeit és lehetőségeit. Kiemelten foglalkozik a nemzetközi marketing kulturális környezetével, bemutatja a lehetséges vállalati stratégiákat és piaci lépéseket. A tárgy középpontjában nem az egyes ügyletek, hanem az ügyletek megtervezésének halmaza áll. A kurzus elvégzése után a hallgatók készen állnak arra, hogy egy konkrét termék külpiaci bevezetésének marketingjét megtervezzék és megszervezzék.

Évközi tanulmányi követelmények: óraközi gyakorlatok megoldása

Vizsgakövetelmény: Írásbeli zárthelyi 100 pont

Az értékelés módszere: 0-60 elégtelen
61-70 elégséges
70-80 közepes
81-90 jó
91-100 jeles

Tananyag leírása: Bevezetés a nemzetközi marketingbe, alapfogalmak
Külpiaci megjelenés, nemzetközi stratégiák
Nemzetközi környezet, kulturális különbségek
Nemzetközi üzleti szokások
Nemzetközi termék-, ár-, és értékesítési politika
Nemzetközi piackutatás
Nemzetközi fogyasztói magatartás
Összefoglalás

Órarendi beosztás: 4X3 alkalom

Kompetencia leírása: -

Félévközi ellenőrzések: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: -

Szak neve: ESTI Mérnök-Közgazdász Képzés

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Tóth Tamás: Nemzetközi marketing, Akadémiai Kiadó 2008

Ajánlott irodalom:

  • Cateora, P.: International Marketing, Irwin 2000
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.