Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Marketing

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MF44LAK02S
A tantárgy megnevezése (magyarul): Marketing
A tantárgy neve (angolul): Marketing
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 24 (elmélet)
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Simon Judit

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a hallgatóknak mélyebb és rendezett ismereteket közvetítsen a piacról, annak működéséről és a vállalatok piaci műveleteiről.

Évközi tanulmányi követelmények: A kurzus hallgatói csoportban a tanult témákat feldolgozó projektfeladatot oldanak meg.

Vizsgakövetelmény: A vizsgán számonkérésre kerülnek a kurzus keretein belül elhangzott információk és a kiadott tankönyv megfelelő fejezetei.

Az értékelés módszere: Projektfeladat: 20 %
Év végi vizsga: 80 %

Tananyag leírása: A kurzus során a hallgatók megismerik a marketing szerepét, alapvető fogalmait és átfogó képet kapnak a különböző marketingeszközökről és azok alkalmazhatóságáról.

Órarendi beosztás: A tantárgy Moodle felülete alapján.

Kompetencia leírása: A kurzus a következő ismeretek fejlesztéséhez járul hozzá:
- a társadalmi, gazdasági környezet ismerete elemzésének képessége
- a vállalati gazdálkodás átfogó ismerete
- specifikus marketing ismeretek, tervezési és elemzési készségek fejlesztése
- elemzési készségek fejlesztése

Félévközi ellenőrzések: A csoportos projektfeladat határidőre történő elkészítése.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: -

Szak neve: Jogász-közgazdász
Mérnök-közgazdász

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Bauer, A. - Berács, J. - Kenesei, Zs. (2014): Marketing alapismeretek, Akadémiai Kiadó.

Ajánlott irodalom:

  • Kotler, P. - Armstrong, G. - Wong, V. - Saunders, J.A. (2008): Principles of Marketing, Fifth European Edition, Pearson Ed.
Ajánlott irodalmak:
Kotler, P. - Armstrong, G. - Wong, V. - Saunders, J.A. (2008): Principles of Marketing, Fifth European Edition, Pearson Ed.
Megtalálható a Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Bauer, A. - Berács, J. - Kenesei, Zs. (2014): Marketing alapismeretek, Akadémiai Kiadó.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2015-04-10 22:34:36

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.