Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Zenei menedzsment és marketing

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MF44NAV02M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Zenei menedzsment és marketing
A tantárgy neve (angolul): Music Management and Marketing
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: BA
A tantárgy típusa: Választható tárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Neulinger Ágnes

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus célja, hogy naprakész tudást adjon a hazai és a nemzetközi zeneipar működéséről – beleértve annak történetét és egyelőre bizonytalan jövőjét. A hallgatók a szemeszter végén értőbb, tapasztaltabb és kritikusabb szemlélői lesznek a hazai és nemzetközi zeneipari folyamatoknak. A zenei menedzsment és marketing óra informatív előadások mellett a Corvinus falai közé hozza a zenészeket, a hangmérnököket, színpadmestereket: mindenkit, aki a zenében és a zenéért dolgozik.
Egy zenei fesztiválon nagyszínpadra kerülni bizony a fellépőnek sokszor hosszú évek munkája – mindennek eléréséhez egy szakmailag felkészült, lelkes stábra: szervezőkre, menedzserekre, technikusokra is szükség van. Célunk, hogy a hallgatók a kurzus befejeztével motiváltakká váljanak, hogy az életüket valamelyik szakterületnek szenteljék.

Évközi tanulmányi követelmények: Az előadásokon a hallgatók az adott témához tartozó fogalmakat, elméleteket ismerik meg, különös tekintettel a kötelező szakirodalom megvitatására. Ezt követően a szemináriumokon az adott területen elismert szakemberek meghívott vendég előadása, majd a hozzá intézett kérdések megválaszolása zajlik az órákon.

A szemináriumokon a hallgatók esettanulmányokat, feladatokat oldanak meg. Minden hallgatótól elvárt, hogy az adott órára a megjelölt irodalomból, esettanulmányból felkészüljön, a kiadott feladatokat elkészítse, és kész legyen a kérdések megválaszolására. A szemináriumokon való jelenlét kötelező. A szemináriumok esetében 3 alkalommal lehetséges a hiányzás. Három igazolatlan hiányzáson túl a félév nem fogadható el.

Vizsgakövetelmény: kollokvium

Az értékelés módszere: A félév kollokviummal zárul. A kollokviumi jegy a következőkből tevődik össze (melyek mindegyikének teljesítése kötelező):

Egyéni feladatok (írásbeli) 10 pont
Csoportos feladat 30 pont
Csoportos prezentáció 10 pont
Egyéni ZH (vizsga) 50 pont

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint.

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: A félév során a hallgatók egy-egy külső zeneipari szereplő (döntően zenekarok és promoterek) mellett dolgoznak maximum 4 fős csapatokban.
A gyakorlat célja, hogy a hallgatók hasznosíthassák elméleti tudásukat, miközben valóban megtanulják használni az órán megszerzett ismereteket, illetve betekintést nyerhetnek a hazai zeneipar működésébe.

A munkát egy csoportos prezentáció zárja. A prezentáció bemutatása a csoporttagok mindegyikének részvételével a félév utolsó óráján zajlik. Az előadások hossza 15 perc.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Egyéni írásbeli feladat, zh

Szak neve: Marketing mester

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Passmann, Donald: All You Need to Know About the Music Business: Revised and Updated for the 21st Century. Penguin: London, 2011.
  • Az előadásokra, szemináriumokra kijelölt tanulmányok, kiadott anyagok

Ajánlott irodalom:

  • Anderson, Chris: Hosszú farok. A végtelen választék átírja az üzlet szabályait. HVG Kiadói RT, 2007.
  • Anderson, Chris: Ingyen! A radikális árképzés jövője. HVG Kiadói Rt. 2009.
  • Gladwell, Malcolm: Fordulópont – Ahol a kis különbségekből nagy változás lesz. HVG Kiadói Rt. 2009.
  • Jávorszky Béla Szilárd – Sebők János: A magyarrock története 1-2. Népszabadág Rt. 2006.
  • Ómolnár Miklós: A rock napszámosai. Ifjúsági Rendező Iroda, 1987.
Ajánlott irodalmak:
Anderson, Chris: Hosszú farok. A végtelen választék átírja az üzlet szabályait. HVG Kiadói RT, 2007.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Anderson, Chris: Ingyen! A radikális árképzés jövője. HVG Kiadói Rt. 2009.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Gladwell, Malcolm: Fordulópont - Ahol a kis különbségekből nagy változás lesz. HVG Kiadói Rt. 2009.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Jávorszky Béla Szilárd - Sebők János: A magyarrock története 1-2. Népszabadág Rt. 2006.
Ómolnár Miklós: A rock napszámosai. Ifjúsági Rendező Iroda, 1987.
Kötelező irodalmak:
Passmann, Donald: All You Need to Know About the Music Business: Revised and Updated for the 21st Century. Penguin: London, 2011.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Az előadásokra, szemináriumokra kijelölt tanulmányok, kiadott anyagok

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.