Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Marketing Management und Forschung

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MF44NAV03M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Marketing Management und Forschung
A tantárgy neve (angolul): Marketing Management and Research
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: német
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Német Nyelvű Gazdálkodástudományi Képzési Központ Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Simon Judit

A tantárgy szakmai tartalma: Der Kurs befasst sich mit den wichtigsten Fragen des Marketingmanagement mit besonderem Schwerpunkt Marktforschung. Aufgrund der Globalisierung der Wirtschaft werden Fragen der Managementprozesse im Marketing in der Praxis immer wichtiger. Im Kurs werden die wichtigsten Probleme der Globalisierung als Herausforderung für das Marketing, sowie die Ziele, Konzepte und Instrumente des Marketing-Management dargestellt, mit besonderem Schwerpunkt die wichtigsten Fragen und Methoden der Marktforschung. In den Vorlesungen werden die theoretischen Darstellungen mit Fallbeispielen illustriert und untermauert, in den Übungen werden Fallbeispiele diskutiert und gelöst.

Évközi tanulmányi követelmények: Hausarbeit, Übungsaufgaben

Vizsgakövetelmény: Klausur (50%)
Gruppenarbeit: Fallstudie (50%)

Az értékelés módszere: Auswertung von Hausarbeit und Klausuerafgaben

Tananyag leírása: ChristianHomburg/Harley Krohmer: Marketingmanagement, Gabler, Wiesbaden, 2006, ausgewaehlte Kapitel
Aufgaben

Órarendi beosztás: Grundlagen, Märkte als Bezugs-und Zielobjekte des Marketing
Informationsbezogene Perspektive: Grundlagen und Prozess der Marktforschung
Datenanalyse und -Integration
Theoretische Perspektive – das erhalten des Konsumenten
Das Verhalten organisationalen Kunden
Strategische Perspektive – Analyse der strategischen Ausgangssituation
Strategische Perspektive–Formulierung, Bewertung und Auswahl von Marketingstrategien
Implementationsbezogene Perspektive
Führungsbezogene Perspektive
Praesentation Fallstudien
Praxisbezogene Strategie
Praxisbezogene Strategie

Kompetencia leírása: Kenntnisse der Marketing Strategie, der Analyse der Marktforschungergebnissen

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • ChristianHomburg/Harley Krohmer: Marketingmanagement, Gabler, Wiesbaden, 2006

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Simon Judit

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/2Dr. Simon Judit
EElmélet2018/19/2Dr. Simon Judit


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.