December - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Tantárgy adatlap

Grundlagen des Marketing

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MF44NBK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Grundlagen des Marketing
A tantárgy neve (angolul): Foundation of Marketing
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb):  2+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:  tavaszi félév
Az oktatás nyelve:  német
Előtanulmányi kötelezettségek:  nincs
A tantárgy típusa:  kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Német Nyelvű Gazdálkodástudományi Képzési Központ Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Zsóka Ágnes

A tantárgy szakmai tartalma:  Das Ziel des Faches ist es, den Studierenden vertiefte Kenntnisse über die Markt- und Absatzpolitik des Unternehmens zu vermitteln. In mikroökonomischer Betrachtungsweise werden die Probleme des Marketing als unternehmerische Aufgabe behandelt. Der Unterricht ist nach Möglichkeit praxisorientiert. Dementsprechend werden auch die theoretischen Fragen und Probleme während der Aufarbeitung mit aktuellen praktischen Aufgaben und Themenkreisen verknüpft und diskutiert.

Évközi tanulmányi követelmények: Komplex csoportos házi feladat megoldása és prezentálása a marketing mix eszköztárához kapcsolódóan (25%).
Az órákon elvárás az aktív részvétel, amely az összes teljesítmény 10%-át teszi ki.

Vizsgakövetelmény: A félév végén írt vizsgadolgozat alapja a tantárgy írott és előadott tananyaga. A dolgozat az összes teljesítmény 65%-át teszi ki.

Az értékelés módszere: Az értékelés a szokásos ötfokozatú skálán történik, a zárthelyi dolgozat megírásának időtartama 90 perc, amely esszékérdések megválaszolásából áll. A teljesítményekhez az elért pontszámokhoz tartozó érdemjegyskála a következő:
0–60 elégtelen
61–70 elégséges
71–80 közepes
81–90 jó
91- jeles

Tananyag leírása: Thematik:

1. W: 1. Februar
Struktur des Semesters: Themen, Veranstaltungen, Anforderungen
Homburg/Einleitung: Grundlagen zum Marketing und Marketing Management
Begriff und Merkmale des Marketing
Grundeinstellung des Unternehmens gegenüber dem Markt
Die 7 Perspektiven des Marketing
(Vorlesung und Seminar von Dr. Ágnes Zsóka)
2. W: 8. Februar Homburg/Teil I: Theoretische Perspektive: Das Verhalten von Konsumenten
(Vorlesung und Seminar von Dr. Ágnes Zsóka)
3. W: 15 Februar Homburg/Teil II: Informationsbezogene Perspektive
Grundlagen und Prozess der Marktforschung
Datenanalyse und Interpretation
(Vorlesung und Seminar von Dr. Patrick Bohl)
4. W: 22 Februar Homburg/Teil II: Informationsbezogene Perspektive (Fortsetzung) Homburg/Teil IV: Instrumentelle Perspektive: Produktpolitik
(Vorlesung von Dr. Patrick Bohl, Seminar von Dr. Ágnes Zsóka)
5. W: 1 März Homburg/Teil IV: Instrumentelle Perspektive: Produktpolitik (Fortsetzung)
(Vorlesung und Seminar von Dr. Ágnes Zsóka)
6. W: 8 März Homburg/ Teil IV: Instrumentelle Perspektive: Preispolitik und Vertriebspolitik
Blockveranstaltung der Passauer Professoren: 7-9 März
Am 7. März: 15.30- 18.50 Raum E 399
Teil 1 und 2: Vorlesungen zum Thema Preispolitik

Am 8. März: 15.30-18.50 Raum C 102
Teil 1: Vorlesung zum Thema Vertriebspolitik
Teil 2: Übung zum Thema Preispolitik
Am 9. März: 9.50-11.20 Raum wird später mitgeteilt
Übung zum Thema Preispolitik
Die Teilnahme ist an der ganzen Blockveranstaltung obligatorisch!
7. W: 15 März Keine Stunde
8. W: 22 März Gastvortrag von Dr. Thomas Narbeshuber, Geschäftsführer von BASF Ungarn – Teilnahme ist obligatorisch!
Seminar: Kommunikationspolitik (von Dr. Ágnes Zsóka)
9. W: 29 März Homburg/ Teil IV: Instrumentelle Perspektive: Kommunikationspolitik
(Vorlesung und Seminar von Dr. Ágnes Zsóka)
10. 5 April Management von Verkaufsförderung und Public Relations
(Vorlesung und Seminar von Dr. Patrick Bohl)
11. W: 12 April Business-to-Business-Marketing und das Kaufverhalten organisationaler Kunden
(Vorlesung von Dr. Patrick Bohl)
Termin der Teamarbeit (Hausarbeit UND Präsentation): 9 April, 20.00 – Bitte beide Teile hochladen!
Seminar: Präsentationen von Studentengruppen
12. W: 26 April Teil V: Institutionelle Perspektive
Dienstleistungsmarketing
(Vorlesung von Dr. Patrick Bohl)
Seminar: Präsentationen von Studentengruppen
13. W: 3 Mai Homburg/ Teil VI: Implementationsbezogene Perspektive
Homburg/ Teil VII: Führungsbezogene Perspektive
(Vorlesung von Dr. Ágnes Zsóka)
Seminar: Präsentationen von Studentengruppen
14. W: 10 Mai Teil V: Institutionelle Perspektive
Handelsmarketing
Vorlesung und Seminar von Dr. Patrick Bohl)
Zusammenfassung, Bewertung
Prüfungstermin Klausur
Die Aufgaben zur Preispolitik und Vertriebspolitik werden von den Passauer Professoren gegeben und korrigiert.

Órarendi beosztás: A NEPTUNHallgatói Információs Rendszer szerint.

Kompetencia leírása: A hallgató megismeri a Marketing alapjait. Az évközi feladatok eredményeképpen képessé válik a tanult elméletek gyakorlati példákon történő tesztelésére, gyakorlati példák elemzésére.

Félévközi ellenőrzések: Csoportos házi feladat és prezentáció.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: Gazdálkodási és menedzsment (BA), Kereskedelem és marketing (BA), Nemzetközi gazdálkodás (BA), Pénzügy és számvitel (BA), Turizmus és vendéglátás (BA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Homburg C.: Grundlagen des Marketingmanagements, I, II, IV, V, VI, VII. fejezetek

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Homburg, C./Kromer H.: Grundlagen des Marketingmanagements : Einführung in Strategie, Instrumente, Umsetzung und Unternehmensführung, Wiesbaden, 2003
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2017-02-02 18:11:12

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.