Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Grundlagen des Marketing

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MF44NBK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Grundlagen des Marketing
A tantárgy neve (angolul): Foundation of Marketing
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb):  2+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:  tavaszi félév
Az oktatás nyelve:  német
Előtanulmányi kötelezettségek:  nincs
A tantárgy típusa:  kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Német Nyelvű Gazdálkodástudományi Képzési Központ Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Zsóka Ágnes

A tantárgy szakmai tartalma:  Das Ziel des Faches ist es, den Studierenden vertiefte Kenntnisse über die Markt- und Absatzpolitik des Unternehmens zu vermitteln. In mikroökonomischer Betrachtungsweise werden die Probleme des Marketing als unternehmerische Aufgabe behandelt. Der Unterricht ist nach Möglichkeit praxisorientiert. Dementsprechend werden auch die theoretischen Fragen und Probleme während der Aufarbeitung mit aktuellen praktischen Aufgaben und Themenkreisen verknüpft und diskutiert.

Évközi tanulmányi követelmények: Komplex csoportos házi feladat megoldása és prezentálása a marketing mix eszköztárához kapcsolódóan (25%).
Az órákon elvárás az aktív részvétel, amely az összes teljesítmény 10%-át teszi ki.

Vizsgakövetelmény: A félév végén írt vizsgadolgozat alapja a tantárgy írott és előadott tananyaga. A dolgozat az összes teljesítmény 65%-át teszi ki.

Az értékelés módszere: Az értékelés a szokásos ötfokozatú skálán történik, a zárthelyi dolgozat megírásának időtartama 90 perc, amely esszékérdések megválaszolásából áll (összesen 65%).
A teljesítményekhez az elért pontszámokhoz tartozó érdemjegyskála a következő:
0–60 elégtelen
61–70 elégséges
71–80 közepes
81–90 jó
91- jeles

Tananyag leírása: Thematik:

1. Woche:
Struktur des Semesters: Themen, Veranstaltungen, Anforderungen
Homburg/Einleitung: Grundlagen zum Marketing und Marketing Management
Begriff und Merkmale des Marketing
Grundeinstellung des Unternehmens gegenüber dem Markt
Die 7 Perspektiven des Marketing
2. Woche: Homburg/Teil I: Theoretische Perspektive: Das Verhalten von Konsumenten
3. Woche: Homburg/Teil II: Informationsbezogene Perspektive
Grundlagen und Prozess der Marktforschung
Datenanalyse und Interpretation
4. Woche: Homburg/Teil II: Informationsbezogene Perspektive (Fortsetzung) Homburg/Teil IV: Instrumentelle Perspektive: Produktpolitik
5. Woche: Homburg/Teil IV: Instrumentelle Perspektive: Produktpolitik (Fortsetzung)
6. Woche: Homburg/ Teil IV: Instrumentelle Perspektive: Preispolitik und Vertriebspolitik
Blockveranstaltung der Passauer Professoren: immer im März
Teil 1 und 2: Vorlesungen und Seminare zum Thema Preispolitik und Vertriebspolitik
Die Teilnahme ist an der ganzen Blockveranstaltung obligatorisch!
7. Woche: Hombur/ Teil IV: Kommunikationspolitik
8. Woche: Kommunikationspolitik
9. Woche: Handelsmarketing und Business-to-Business-Marketing
10. Woche: Teil V: Institutionelle Perspektive - Dienstleistungsmarketing
11. Woche: Präsentationen von Studentengruppen
12. Woche: Homburg/ Teil VI: Implementationsbezogene Perspektive
Homburg/ Teil VII: Führungsbezogene Perspektive
Zusammenfassung, Bewertung
Prüfungstermin Klausur
Die Aufgaben zur Preispolitik und Vertriebspolitik werden von den Passauer Professoren gegeben und korrigiert.

Órarendi beosztás: A NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint.

Kompetencia leírása: A hallgató megismeri a Marketing alapjait. Az évközi feladatok eredményeképpen képessé válik a tanult elméletek gyakorlati példákon történő tesztelésére, gyakorlati példák elemzésére.

Félévközi ellenőrzések: Csoportos házi feladat és prezentáció.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: Gazdálkodási és menedzsment (BA), Kereskedelem és marketing (BA), Nemzetközi gazdálkodás (BA), Pénzügy és számvitel (BA), Turizmus és vendéglátás (BA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Homburg C.: Grundlagen des Marketingmanagements, I, II, IV, V, VI, VII. fejezetek

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Homburg, C./Kromer H.: Grundlagen des Marketingmanagements : Einführung in Strategie, Instrumente, Umsetzung und Unternehmensführung, Wiesbaden, 2003
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Zsóka Ágnes, , Somosi Ágnes

Utolsó módosítás: 2019-02-08 12:52:53

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/2Dr. Zsóka Ágnes, , Somosi Ágnes
EElmélet2018/19/2, Somosi Ágnes, Dr. Zsóka Ágnes


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.