Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Fogyasztáselmélet és vásárlói magatartás

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MF44NBK01M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Fogyasztáselmélet és vásárlói magatartás
A tantárgy neve (angolul): Consumption Theory and Customer Behavior
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): előadás+szeminárium
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 2
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: MA
Tantárgyfelelős tanszék: Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Neulinger Ágnes

A tantárgy szakmai tartalma: A marketing célja a célpiaci fogyasztók igényeinek és szükségleteinek a kielégítése. A fogyasztói magatartás megértése és a fogyasztók megismerése nem könnyű feladat.
A kurzus célja:
• hogy a félév során a hallgatók ismerkedjenek meg azzal, hogyan jön létre a vásárlási döntés, és hogy milyen tényezők befolyásolják a döntést,
• valamint gyakorlati ismereteket szerezzenek arról, hogyan hasznosíthatják a marketingmenedzserek ezeket az információkat hatékonyan.

A félév során a hallgatók megismerik a különféle koncepciókat arra vonatkozóan, hogy a fogyasztók hogyan és miért választják azt a terméket vagy azt a szolgáltatást, amit választanak, és azt hogy milyen tényezőktől függően alakul a fogyasztói magatartás.

Évközi tanulmányi követelmények: Csoportos feladat, poszter készítése és bemutatása (25 pont)
Szemináriumi szereplés (25 pont)
o vita részvétel: 5 pont
o esettanulmány megoldások: 10 pont
o órai aktivitás: 5 pont
o egyéni esszé: 5 pont

Vizsgakövetelmény: A zárthelyi dolgozat megírásának feltétele az Aláírás. Aláírás az órai részvételre, a kiadott feladatokra és a csoportos munka beadására vonatkozó feltételek teljesítésével szerezhető. Aláírás hiányában a hallgató zárthelyi dolgozatot nem írhat, a félévet ismételnie kell.

Az értékelés módszere: A félév értékelése:
A félév kollokviummal zárul.
A kollokviumi jegy a következőkből tevődik össze:
Csoportos feladat, poszter készítése és bemutatása (25 pont)
Szemináriumi szereplés (25 pont)
ZH (50 pont)
Összesen 100 pont, a kollokviumi jegy ponthatárai:
0-60 pont elégtelen; 61- 70 pont elégséges; 71- 80 pont közepes; 81- 90 pont jó; 91 pont felett jeles

Tananyag leírása: Az előadások témakörei:
Fenntartható fogyasztás
A fogyasztóvá válás folyamata Magyarországon
Családi férfiszerepek a mai Magyarországon
Nők és fogyasztás
A mai magyar fogyasztó
A „senior” szegmens fogyasztói magatartása és a kognitív életkor
Fogyasztói viselkedés online
Innovation adoption and resistance in consumer behavior
Fogyasztói viselkedés a gyakorlatban

Órarendi beosztás: Előadás: kedd, 14.5 0-16.10 (E II.ea.)
Szeminárium:kedd 16.30-17.50, kedd 18.10-19.30 és szerda 14.50-16.10

Kompetencia leírása: A fogyasztói viselkedés sajátosságainak megértése, az elemzési készség fejlesztése, vitakultúra/érvelés technika fejlesztése, kooperáció erősítése.

Félévközi ellenőrzések: Vita gyakorlat
Esettanulmány megoldások
Szemináriumi aktivitás

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 1. Csoportos feladat
2. Vita gyakorlat
3. Esettanulmány megoldások
- Gondolja végig, foglalja össze az eset megoldásához kötődő álláspontját, azaz hogy mit tenne vagy nem tenne adott helyzetben, valamint az előnyöket, amivel a döntés jár.
- Gondolja végig a javaslatának indoklását pl. piac, versenyhelyzet, belső tényezők, hogy mi áll a döntése hátterében. Készüljön fel arra, hogy tudja megmagyarázni, hogy miért az adott alternatívát választotta, illetve a többit miért nem. Ennek részeként érintheti a fogyasztói viselkedés sajátosságait, a vállalat erősségeit/ gyengeségeit, a szervezeti jellemzőket, a versenykörnyezetet, a vállalat jellemzőit, értékeit. Ha szükséges és lehetséges, végezze el a szükséges számításokat az esetben szereplő adatok alapján.
4. Egyéni esszé (Szabad stílusú esszé megírása, előzetesen megadott témában.)

Szak neve: Marketing Mester szak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Kötelező irodalom
 • 1. Az előadások és szemináriumok anyagai
 • 2. Hofmeister Tóth Ágnes (2003): Fogyasztói magatartás, Aula Kiadó
 • 3. Kozák Ákos: Kincskeresők, HVG Kiadó, 2008

Ajánlott irodalom:

 • Ajánlott irodalom
 • 1. Zentai Violetta (1996): A fogyasztás kultúrája és a történelem. In Replika, 21-22: 139-159
 • 2. Csikszentmihalyi, M. (2000): The cost and benefits of consuming. Journal of Consumer Research, 27, September, 267-72.
 • 3. Hofmeister Tóth, Á. – Kainzbauer, A. – Brück, F.- Neulinger, Á. (2005): Kulturális értékek, dimenziók, standardok, (Values and Cultural Standards) Vezetéstudomány, XXXVI. Évf. 2. szám.pp.2-15.
 • 4. Neulinger Á. - Simon J. - Kelemen K. - Hofmeister Á. - Neumann-Bódi E. (2010): Fogyasztói magatartás a hazai utazási szolgáltatások piacán - A hibrid vásárlói magatartás vizsgálata. Vezetéstudomány 6., p. 50-62.
 • 5. Hofmeister Ágnes - Kelemen Kata - Piskóti Marianna (2010): Környezettudatos fogyasztói magatartásminták a magyar háztartásokban. Marketing Oktatók 16. Konferenciája Új Marketing Világtrend. 2010. augusztus 26-27., Budapest, http://www.sustainable.consumption.uni-corvinus.hu/index.php?id=31406
 • 6. Hofmeister, Á – Neulinger, Á (2011): Generational differences in consumption patterns in Hungary, International Journal of Economics and Business Research, Vol. 3, No.1, pp. 118 - 130
 • 7. Scitovsky T.(1990) Örömtelen gazdaság, Az amerikai életmód c. fejezet
 • 8. Törőcsik M. (2003) Trendek. KJK Kerszöv.
 • 9. Törőcsik Mária (2007) Vásárlói magatartás KJK Kerszöv
Ajánlott irodalmak:
Zentai Violetta (1996): A fogyasztás kultúrája és a történelem. In Replika, 21-22: 139-159
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Csikszentmihalyi, M. (2000): The cost and benefits of consuming. Journal of Consumer Research, 27, September, 267-72.
Elérhető az egyetemi hálózaton.
Hofmeister Tóth, Á. - Kainzbauer, A. - Brück, F.- Neulinger, Á. (2005): Kulturális értékek, dimenziók, standardok, (Values and Cultural Standards) Vezetéstudomány, XXXVI. Évf. 2. szám.pp.2-15.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Neulinger Á. - Simon J. - Kelemen K. - Hofmeister Á. - Neumann-Bódi E. (2010): Fogyasztói magatartás a hazai utazási szolgáltatások piacán - A hibrid vásárlói magatartás vizsgálata. Vezetéstudomány 6., p. 50-62.
Elérhető az egyetemi hálózaton
Hofmeister Ágnes - Kelemen Kata - Piskóti Marianna (2010): Környezettudatos fogyasztói magatartásminták a magyar háztartásokban. Marketing Oktatók 16. Konferenciája Új Marketing Világtrend. 2010. augusztus 26-27., Budapest,
Hofmeister, Á - Neulinger, Á (2011): Generational differences in consumption patterns in Hungary, International Journal of Economics and Business Research, Vol. 3, No.1, pp. 118 - 130
Elérhető az egyetemi hálózaton
Scitovsky T.(1990) Örömtelen gazdaság, Az amerikai életmód c. fejezet
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Törőcsik M. (2003) Fogyasztói magatartás trendek : Új fogyasztói csoportok. KJK Kerszöv.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Törőcsik Mária (2007) Vásárlói magatartás KJK Kerszöv
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Kötelező irodalmak:
Hofmeister Tóth Ágnes (2003): Fogyasztói magatartás, Aula Kiadó
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kozák Ákos: Kincskeresők, HVG Kiadó, 2008
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Neulinger Ágnes,

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Neulinger Ágnes
G1Gyakorlat2018/19/2Neulinger Ágnes
G4Gyakorlat2018/19/2
G3Gyakorlat2018/19/2
G2Gyakorlat2018/19/2Neulinger Ágnes


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.