Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Marketingkutatás és piacelemzés

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MF44NBK02M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Marketingkutatás és piacelemzés
A tantárgy neve (angolul): Marketing Research and market analysis
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: ősz, tavasz
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelező szaktárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Simon Judit

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy a Marketingkutatás Bachelor tárgy szerves folytatása. A tárgy a marketingkutatási folyamatban az adatfeldolgozás módszertanával, az adatok érékelésével és értelmezésével foglalkozik. Az előadások a témakör elméletét, módszertanát, míg a számítógépes gyakorlat az SPSS programcsomag marketingkutatásban való értelmezési gyakorlatával foglalkozik.

Évközi tanulmányi követelmények: Elvárt az előadások és szemináriumok látogatása (a sezmináriumok kötelezőek).
Évközi feladatok: tesztek a moddle felületen, évközi projektmunka beaddandó házi feladattal és przentálással

Vizsgakövetelmény: Az értékelés a Marketing és Média Intézet egységes osztályzati rendszere alapján történik:
Elégtelen (1) 0 - 60 pont
Elégséges (2) 61- 70 pont
Közepes (3) 71- 80 pont
Jó (4) 81- 90 pont
Jeles (5) 91-100 pont

Az értékelés módszere: A tárgy értékelési szerkezete:
1. csoportos házi dolgozat 30 pont
2. házi dolgozat prezentálása 10 pont
3. géptermi dolgozat (SPSS) 11 pont
4. Évközi tesztek (3*3 pont) 9 pont
5. zárthelyi dolgozat 40 pont
Összesen 100 pont

Tananyag leírása: A marketingkutatási probléma és kutatási terv lépéseinek áttekintése
Bevezetés az SPSS-be, az adatbeviteli terv
Egy- és kétváltozós elemzések, hipotézisvizsgálat
Varianciaelemzés
Korreláció- és regresszióelemzés
Faktorelemzés
Klaszterelemzés
Diszkriminanciaelemzés
Logisztikus regresszió
A többdimenziós skálázás, korreszpondencia elemzés
A kutatási jelentés és prezentáció
Conjoint elemzés
Összegzés, konzultáció
A PIACKUTATÁS NAPJA

Órarendi beosztás: Időpont
Előadás Szeminárium
09.febr 11.febr
16.febr 18.febr
23.febr 25.febr
02.márc 04.márc
09.márc 11.márc
16.márc 18.márc
23.márc 25.márc
30.márc 01.ápr
06.ápr 08.ápr
13.ápr 15.ápr
20.ápr 22.ápr
27.ápr 29.ápr
04.máj 06.máj
13.máj A Piackutatás Napja

Kompetencia leírása: Az oktatás célja kettős: részben igyekszik megismertetni a hallgatókat a többváltozós statisztikai módszerek marketingkutatási alkalmazási lehetőségeivel, részben képessé kívánja tenni a hallgatókat egy piackutatási projekt teljes kivitelezésére, különös tekintettel az elemzési lehetőségek ismeretére. Ez utóbbit célozza az átfogó házi dolgozat, a projekt előírása. A hallgató képessé válik a marketingkutatásnak a vállalati márketingfolyamatokban való hasznosulásának áttekintésére is, ezt szolgálja az egész napos "A Piackutatás Napja" című konferencia is.

Félévközi ellenőrzések: Évközi tesztek – A Moodle rendszeren keresztül
1. Marketingkutatás alapjai – BEUGRÓ TESZT. Tananyag: Naresh K. Malhotra-Simon Judit: Marketingkutatás, Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, 2009, 1 – 14 fejezet, különös hangsúllyal a kvantitatív témakörök
Időpont: 2010. február 25. A TESZTEN 50% FELETTI EREDMÉNY ELÉRÉSE SZÜKSÉGES. AKI EZT NEM TELJESÍTI, A TÁRGYAT SEM TUDJA TELJESÍTENI! Pótlás/ javítás: 2010. március 4.
2. Évközi elméleti tesztek. Tananyag: A tanórák teszt időpontjáig feldolgozott témakörei. Elérhető pontszám: 3 pont/ alkalom, összesen 9 pont, Időpont: 2010. március 11, március 25 ás április 8.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Valós vállalati problémákon alapuló briefek alapján teljes piackutatási projekt elvégzése.

Szak neve: Marketing mester

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Tankönyv: Naresh K. Malhotra-Simon Judit: Marketingkutatás, Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, 2009
  • A marketingkutatás kvantitatív módszerei. Oktatási segédanyag. A web-en elérhető és letölthető.

Ajánlott irodalom:

  • Mitev Ariel-Sajtos László: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó
Ajánlott irodalmak:
Mitev Ariel-Sajtos László: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv, Alinea Kiadó
Megtalálható a Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Naresh K. Malhotra-Simon Judit: Marketingkutatás, Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, 2009
Megtalálható a Könyvtárban
A marketingkutatás kvantitatív módszerei. Oktatási segédanyag. A web-en elérhető és letölthető.

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Simon Judit, Pusztai Tamás, Kun Zsuzsanna

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GSzeminárium2018/19/2Dr. Simon Judit
G3Gyakorlat2018/19/2Pusztai Tamás
G2Gyakorlat2018/19/2Kun Zsuzsanna
G1Gyakorlat2018/19/2Kun Zsuzsanna


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.