Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Üzleti kommunikáció

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MF44NBK03M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Üzleti kommunikáció
A tantárgy neve (angolul): Business Communication
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): szeminárium
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: minden félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Mitev Ariel Zoltán

A tantárgy szakmai tartalma: Megismertetni a hallgatókat az üzleti kommunikáció és a tárgyalás elméleti és gyakorlati kérdéseivel. A kurzus során a hallgatók megismerik az üzleti kommunikáció különféle típusait, a tárgyalási folyamat egyes szakaszait, a felkészüléstől a tárgyalás befejezéséig (üzletkötés). A témáról rengeteget lehet olvasni, azonban csak úgy lehet megtanulni tárgyalni, ha valaki maga is részt vesz a tárgyalási folyamatban.

Évközi tanulmányi követelmények: Részvétel a gyakorlatokban és szerepjátékokban, projektmunka

Vizsgakövetelmény: Zárthelyi a kötelező irodalom alapján

Az értékelés módszere: Az értékelés alapja:
Órai részvétel 40 %
Projekt 20 %
Zárthelyi 40 %

Tananyag leírása: lásd: órarendi beosztás

Órarendi beosztás: Beosztás tanítási hét és témakör szerint:
Hét Témakör
1. Az üzleti kommunikáció kontextusa, bevezetés
2. A kommunikáció alapjai, önismereti tesztek
3. Nem verbális kommunikáció
4. Értekezlet és prezentáció
5. Írásbeli kommunikáció
6. A meggyőző üzleti kommunikáció
7. Az üzleti tárgyalás környezete és körülményei
8. Tárgyalás és konfliktus
9. A konfliktus kezelése
10. A tárgyalás szakaszai, Felkészülés a tárgyalásra
11. Nemek szerepe a tárgyalásokban
12. Disztributív tárgyalások
13. Integratív tárgyalások
14. Harmadik fél bevonása a tárgyalásokba, komplex tárgyalási helyzetek
Tárgyalási stílusok különböző kultúrákban

Kompetencia leírása: A tárgy keretében a hallgatók konkrét üzleti kommunikációs esetekben, illetve tárgyalási szituációkban gyakorolnak, elemzik a lehetséges kimeneteleket. A szituációs játékok kapcsán lehetőség nyílik az egyéni kommunikációs és tárgyalási stílus megismerésére és fejlesztésére.

Félévközi ellenőrzések: Minden órán konkrét kommunikációs eseteket, tárgyalási szituációkat oldunk meg és elemzünk, vagyis a hallgatók gyakorolják a tárgyalás valamilyen elméleti aspektusának gyakorlati alkalmazását.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Szemináriumi helyzetgyakorlatok, esetek

Szak neve: Vállalkozásfejlesztés (MSC)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Hofmeister-Tóth Ágnes - Mitev Ariel (2007): Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ajánlott irodalom:

  • Fisher, Roger - Ury, William - Patton, Bruce (2014): A sikeres tárgyalás alapjai. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest.
Ajánlott irodalmak:
Fisher, Roger - Ury, William - Patton, Bruce (2014): A sikeres tárgyalás alapjai, Bagolyvár Kvkiadó, Budapest.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Hofmeister-Tóth Ágnes - Mitev Ariel (2007): Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Mitev Ariel Zoltán

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/2Mitev Ariel Zoltán


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.