Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Kvalitatív és kvantitatív kutatási módszerek

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MF44NCK01M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Kvalitatív és kvantitatív kutatási módszerek
A tantárgy neve (angolul): Qualitative and Quantitative Research Methods
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Nincs
A tantárgy típusa: Gyakorlati jegyes
Tantárgyfelelős tanszék: Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Neulinger Ágnes

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy oktatásának célja, hogy a korábban megszerzett marketingkutatási ismereteket kibővítse és elmélyítse. Az oktatás során nagy hangsúlyt fektetünk az elmélet és gyakorlat kapcsolatára, a gyakorlati ismeretek elsajátítását a marketingkutatásban nagy tapasztalattal rendelkező vendégelőadók, illetve vállalatlátogatások támogatják. Az oktatásban olyan szoftveres ismeretet, illeve elemzési eljárásokat tanítunk, amelyek a gyakorlati piackutatásban gyakran alkalmazottak, ismeretük a jövőben mind az ügynökségi-, mind az ügyféloldali munkavégzést támogatja. A tanórák rugalmasan kerülnek megrendezésre, tekintettel a vállalatlátogatásokra, összevont órákra.

Évközi tanulmányi követelmények: A tárgy gyakorlati jegyes, így az évközi számonkérés rendszeres.
Ennek részei:
1. Mélyinterjú készítése
2. Kvalitatív elemzés mélyinterjúk alapján
3. Szövegelemzés Nvivo program segítségével
4. MDS elemzés
5. Záró prezentáció készítése

Vizsgakövetelmény: A félév gyakorlati jeggyel zárul, a jegy a félév során elvégzett feladatokkal szerzett pontszámokkal alakul ki.

Az értékelés módszere: Házi feladat 1: interjúkészítés (egyéni pontszám az interjúk minősége alapján): 5 pont
Házi feladat 2: kvalitatív elemzés (csoport pontszám): 10 pont
Tartalomelemzés elkészítése és prezentálása (benne esszék leadása): 20 pont (15+5)
MDS elemzés elkészítése: 20 pont
Záró prezentáció: 15 pont
Összesen: 70 pont

Tananyag leírása: 1. Bevezető óra, a félév menete és követelmények ismertetése, a kutatási feladat bemutatása, csoportok megalakulása
2. A kvalitatív kutatás megtervezése: mélyinterjú guide elkészítése (kutatási probléma jobb megértéséhez) és a tartalomelemzési feladat értelmezése/megvitatása.
3. Hogyan dolgozzunk fel mélyinterjúkat? Milyen a egy kvalitatív kutatási jelentés? Insight-ok.
4. Vállalatlátogatás
5. Hallgatói prezentációk a szakirodalomról és a mélyinterjúk eredményeiről
6. A tartalomelemzés elmélete és gyakorlata
7. Az NVivo szoftver használata
8. Gyakorlás az NVivo szoftver segítségével
9. Gyakorlás az NVivo szoftver segítségével
10. A tartalomelemzési feladat bemutatása
11. MDS elemzés elmélete és gyakorlata
12. MDS elemzés gyakorlása
13. MDS elemzés gyakorlása
14. Záró prezentációk

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint az órák hétfőn 13:40 és 17:00 óra között zajlanak a Sóházban (S116).

Kompetencia leírása: Elemzési kompetencia, benne kvalitatív elemzés és szoftveres szövegelemzés.

Félévközi ellenőrzések: 4 félévközi feladat szerepel a kurzuson (mélyinterjú készítése, kvalitatív elemzés mélyinterjúk alapján, szövegelemzés Nvivo program segítségével, MDS elemzés), amelyet egy záró prezentáció bemutatása követ.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Mélyinterjú készítése, egyéni szemináriumi feladatok.

Szak neve: Marketing mester szak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • A félév elején megadott szakcikkek

Ajánlott irodalom:

  • Tankönyv: Naresh K. Malhotra-Simon Judit: Marketingkutatás, Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, 2009
  • Mitev Ariel-Sajtos László: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó
Ajánlott irodalmak:
Mitev Ariel-Sajtos László: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv ; Alinea Kiadó
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Naresh K. Malhotra-Simon Judit: Marketingkutatás, Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, 2009
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-11-06 15:17:31

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/2
EElmélet2018/19/2


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.