Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Nemzetközi marketing

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MF44NCK07B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Nemzetközi marketing
A tantárgy neve (angolul): International Marketing
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: marketing
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Malota Erzsébet

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy a nemzetközi marketing vállalatpolitika egészébe való beágyazódását mutatja be. Részletesen vizsgálja a környezetet, az ahhoz való adaptáció követelményeit és lehetőségeit. Kiemelten foglalkozik a nemzetközi marketing kulturális környezetével, bemutatja a lehetséges vállalati stratégiákat és piaci lépéseket. A tárgy középpontjában nem az egyes ügyletek, hanem az ügyletek megtervezésének halmaza áll. A kurzus elvégzése után a hallgatók készen állnak arra, hogy egy konkrét termék külpiaci bevezetését megtervezzék.

Évközi tanulmányi követelmények: csoportos projekt, nemzetközi marketing terv

Vizsgakövetelmény: írásbeli vizsga

Az értékelés módszere:  csoportos projekt (5 fő) 20%
dolgozat (10 oldal) 10%
prezentáció (15 perc) 10%
 szemináriumi órai munka, aktivitás 15%
 írásbeli vizsga a vizsgaidőszakban 65%

előadáslátogatás +5 pont

Tananyag leírása: Bevezetés a nemzetközi marketingbe, tárgyismertetés
Gazdasági, földrajzi, politikai, jogi és technológiai környezet
Kulturális környezet
Nemzetközi fogyasztói magatartás
Nemzetközi termék és márkapolitika
Nemzetközi marketingkommunikáció
Vállalati gyakorlatok, vendégelőadás
Országmárkázás

Órarendi beosztás: neptun szerint

Kompetencia leírása: A kurzus elvégzése után a hallgatók készen állnak arra, hogy
-egy konkrét termék külpiaci bevezetését megtervezzék
- egy vállalat nemzetközi aktivitását értékeljék
-megtervezzék a nemzetközi marketing aktivitásokat
-döntéshozatal és elemzési készég fejlesztése vállalati esetek alapjánFélévközi ellenőrzések: csoportos projektfeladat

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: -

Szak neve: Nemzetközi Gazdálkodás

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Rekettye Gábor, Tóth Tamás, Malota Erzsébet: Nemzetközi marketing, Akadémiai Kiadó 2015
  • Malota Erzsébet (szerk.): Marketing nemzetközi színtéren. Esettanulmányok a hazai és külföldi piacokról. Alinea Kiadó 2015
  • Előadások és szemináriumok anyaga

Ajánlott irodalom:

  • Philip R. Cateora, International Marketing, McGraw Hill/Irwin 2014
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Rekettye Gábor, Tóth Tamás, Malota Erzsébet: Nemzetközi marketing, Akadémiai Kiadó 2015
Malota Erzsébet (szerk.): Marketing nemzetközi színtéren. Esettanulmányok a hazai és külföldi piacokról. Alinea Kiadó 2015

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2019-02-12 12:15:09

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.