Szeptember - 2017
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Nemzetközi marketing

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MF44NCK07B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Nemzetközi marketing
A tantárgy neve (angolul): International Marketing
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: marketing
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Malota Erzsébet

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy a nemzetközi marketing vállalatpolitika egészébe való beágyazódását mutatja be. Részletesen vizsgálja a környezetet, az ahhoz való adaptáció követelményeit és lehetőségeit. Kiemelten foglalkozik a nemzetközi marketing kulturális környezetével, bemutatja a lehetséges vállalati stratégiákat és piaci lépéseket. A tárgy középpontjában nem az egyes ügyletek, hanem az ügyletek megtervezésének halmaza áll. A kurzus elvégzése után a hallgatók készen állnak arra, hogy egy konkrét termék külpiaci bevezetését megtervezzék.

Évközi tanulmányi követelmények: csoportos projekt, nemzetközi marketing terv

Vizsgakövetelmény: írásbeli vizsga

Az értékelés módszere:  csoportos projekt (5 fő) 20%
feladat: nemzetközi marketingterv, választott termék bevezetése egy választott országba
dolgozat (10 oldal) 10%, prezentáció (15 perc) 10%
 szemináriumi órai munka, aktivitás 15%
 írásbeli vizsga a vizsgaidőszakban: 65%
előadáslátogatás +5 pont

Tananyag leírása: Bevezetés a nemzetközi marketingbe, tárgyismertetés
Gazdasági, földrajzi, politikai, jogi és technológiai környezet
Kulturális környezet
Nemzetközi fogyasztói magatartás
Nemzetközi piackutatás
Nemzetközi termék és márkapolitika
Nemzetközi marketingkommunikáció
Nemzetközi disztribúció és árazás
Vállalati gyakorlat
Országmárkázás

Órarendi beosztás: neptun szerint

Kompetencia leírása: A kurzus elvégzése után a hallgatók készen állnak arra, hogy
-egy konkrét termék külpiaci bevezetését megtervezzék
- egy vállalat nemzetközi aktivitását értékeljék
-megtervezzék a nemzetközi marketing aktivitásokat
-döntéshozatal és elemzési készég fejlesztése vállalati esetek alapjánFélévközi ellenőrzések: csoportos projektfeladat

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: -

Szak neve: Nemzetközi Gazdálkodás

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Tóth Tamás: Nemzetközi marketing, Akadémiai Kiadó 2008
  • Malota Erzsébet & Kelemen Kata (szerk.): Nemzetközi marketing a hazai gyakorlatban, Pearson Publishing 2011
  • Előadások és szemináriumok anyaga

Ajánlott irodalom:

  • Philip R. Cateora, International Marketing, McGraw Hill/Irwin 2014
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Tóth Tamás: Nemzetközi marketing, Akadémiai Kiadó 2008
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Malota Erzsébet & Kelemen Kata (szerk.): Nemzetközi marketing a hazai gyakorlatban, Pearson Publishing 2011
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Malota Erzsébet, Kasza-Kelemen Kata, Jenes Barbara

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G1Gyakorlat2017/18/1Dr. Malota Erzsébet, Kasza-Kelemen Kata
EElmélet2017/18/1Dr. Malota Erzsébet
G2Gyakorlat2017/18/1Dr. Malota Erzsébet, Kasza-Kelemen Kata
G3Gyakorlat2017/18/1Jenes Barbara, Dr. Malota Erzsébet
G4Gyakorlat2017/18/1Dr. Malota Erzsébet, Jenes Barbara


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.