Január - 2018
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 24 25 26 27 28
29 30 31  

Tantárgy adatlap

Kommunikációs gyakorlat

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MF44NCV01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Kommunikációs gyakorlat
A tantárgy neve (angolul): Communication Techniques
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb):  0+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Lásd az "órarendi beosztás" résznél
Az oktatás nyelve:  magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa:  választható
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A tantárgyfelelős neve: 

A tantárgy szakmai tartalma: A jól felkészült szakember tudja, hogy a kommunikáció eredményes alkalmazásában, mind a társasági, mind az üzleti élet illemszabályainak ismerete előnyt jelent számára. A helyzettől függően mindkét területen a tudás alkalmazása jelentősen befolyásolja szakmai sikerét. Az EU-hoz való csatlakozással összefüggésben kvalifikált, a nemzetközi kapcsolatokban érvényes protokollban jártas, a normákat ismerő szakemberekre van szüksége hazánknak. Ezen ismeretek megszerzésére irányul a képzés.

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: Team-munka értékelése alapján megszerezhető osztályzet (gyakorlati jegy)

Tananyag leírása: - A protokoll ismeretek megszerzésének szükségessége a kommunikációban.
- Az illem, etikett, protokoll alkalmazásának fontossága, fogalma és funkciói.
- Az üzleti, társasági, hivatalos, magán protokoll események viselkedési követelményei, szabályok.
- Az események szintjei: diplomáciai, állami, üzleti, társasági.
- A kommunikációban, kapcsolattartásban érvényesülő nemzeti, vallási jellegzetességek és különbségek.
- Kapcsolatteremtés, kapcsolattartás, közszereplés, képkialakítás.
- A kommunikáció és tudatos alkalmazása a kapcsolatokban.
- Öltözködési alapismeretek hatása a kommunikáció sikerére, követelmények.
- Az európai országokban érvényesülő etikett és viselkedés sajátosságai.
- A protokoll rendezvényekről általánosságban. Csoportosításuk, jellemzőik.
- A protokoll rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátási formák, külföldi partner látogatásának előkészítése, feladatok.
- Magyar delegáció külföldi látogatásával kapcsolatos feladatok.

Órarendi beosztás:  a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint azok a hallgatók, akik 2011. őszét megelőzően kezdték meg tanulmányaikat az egyetemen, azoknak a hallgatóknak ősszel van meghírdetve a tárgy. Azoknak a hallgatóknak, akik 2011. őszi félévben (az utána) kezdték az egyetemet, nekik pedig tavasszal van meghirdetve a tárgy.

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: Kereskedelem és marketing (BA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Molnár György: Protokoll az üzleti életben (Aula 2002)

Ajánlott irodalom:

  • Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája (Kairosz)
Ajánlott irodalmak:
Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája (Kairosz)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Molnár György: Protokoll az üzleti életben (Aula, 2002)
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Varga Ákos, Komár Zita

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G2Gyakorlat2017/18/2Dr. Varga Ákos
G1Gyakorlat2017/18/2Dr. Varga Ákos
G3Gyakorlat2017/18/2Komár Zita


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.