Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Kommunikációs gyakorlat

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MF44NCV01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Kommunikációs gyakorlat
A tantárgy neve (angolul): Communication Techniques
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb):  0+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente (tavaszi félév)
Az oktatás nyelve:  magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Varga Ákos

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja a hallgatók magas színvonalú kommunikációs készségeinek megteremtése és fejlesztése. A hallgatók betekintést nyernek a személyközi és társadalmi kommunikáció fő elemeibe és folyamataiba, elméleti és gyakorlati megközelítésből egyaránt. A kommunikációs alapok elsajátítása révén a hallgatók szemléletmódja pozitívan változik, nyitottá és elfogadóvá válnak a környezetük iránt.

A kurzus a következő témakörökkel foglalkozik:
kommunikációelméleti alapismeretek
tömegkommunikáció, média és közönség összefüggései
személyközi kommunikáció
kommunikációs készségek, tárgyalástechnika

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: ZH (50%), csoportos munka (40%), szemináriumi részvétel (10%)

Tananyag leírása: A kurzus a következő témakörökkel foglalkozik:
kommunikációelméleti alapismeretek
tömegkommunikáció, média és közönség összefüggései
személyközi kommunikáció
kommunikációs készségek, tárgyalástechnika

Órarendi beosztás: Bevezetés, követelmények ismertetése
Kommunikációelméleti alapok 1
Kommunikációelméleti alapok 2
A tömegkommunikáció elmélete és legfontosabb modelljei
Pódiumbeszélgetés 1 - A média szerkezete
Pódiumbeszélgetés 2 - Globális tömegkommunikáció
Pódiumbeszélgetés 3 - Médiaműfajok és szövegek
A médiahatások folyamatai és modelljei
Pódiumbeszélgetés 4 - Közvélemény és politikai kommunikáció
Pódiumbeszélgetés 5 - Személyközi kommunikáció 1
Személyközi kommunikáció

Kompetencia leírása: A tantárgy hozzásegít a kommunikációs kompetenciák fejlesztéséhez, ezen belül az íráskészség, a személyközi kommunikációs készségek, a verbális és a nonverbális készségek fejlesztéséhez.

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: Kereskedelem és marketing (BA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • McQuail, D.: A tömegkommunikáció elmélete. Wolters Kluwer, Budapest, 2015.

Ajánlott irodalom:

  • Molnár György: Protokoll az üzleti életben. Aula kiadó, 2002.
  • Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz kiadó.
  • Hofmeister Tóth Ágnes – Mitev Ariel: Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika. Akadémiai kiadó, 2004.
  • Németh Erzsébet: Közszereplés, Osiris Kiadó, 2006.
  • Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.
Ajánlott irodalmak:
Hofmeister Tóth Ágnes – Mitev Ariel: Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika. Akadémiai kiadó, 2004.
Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája (Kairosz)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.
Kötelező irodalmak:
McQuail, D.: A tömegkommunikáció elmélete. Wolters Kluwer, Budapest, 2015.

 
A tantárgy oktatói:

Komár Zita, Dr. Varga Ákos, Markos-Kujbus Éva

Utolsó módosítás: 2019-01-31 11:19:07

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G3Gyakorlat2018/19/2Komár Zita
EElmélet2018/19/2Dr. Varga Ákos
G1Gyakorlat2018/19/2Markos-Kujbus Éva
G2Gyakorlat2018/19/2Dr. Varga Ákos


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.