Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Nemzetközi marketing

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MF44NDK02B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Nemzetközi marketing
A tantárgy neve (angolul): International Marketing
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: kötelezően választható
Tantárgyfelelős tanszék: Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Kasza-Kelemen Kata

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy a nemzetközi marketing vállalatpolitika egészébe való beágyazódását mutatja be. Részletesen vizsgálja a környezetet, az ahhoz való adaptáció követelményeit és lehetőségeit. Kiemelten foglalkozik a nemzetközi marketing kulturális környezetével, bemutatja a lehetséges vállalati stratégiákat és piaci lépéseket. A tárgy középpontjában nem az egyes ügyletek, hanem az ügyletek megtervezésének halmaza áll. A kurzus elvégzése után a hallgatók készen állnak arra, hogy egy konkrét termék külpiaci bevezetését megtervezzék.

Évközi tanulmányi követelmények: csoportos projektfeladat: nemzetközi marketingterv, választott termék bevezetése egy választott országba, esettanulmány kidolgozás

Vizsgakövetelmény: írásbeli vizsga a vizsgaidőszakban

Az értékelés módszere: - csoportos projekt (5fő) 20%
- szemináriumi órai munka, aktivitás 15%
- írásbeli vizsga a vizsgaidőszakban: 65%

ponthatárok: 0-60 elégtelen, 61-70 elégséges, 71-80 közepes, 81-90 jó, 91-100 jeles

Tananyag leírása: Bevezetés a nemzetközi marketingbe, alapfogalmak
Földrajzi, politikai és jogi környezet
Kulturális környezet
Nemzetközi fogyasztói magatartás
Nemzetközi piackutatás
Nemzetközi termékpolitika, STP stratégia
Nemzetközi márkázás
Nemzetközi marketingkommunikáció
Nemzetközi árazás és disztribúció
Vállalati esetek
Nemzetközi marketingterv
Felelősségi, etikai és fenntarthatósági aspektusok a nemzetközi marketingben

Órarendi beosztás: neptun szerint

Kompetencia leírása: A kurzus elvégzése után a hallgatók készen állnak arra, hogy a nemzetközi marketing koncepciók és tanult eszközrendszerek felhasználásával egy konkrét termék külpiaci bevezetését megtervezzék. A kulturális különbségek figyelembe vételével a macro, és micro szintű piacelemzések elvégzését, ill. a 4P adaptációját is elsajátítják.

Félévközi ellenőrzések: csoportos projekt, esettanulmányok

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: órai részvétel

Szak neve: Kereskedelem és Marketing

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Rekettye-Tóth-Malota: Nemzetközi marketing, Akadémiai Kiadó 2015
  • Malota Erzsébet: Marketing nemzetközi színtéren, Alinea 2015

Ajánlott irodalom:

  • Philip R. Cateora, International Marketing, McGraw Hill/Irwin, 2013
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Rekettye, Tóth, Malota: Nemzetközi Marketing, Akadémiai Kiadó 2015
Megtalálható a Könyvtárban
Malota Erzsébet: Marketing nemzetközi színtéren, Alinea 2015
Megtalálható a Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Kasza-Kelemen Kata, Török Anna

Utolsó módosítás: 2019-02-15 15:16:50

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G1Gyakorlat2018/19/2Kasza-Kelemen Kata, Török Anna
E-PElmélet2018/19/2Kasza-Kelemen Kata
G3Gyakorlat2018/19/2
G2Gyakorlat2018/19/2Török Anna, Kasza-Kelemen Kata
G-PGyakorlat2018/19/2Kasza-Kelemen Kata


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.