Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

E-kereskedelem és kereskedelemkutatás

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MF44NDK12B
A tantárgy megnevezése (magyarul): E-kereskedelem és kereskedelemkutatás
A tantárgy neve (angolul): E-commerce and Trade marketing Research
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: BA I-II. évf.
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Simon Judit

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus célja – a korábbi marketing tárgyak keretében elsajátított ismeretekre építve – bemutatni a hagyományos, illetve az elektronikus kereskedelem különböző megjelenési formáit és üzleti modelljeit. A félév során a hallgatók megismerik az e-business B2B és B2C kapcsolatrendszerét, az online marketing és keresőmarketing megoldások bizonyos formáit, valamint mindezek kutatási módszereit. A kurzus célja, hogy az elméleti háttéren túl a gyakorlati életből vett példákon keresztül is betekintést nyújtson az online kereskedelem és a kereskedelemkutatás összetett módszereibe, ezért számos vendégelőadó meghívásával teremt lehetőséget arra, hogy a hallgatók hangsúlyosan gyakorlati ismereteket is szerezzenek az órákon.

Évközi tanulmányi követelmények: A
számonkérés a kijelölt tankönyvi fejezetek feldolgozására, valamint hangsúlyosan az előadások és a gyakorlatok anyagára épül.

Vizsgakövetelmény: csoportos házi feladat, írásbeli 30 pont
csoportos házi feladat szóbeli 20 pont
zárthelyi dolgozat 50 pont

Az értékelés módszere: -60 elégtelen
61-70 elégséges
71*-80 közepes
81-90 jó
91- jeles

Tananyag leírása: Kötelező irodalom:
1. Bányai – Novák: Online üzlet és marketing, Akadémiai Kiadó, 2011, 1-­‐3. fejezet
2. Malhotra – Simon: Marketingkutatás, Akadémiai Kiadó, 2009, 4. fejezet
3. Az előadások, szemináriumok anyaga

Órarendi beosztás: Bevezetés, tantárgyi alaptémák
Az e-kereskedelem alapjai
Az internetpiac működése
A közösségi vásárlás gyakorlata
Az internetes vásárlás elméleti alapjai
Az internetes vásárlás gyakorlata
Online reputation management
Keresőmarketing alkalmazások
Online médiapiac
Analítika és adatmenedzsment
SEO, SEM elmélet és gyakorlat
A Nielsen kiskereskedelmi index módszertana
A Nielsen kiskereskedelmi index - esettanulmány
Elektronikai termékek kiskereskedelmi kutatása

Kompetencia leírása: A hallgatók megismerik az e-üzlet folyamatait, megismerik a kiskereskedelmi indexet, amely széleskörben elterjedt forgalomkövetési módszer, megtanulják a szoftver használatát. Megismerik az internetes vásárlás hátterét és logisztikai folyamatait, valamint a kutatási módszertant.

Félévközi ellenőrzések: Házi feladatok és szemináriumi feladatok keretében

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házi feladat, esettanulmány megoldás, felkészülés a szemináriumra

Szak neve: Kereskedelem és marketing

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Bányai – Novák: Online üzlet és marketing, Akadémiai Kiadó, 2011, 1-­‐3. fejezet
  • Malhotra – Simon: Marketingkutatás, Akadémiai Kiadó, 2009, 4. fejezet

Ajánlott irodalom:

  • Malhotra-Simon: Marketingkutatás, 2009, 5-15. fejezet
Ajánlott irodalmak:
Malhotra-Simon: Marketingkutatás, 2009, 5-15. fejezet
Megtalálható a Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Bányai – Novák: Online üzlet és marketing, Akadémiai Kiadó, 2011, 1-­‐3. fejezet
Megtalálható a Könyvtárban
Malhotra-Simon: Marketingkutatás, 2009, 4. fejezet
Megtalálható a Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.