Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Nemzetközi számviteli beszámolási rendszer

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2PU51NBK05M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Nemzetközi számviteli beszámolási rendszer
A tantárgy neve (angolul): International Accounting Report System
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1+1 (előadás és szeminárium)
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Nemzetközi számvitel, Pénzügyi számvitel
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Vezetői Számvitel Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Székács Péterné

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy bemutatja a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard (IFRSs) rendszert, és az ennek alapján készített pénzügyi kimutatások tartalmát.
A tárgy sikeres teljesítése után a hallgatók képesek lesznek:
• a beszámoló készítés elméleti keretének a megértésére és alkalmazására;
• a főbb Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alkalmazására;
• a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak megfelelő egyedi pénzügyi kimutatások készítésére;
• az üzleti kombinációk értelmezésére és a konszolidált pénzügyi kimutatások készítésére az IFRS-ek alapján;
• a pénzügyi kimutatások elemzésének és értékelésének alapvető áttekintésére.

A tantárgy épít a Nemzetközi számvitel tantárgy ismeretanyagára, és feltételezi, hogy a hallgatók birtokában vannak ennek a tananyagnak, tudásnak.
Évközi tanulmányi követelmények: Nincs

Vizsgakövetelmény: Vizsgajegy

Az értékelés módszere: A kurzus vizsgajeggyel zárul. Az írásbeli vizsga, mely három órás gyakorlati és elméleti kérdéseket egyaránt tartalmaz.

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 1. hét
Esettanulmány: Főbb témák: bevételek, készletek, kötelezettségek, céltartalék
2. hét
Esettanulmány: Főbb témák: tárgyi eszközök, immateriális eszközök, értékvesztés
3. hét
Lízing (IAS 17), Új tervezet

4. hét.
Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák (IAS 8)
Értékesítésre tartott eszközök, megszüntetett tevékenységek (IFRS 5)

5. hét Üzleti kombinációk, konszolidált pénzügyi kimutatások

6. hét
Üzleti kombinációk, konszolidált pénzügyi kimutatások

7. hét


8. hét
Üzleti kombinációk, konszolidált pénzügyi kimutatások
9. hét
Jövedelemadók (IAS 12, IFRIC 21)

10. hét
Üzleti kombinációk, konszolidált pénzügyi kimutatások

11. hét
Konszolidált cash flow kimutatás

12. hét
Egy részvényre jutó eredmény (IAS 33).
Szegmens jelentés (IFRS8

13. hét
A beszámoló egyéb részei. Összefoglaló esettanulmány. Pénzügyi kimutatások készítése

14. hét
Összefoglaló esettanulmány, minta dolgozat

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: Nincs

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Nincs

Szak neve: Pénzügyi és számvitel szak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Boros, J. - Bosnyák, J. – Kováts, E. (szerk.) (2012. Az IFRS-ek rendszere. II. kötet. Budapest: MKVK OK.
  • Lakatos – Kovács – Mohl – Szirmai – Rózsa: A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok elmélete és gyakorlata 2013., MKVK. H rész, csoportszámvitel.

Ajánlott irodalom:

  • Ajánlott irodalom
  • International Financial Reporting Standards (2014) IASB
  • Lakatos László Péter (2012): A vállalatcsoport kialakításának elmélete az IFRS-ekben, Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat 4,169-171 o.
Ajánlott irodalmak:
International Financial Reporting Standards (2014) IASB
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Lakatos László Péter (2012): A vállalatcsoport kialakításának elmélete az IFRS-ekben, Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat 4,169-171 o.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Balázs és társai (2011) Az IFRS-ek rendszere, MKVK Budapest. (Ebből kijelölt fejezetek, fejezetrészek!)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Lakatos – Kovács – Mohl – Szirmai – Rózsa: A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok elmélete és gyakorlata 2013., MKVK. H rész, csoportszámvitel.
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2014-10-16 16:48:30

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru