Július - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2PU51NBK07M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Pénzügyi instrumentumok számvitele
A tantárgy neve (angolul):Financial Instruments Accounting
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2e+2gy
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Nemzetközi számviteli beszámolási rendszer (mesterszint) tárgy
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Vezetői Számvitel Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Gyenge Magdolna

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy alapvetően a nemzetközi számviteli gyakorlatra épít, az ismeretanyag elsajátításával a hallgatók képessé válnak a pénzügyi instrumentumok azonosítására, értékviszonyainak rendezésére, azok számviteli kezelésére, valamint a magyar számviteli szabályozás, illetve más nemzeti szabályozások releváns elemeivel történő összehasonlítására is.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd:


femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com