December - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Tantárgy adatlap

Pénzügyi kontrolling

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2PU51NCK26M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Pénzügyi kontrolling
A tantárgy neve (angolul): Financial controlling
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 
Az oktatás nyelve: 
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Vezetői Számvitel Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Borda Józsefné

A tantárgy szakmai tartalma: 

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény: 

Az értékelés módszere: 

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Reizingerné Ducsai Anita, Dr. Borda Józsefné

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PK_PÜ_GGyakorlat2018/19/1Reizingerné Ducsai Anita
PK_PÜ_EElmélet2018/19/1Reizingerné Ducsai Anita, Dr. Borda Józsefné


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.