December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2PU51NCK26M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Pénzügyi kontrolling
A tantárgy neve (angolul):Financial controlling
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+1
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Vezetői Számvitel Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Borda Józsefné

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy célja, hogy bemutassa a hallgatók által a pénzügyi számvitel, a vezetői számvitel és a vállalati pénzügyek tárgyak keretében megismert összefüggések és módszerek hogyan állíthatók a pénzügyi irányítás szolgálatába. A tárgy keretében szintetizálásra és kibővítésre kerülnek az utóbb említett ismeretek. Ezek az ismeretek képessé teszik a jövő szakembereit olyan stratégiaorientált pénzügyi vezetési eszközrendszer működtetésére, amely a stratégiai célok pénzügyi követelményeit eredményesen közvetíti a vállalat szervezetén keresztül a munkavállalókhoz.

A fenntarthatóság szempontjai:
A befektetési és beruházási döntések során kiemelt figyelmet tudunk fordítani a fenntarthatóságra is, nem csak a pénzügyi megtérülésre.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A pénzügyi tervezésre vonatkozó átfogó tudás mellett új vonásként jelenik meg a szakterület tágabb rendszerben való elhelyezése, rokon szakterületekhez való kapcsolása, e tágabb rendszerben megvalósuló kapcsolat- és hatásrendszer felismerése.


Képesség:
Az interdiszciplináris megközelítés a szakterületre jellemző megismerési módszerek szakszerű alkalmazási képessége révén valósulhat meg. Saját elemzésen alapuló egyéni álláspontot alakít ki és azt vitában is megvédi. Képes komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, a megoldás megtervezésére, döntések meghozatalára, gazdasági szereplők számára szakmai tanácsadásra.


Attitűd:
A szakma egyre szélesebb körű rendszerbe illesztése révén nő a szakmai identitás tudatossága, megalapozottságának mértéke; kialakul a hivatástudat.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:Pénzügy mesterképzés


Tudás:
A tárgy középpontjában a stratégiával és az egyéb vállalati tervekkel összhangban lévő pénzügyi tervezés, a pénzügyi tervek megvalósítását szolgáló operatív irányítás, a vállalat pénzügyi teljesítményének értékelése áll. A hangsúlyt a mérlegterv, a pénzszükségleti és pénzfedezeti, ill. pénzforgalmi tervek elkészítésére helyezzük. Kiemelt figyelmet fordítunk a cash, a működő tőke, valamint a likviditás menedzsment kérdéseire.


Képesség:


Attitűd: