Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2SA53EAK19M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Pénzügyi kimutatások elemzése
A tantárgy neve (angolul):Analysis of Financial Statements
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
12+12 (előadás+szeminárium)/flélév
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Pénzügyi Számvitel Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Lukács János

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A pénzügyi kimutatások célja megbízható és valós képet adni a vállalkozások vagyoni helyzetéről és az időszaki eredmény alakulásáról valamennyi érdekhordozó számára. A beszámolók elérhetőségük miatt az egyik alapvető forrást jelentik a gazdálkodók teljesítményének, működésének megítélésében. A tárgy célja a hallgatók pénzügyi számviteli ismereteinek mélyítése, bővítése a pénzügyi kimutatások elemzésére használható módszertani eszközökkel, elemzési eljárásokkal, melyek alkalmazásával a vállalkozásokról átfogó képet kaphatnak, képesek lesznek teljesítményüket értékelni és ez alapján üzleti döntéseket hozni.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy alapvetően épít a pénzügyi számviteli ismeretekre, kiemelten az értékelési szabályok tekintetében; a beszámolókészítés folyamatának ismeretére, illetve ezzel összefüggésben azon vagyonrészek és eredményhatások ismeretére, melyek a zárlati teendők során jelentkeznek. A tárgy során alkalmazásra kerülnek a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet vizsgálatának alapvető módszerei, valamint a gazdasági környezetből következő hangsúlyos elemzési területek értékelési lehetőségei.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri a pénzügyi kimutatások részeit, az egyes részek célját és tartalmát, valamint a közöttük lévő kapcsolati pontokat, összefüggéseket.
Átlátja a vállalkozás értékelési szabályainak és azok hatásainak megjelenését a pénzügyi kimutatások részeiben.
Ismeri a korszerű pénzügyi menedzsment eszközöket, azokat az elemzési módszereket, melyek a pénzügyi kimutatások információs bázisán alkalmazhatóak.
Átlátja a vállalkozási tevékenység sajátosságait a pénzügyi kimutatásokban.
Ismeri a tevékenység, a működési hatékonyság, a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet elemzési lehetőségeit a pénzügyi kimutatások alapján.


Képesség:
Képes a pénzügyi kimutatások alapján a vállalkozás üzleti tevékenységének sajátosságaira rámutatni.
Képes a tevékenység hatékonyságára, likviditási és jövedelmezőségi helyzetére vonatkozó képet kialakítani a pénzügyi kimutatások elemzése révén.
Önálló következtetéseket fogalmaz meg iparági szinten a pénzügyi kimutatások alapján.
Befektetői és hitelezői szempontú döntéseket képes előkészíteni és meghozni.


Attitűd:
Törekszik a pénzügyi kimutatásokban a jogszabályi környezet hatásainak feltérképezésére.
Kritikus az értékelési szabályok révén keletkező vagyoni és eredményhatások vonatkozásában.
Törekszik a gazdálkodók pénzügyi kimutatásainak vizsgálata során az összehasonlíthatóság biztosítására.
Nyitott és fogékony a gazdasági környezeti hatások felkutatására a pénzügyi kimutatásokban.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: